Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Cilvēka dzīvības vērtība ir Radošas sabiedrības galvenais orientieris

2020. gada 27. augusts
Komentāri

Cilvēka dzīvības vērtība – Radošas sabiedrības galvenais orientieris.

Šodien lielākais iedzīvotāju skaits uz mūsu planētas atrodas ne tuvu labākajos eksistences apstākļos. Liels daudzums cilvēku cieš zaudējumus, ierobežojumus, eksistējošo skaits aiz nabadzības robežas ātri pieaug. Bads, slimības, problēmas ar dzeramo ūdeni, karš, posts, klimatiskie bēgļi, mirstība no zema līmeņa medicīnas, pamesti, nekam nevajadzīgi bērni, pastāvīgs darbs smagos darbos ar niecīgu atalgojumu vai arī nodarbinātības iespēju trūkums kā izdzīvošanas veids un turklāt milzīgi nodokļi uz visu, kas paredzēts lietošanai, – tas viss ir mūsu "civilizētajā" 21. gadsimtā, augsto tehnoloģiju un zinātnisko atklājumu gadsimtā. Iemesls tam – patērētāju attiecību formāts, kad necilvēcīgā cīņā par peļņu un, pastāvīgi padarot bagātāku mazākumu, netiek ņemtas vērā miljardu cilvēku dzīves, bet viņu tiesības tiek pārkāptas.

Šodien lielākajā daļā pasaules valstu ir vieta likumiem par tiesībām un brīvībām. Bet patiesībā izpratne par cilvēka dzīvības vērtību palika teorijas līmenī. Jebkuras valsts praksē sabiedriskās kārtības, medicīnas, izglītības organizēšana ir vērsta, lai nodrošinātu eksistenci tikai dažiem. Ekonomika un citi faktori ir vērsti uz šo dažu labklājību, bet ne katra pilsoņa labklājības apmierināšanu. Iedzīvotāju dzīves uzlabošana diemžēl nav galvenais mērķis.

Lielākā daļa mūsu planētas iedzīvotāju turpina sapņot par kvalitatīvu medicīnas pieejamību, par stabiliem, normāliem ienākumiem, par pamatvajadzību apmierināšanu savai un savu pēcnācēju pastāvēšanai. Bet realitāte viņus atgriež pie skrējiena iztikas meklējumos savai ģimenei, liekot apmierināties vien ar sapņiem par labākiem apstākļiem. Mūsdienu pasaulē cilvēks ir atstāts pats sev. Ja aplūkot vairākuma iedzīvotāju vajadzības, tad faktiski tie neprasa neko lieku, pārpasaulīgu, neiespējamu. Cilvēki vēlas to, kas tāpat pienākas viņiem. Cilvēki vēlas mieru visā pasaulē, vienādas tiesības un iespējas, pietiekamu materiālo labklājību, lai apmierinātu pamatvajadzības.

Nesenā krīze ir pilnībā atklājusi patērētāju sabiedrības problēmas. Tagad katrs saprot, ka vairs tā turpināties nevar un vajag kaut ko mainīt. Daudzi atrodas jauna domāšanas veida un vērtību orientieru meklējumos.

Iepazinies ar Radošas sabiedrības idejām, atrodu sevī pilnīgu piekrišanu tām iniciatīvām, ko ietver šis projekts, globālā mērogā saprotot visu svarīgumu jaunu cilvēcisko savstarpējo attiecību formāta realizācijai. Atsevišķi jāizceļ tās izbūvē esošie pamatbalsti, kas ir Radošas sabiedrības astoņi pamati. Jo tas, kas ir ielikts sabiedrības orientieru pamatos,  nosaka visu tās darbības novirzienu vektoru un turpmākajā nosaka pašas sabiedrības un katra cilvēka dzīves kvalitāti tajā. Šajā rakstā vēlētos apspriest pirmā pamata svarīgumu – Cilvēka Dzīvība.

Radošas sabiedrības pirmais pamats: Cilvēka Dzīvība.

