Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Придружи се

ЗА ПРОЕКТОТ КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО

Креативнo Општество е светски проект на целото човештво и се однесува на сите.
Придружи се #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

ПРОЕКТ ИДЕА

Преседан за креирање на овој проект беше глобалната интернационална конференција „Општество. Последна Шанса“ која ги обедини луѓето од повеќе држави во светот.
  • Престојувајки во различни делови од светот, луѓето се обединија во многубројни конференциски хали, каде истовремено се поврзаа мегусебно на видео бродкаст, преку интернет, со цел искрено и чесно да ѓи дискутираат предизвиците со кој се соочува модерната цивилизација.
  • Конференцијата водеше кон заклучок дека главниот проблем на современото општество е консумеристичкиот формат на општество. Каде единствениот начин назад од ситуацијата на тековниот ќорсок, е целосна промена на форматот на општеството, од Потрошувачко кон Креативно Општество.
Како би можел да изгледа кретивниот формат на општеството,при што:
icon
нашата цивилизација би ја извадил од смртна брава на самоуништување;
icon
да се обезбеди иднина без војни,конфликти, насилство,и глад.
icon
да се обезбеди достоен живот за сите луѓе во светот и да се елеминира стравот од сегашноста и иднината;
icon
модерното општество да се донесе до степен на обединетост и мирен развој на цивилизацијата во сите свери од животот.
Како ние, претставници на човештвото, предвидуваме такво креативно општество?
Како ние може да се обединиме кон оваа цел и да го постигнеме сето тоа заедно?
Глобалниот Проект на Креативното Општество е инициран прецизно, за целиот свет да може да одговори на овие прашања.
Причина за проектот Креативно Општество се сите луѓе. Ова е причината бидејки самите учесници ја спроведуваат оваа иницијатива. Учесниците на проектот Креативно Општество ја претставуваат пошироката јавност. Овие луѓе се залагаат за спроведување на осумте основи на Креативното Општество во сите земји во светот за придобивките на сите луѓе. Прочитајте повеќе за фазите на градење на Креативното Општество во артиклот „Основи и Фази во градењето на Креативно Општество“.
Интервјуа со Игор Михајлович Данилов за Креативното општество
КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО
8 ОСНОВИ
НА КРЕИТИВНОТО ОПШТЕСТВО
creativesociety.com
1. Човечки живот
Човечкиот живот е најголема вредност. Животот на кој било човек мора да биде заштитен како свој. Целта на општеството е да се обезбеди и гарантира вредноста на животот на секој човек. Не може и никогаш не може да има нешто повредно од животот на човекот. Ако еден човек е вреден, тогаш сите луѓе се вредни!
2. Човечка слобода
Секој човек е роден со право да биде човечко суштество. Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви. Секој има право да избере. Не може да има никој и ништо на Земјата над човекот, неговата слобода и права. Спроведувањето на човековите права и слободи не смее да ги нарушува правата и слободите на другите.
3. Безбедност на човекот
Никој и ништо во општеството нема право да создава закани по животот и слободата на човекот!
Секое лице загарантирано да има обезбедување на основните животни потреби, вклучувајќи храна, домување, медицинска нега, образование и целосна социјална сигурност.
Научните, индустриските и технолошките активности на општеството треба да бидат насочени исклучиво кон подобрување на квалитетот на животот на човекот.
Загарантирана економска стабилност: без инфлација и кризи, стабилни и исти цени низ целиот свет, единствена монетарна единица и фиксен минимален данок или без данок.
Безбедноста на човекот и општеството од какви било закани е обезбедена од унифицираната глобална служба која се занимава со итни ситуации.
4. Транспарентност и отвореност на информации за сите
Секој човек има право да добие веродостојни информации за движењето и распределбата на јавните средства. Секој човек има пристап до информации за состојбата во спроведувањето на одлуките во општеството.
Масовните медиуми припаѓаат исклучиво на општеството и ги рефлектираат информациите вистинито, отворено и искрено.
5. Креативна идеологија
Идеологијата треба да биде насочена кон популаризација на најдобрите човечки квалитети и запирање на сè што е насочено против човекот. Главниот приоритет е приоритет на човештвото, високи духовни и морални аспирации на човекот, хуманост, доблест, взаемно почитување и зајакнување на пријателството.
Создавање услови за развој и едукација на Човекот со големи букви, култивирање на морални вредности во секоја личност и општество.
Забрана за пропаганда на насилство, осуда и осудување на каква било форма на поделба, агресија и антихумани манифестации.
6. Развој на личност
Секоја личност во Креативното Општество има право на сеопфатен развој и лично исполнување.
Образованието треба да биде бесплатно и подеднакво достапно за сите. Создавање услови и проширување на можностите за човекот да ги спроведе своите креативни способности и таленти.
7. Правда и еднаквост
Сите природни ресурси им припаѓаат на луѓето и се прилично распоредени меѓу сите луѓе. Забрането е монополизирање на ресурсите и нивна ирационална употреба. Овие ресурси се прилично распределени меѓу граѓаните на целата Земја.
На човекот му е загарантирано вработување ако тој / таа сака. Плаќања за идентична позиција, специјалност или професија треба да бидат исти низ целиот свет.
Секој има право на приватна сопственост и приход, сепак во границите на износот на капитализацијата на поединецот утврден од општеството.
8. Самоуправно општество
Концептот на „моќ“ во Креативното Општество е отсутен, бидејќи одговорноста за општеството како целина, нејзиниот развој, услови за живеење и хармоничен формат, лежи во секој Човек.
Секој има право да учествува во управувањето со работите на Креативното Општество и во донесувањето на законите кои го подобруваат човековиот живот.
Решението на социјално важни, социјално значајни и економски прашања што влијаат на квалитетот на животот на човекот е поднесено со јавна дискусија и гласање (референдум).
icon

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

#CREATIVESOCIETY
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:
icon
Да се изгради општство ослободено од потрошувачкиот начин на размислување
Задачи на проектот:
1
Да се создадат услови за изградба на креативно општество,по мирен пат на целата планета.
2
Да се прашаат луѓето од светот, дали би сакале да живеат во креативно општество и како тие го предвидуваат.
3
Да се обезбеди платформа за глобални, меѓународни, отворени разговори за концептот и моделот на креативното општество во сите форми на човечкиот живот.
4
Да се пронајдат нови начини да се обедини целото човештво и да се обезбедат услови за активно учество на секоја личност во животот во општеството, без разлика на социјален статус, религија и националност.
icon

ОБЛАСТИ НА АКТИВНОСТ

За да се имплементираат задачите на проектот, Кретивно Општество активностите се водат во области на:
collage
Спроведување на јавни истражувања и интервјуа, низ целата планета, за да се осветли мислењето на мегународната заедница.
Мегународни Конференции во учество на експерти, во формат „Игри на Професионалци“.
Организација на Социјално Значајни настани, форуми, тематски состаноци,тркалезни маси,вебинари,онлајн видео подкаст, и учество во слични настани на различни платформи околу светот.
Публикации на аналитички и истражени артикли, мислења од експерти и автори, прегледи,интервјуа и други информативни материјали.
Креација на видео програми, презентација на социјални видеа, документарци, и видео прегледи.
Да ја создадеме иднината што човештвото ја заслужува!