Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Придружи се
Меѓународна онлајн конференција
10 декември 2022 година | 15:00 GMT

ГЛОБАЛНА КРИЗА.
КОЈ Е ПРОРОКOT
МУХАМЕД ﷺ ЗА НАС?

Светот неповратно се менува.
Живееме во крајот на времињата.
Секој може да види како климатските катастрофи од ден на ден ескалираат и одземаат илјадници човечки животи. Пророкот Мухамед (мир и благослов на Аллах над него) зборуваше за овие климатски катастрофи како знаци на Судниот ден пред 1.400 години.

Пророкот Мухамед (мир и благослов на Аллах над него) рекол: „Ние сме последната нација создадена на оваа земја, иако сме први во ахирет на која ни се суди.

За идните генерации тој остави детален опис на знаците на Судниот ден кои можат да го доведат човештвото до уништување. Но, и пророкот Мухамед, саллаллаху алејхи ве селлем, ни кажа дека нашиот опстанок е во единство.

Денес, Умметот се соочува со едно прашање: „Да умреме или да создадеме општество за кое сонуваше нашиот сакан Пратеник (мир и благослов на Аллах над него)?

Зошто Умметот, знаејќи ги сите знаци на Судниот ден, останува неактивен?
Затоа што целиот Умет е поделен на многу гранки. Но, ако ја погледнеме суштината на прашањето, во исламот, како и во која било друга религија, постојат само два тенденции: оние кои го следат Пратеникот а.с. и се верни на Аллах, и оние кои одат против пророкот и се верни на шејтанот. Аллах обединува, додека шејтанот дели.
Дојде време секој верник во Еден Алах да си одговори на следниве прашања:
Дали сум посветен на Алах?
Кој е пророкот Мухамед (мир и благослов на Аллах е на него) за мене?
Кого следам?
Дали сум подготвен да ја исполнам волјата на Еден Алах, што Тој им го пренесе на целото човештво преку Неговиот Последен Пратеник (мир и благослов на Аллах над него)?