“Radošas sabiedrības pirmais pamats: Cilvēka Dzīvība”


Iepazīstoties ar Radošas sabiedrības astoņiem pamatiem, mēs redzam, ka jau pirmajā pamatā ir pievērsta pienācīga uzmanība ikviena cilvēka dzīvības vērtības tēmai. Ja iedziļināties šī jautājuma būtības dziļumā, rodas izpratne, ka pie tādiem apstākļiem jebkura attīstība, jebkurš virziens, jebkura darbība, lai arī ko mēs neņemtu, sabiedrībā viss būs koncentrēts pirmām kārtām uz katra cilvēka dzīves uzlabošanu. Tikai tādā sabiedrībā, kas balstīsies uz cilvēka dzīvības vērtību, visi pārējie orientieri rīkosies atbilstoši. Proti, nebūs nabagu, izsalkušo, pamesto un slimo. Katra cilvēka dzīvība būs augstāka par visu ar garantētu viņa vajadzību apmierināšanu, ar augstu darba atalgojumu un augsta līmeņa medicīnu, kas pieejama visiem. Tieši tāpat nebūs precedentu nekādiem konfliktiem, vardarbībai un vēl jo vairāk – jebkura veida karam.

Ņemot vērā mūsu šīs dienas cilvēces stāvokli ar novirzi uz patērēšanas formātu savstarpējās attiecībās, ņemot vērā daudzos notikumus, kas tagad notiek pasaulē un ir pazīstami ar savu antihumānismu, kas ir vērsti pret cilvēku, pret viņa dzīvību, pret miljoniem cilvēku dzīvībām, augstāk citētie vārdi no pirmā pamata ir pārsteidzoši ar savu cilvēcību un dziļi savā būtībā. Tie ir ārkārtīgi aktuāli mūsu grūtajā laikā. Jau lasot tikai tos, tu saproti, ka Radošas sabiedrības izveidošana ir ārkārtīgi pieprasīta no tik daudz izcietušajiem cilvēkiem. Radoša sabiedrība mums visiem ir tas glābšanas riņķis šajā bīstamajā trakojošā patērētājsabiedrības nemieru un likstu okeānā.

Tagad cilvēce piedzīvo virkni pārbaudījumu dažādos ierobežojumos un krīzēs, bet faktiski tas ir viens pārbaudījums – mūsu cilvēcības līmenim, mūsu gatavībai saliedēties un apvienoties. Sabiedrībai pašai jāizlemj, vai tā spēj apvienoties un konsolidēties pareizajā virzienā. Ir pienācis cilvēces brieduma etaps, kad daudzi jau mostas, redz šīs pasaules ainu un meklē, kā to mainīt. Precedenti Radošas sabiedrības veidošanā jau ir. Mēs atrodamies uz mūsu civilizācijas milzīgu pārmaiņu sliekšņa.

Un te mums visiem ir jāapzinās, ka sabiedrības galvenais komponents nemainīgi ir Cilvēks, katrs cilvēks, visi mēs. Mēs paši radām šo sabiedrību, nospraužam tās attīstības kursu. Mums nevajag izvairīties no atbildības par mūsu kopīgajām mājām, par mūsu kopīgo ģimeni – cilvēci. Nevajag gaidīt labākus laikus, mēs varam sākt radīt tos jau šodien.

Creativesociety | Radoša sabiedrība

Vai mēs vēlamies izveidot sabiedrību, kas jau sākotnēji izslēdz konfliktu, karu un precedentu  rašanos, kas iejaucas jebkura mūsu planētas iedzīvotāja drošībā? Vai mēs vēlamies izveidot sabiedrību ar augstākā līmeņa medicīnu, kas pieejama visiem vienādi? Vai mēs vēlamies izveidot Radošu sabiedrību ar tās galveno mērķi – nodrošināt katra cilvēka dzīvības vērtību? Protams, vēlamies. Katrs prātīgs cilvēks vēlas tādu sabiedrību. Ikviens ir pelnījis šādu sabiedrību ar piedzimšanas tiesībām. Radoša sabiedrība – tā ir garantija, ka visi cilvēki dzimuši ar līdzvērtīgām tiesībām un ka dzīve šādos vienlīdzības un brīvības apstākļos ir absolūti iespējama.

Mums ir izvēle. Vai mēs varam turpināt ierobežoti eksistēt patērētāju sabiedrībā ar galīgu regresiju, ar pilnīgu mūsu tiesību un brīvību realizācijas neesamību, ar neizbēgamu tās finālu – pašiznīcību. Vai mēs varam izvēlēties citu ceļu – Radošas sabiedrības izbūvēšanu ar galveno tās orientieri – katra Cilvēka dzīvības saglabāšanu, viņu veselības, komforta un nepieciešamo vajadzību. Lūk, divi ceļi, kas ir pasaulei. Viens no tiem dominēja daudzus gadsimtus un gadu tūkstošus un joprojām valda mūsdienās. Patērētāju formāts jau ir pietiekami parādījis, kādā strupceļā cilvēce ir nonākusi. Cilvēki vairs tā dzīvot nevar.

