Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО

МЕДИЈА ЗА НАС

Меѓународните медиуми за важноста на проектот Креативно општество и глобалните прашања покренати во рамките на проектот