Cits ceļš – Radošas sabiedrības izveide, kas, galu galā, novedīs pie ideālas sabiedrības. Taču jau pati Radoša sabiedrība atver mums jaunus – brīvību un vienlīdzības – horizontus bez šķirām un citām nevienlīdzībām. Sniedz iespējas absolūti ikviena nodrošinātai pastāvēšanai, dod pārliecību rītdienai ar garantētu viņa dzīvības saglabāšanu pilnīgā drošībā.  

Cilvēka dzīvība ir lielākā vērtība

Daži vēl nav līdz galam apzinājušies to varenību tam cilvēces virzienam ar nosaukumu ‘’Radoša sabiedrība’’. Tā ir jauna ēra visai cilvēcei, kas mūs visus apgaismos ar labāku pārmaiņu zīmi. Tikai ar tādu virzienu cilvēce izdzīvos. Tikai ar šādu virzienu ikviena dzīve tiks patiesi novērtēta, nodrošinot katram visa veida apstākļus viņa laimīgai pastāvēšanai. Tikai tāds kurss var apturēt visus karus, jau sākotnēji izslēdzot jebkāda negatīva precedenta rašanos. Tas ir vienīgais veids, kā saglabāt dzīvības pašlaik dzīvojošajiem un turpmākajā uzdāvināt laimīgu dzīvi miljardiem mūsu pēcnācēju. Šī dižā misija gulstas uz mūsdienu paaudzes pleciem – radīt sabiedrību priekš Cilvēka. Būsim Cilvēka un Cilvēces titula cienīgi. Uzdāvināsim brīnišķīgu nākotni mūsu pēcnācējiem. Dosim pamatus mūsu civilizācijas turpmākai pastāvēšanai.

Šis ir aicinājums tev, tam, kas lasa šīs rindas, mūsu sabiedrībai, visai cilvēcei. Vai tad tu nevēlies aizmirst par visām nākamās dienas rūpēm, par sevi, saviem mīļajiem, atrisināt problēmas ar mājokli un pārtiku? Bet šī ir tikai niecīga daļa no tā, ko tu un katrs cilvēks garantēti iegūs Radošā sabiedrībā. Tagad tev ir reālas iespējas tajā piedalīties. Katram, kas aktīvi iesaistās Radošas sabiedrības veidošanā, kas rīkojas sabiedrības labā, tātad – katra cilvēka labā, jau ir cilvēku atbalsts no visas pasaules, milzīgās pasaules sabiedrības. Nevienaldzīgu cilvēku ir ļoti daudz. Tie, kas vēl nav ar mums, viņi vienkārši vēl nezin par doto alternatīvu, bet jau meklē nepieciešamo informāciju, nepieciešamās atbildes, lai rīkotos vajadzīgajā virzienā. Viņiem vienkārši jāsniedz informāciju, ka izeja ir, ka jau visā pasaulē notiek nevienaldzīgu cilvēku kustība uz mūsu cilvēces kopīgu laimīgu nākotni. Un jau rīt katrs no viņiem kopā ar mums vēros jaunas radošuma, diženuma, goda, taisnīguma un brīvības sabiedrības rašanos. Katrs no mums ar lepnumu varēs skatīties acīs saviem pēcnācējiem, būdams viens no Radošās biedrības būvniecības dalībniekiem, atstājot viņiem īpašumā jaunu brīnišķīgu pasauli.  

Progress ir iespējams, kad cilvēki apvienojas kopīgā mērķī. Un mūsu galamērķis ir ar Radošas sabiedrības palīdzību nonākt pie Ideālas sabiedrības. Tikai mūsos pašos, mūsu vienotībā virzībā uz mērķi ar kopīgu pareizu izvēli, ir cilvēces nākotne. Lai mūsu sirdis ir vienotas, tiecoties mainīt mūsu pasauli uz labāko pusi! Lai ikviena cilvēka dzīvības saglabāšana un nodrošināšana šajā pasaulē būtu svarīgs jaunās sabiedrības mērķis! Lai top Radošā sabiedrība, kurā katrs iedzīvotajs šajā varenajā ģimenē iegūs laimi un pārliecību rītdienai!

Alekss Fridmans

Atstāt komentāru