Logo Creative Society ЖАРАТМАН
КООМ
Кошулуу
Эл аралык онлайн конференция
10-декабрь, 2022-жыл | 15:00 GMT

ГЛОБАЛДЫК КРИЗИС.
МУХАММАД ПАЙГАМБАРЫБЫЗ ﷺ
БИЗ ҮЧҮН КИМ?

Дүйнө кайтарылгыс өзгөрүлүп жатат.
Биз акыр заманда жашап жатабыз.
Климаттык катастрофалар күн сайын өсүп, миңдеген адамдардын өмүрүн алып жатканын ар бир адам көрүп турат. Мухаммед пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бул климаттык кырсыктар тууралуу мындан 1400 жыл мурун эле кыяматтын белгилери катары айтып кеткен.

Пайгамбар Мухаммад, Ага Аллахтын салам-салаваты болсун, айтты: «Биз жамааттардын акыркысыбыз, бирок жоопко тартылгандардын биринчилерибиз.»

Адамзатты өлүмгө алып бара турган Кыяматтын белгилерин кийинки муундарга кеңири баяндап кеткен. Ошондой эле Мухаммед пайгамбарыбыз, Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун, биздин куткарылуубуз биримдикте экенин айткан.

Бүгүнкү күндө үммөт бир суроонун алдында турат: «Өлүү же Сүйүктүү пайгамбарыбыз, ага Аллахтын салам-салаваттары болсун, кыялданган коомду түзүү?»

Кыяматтын бардык белгилерин билип турган Үммөт эмне үчүн аракет кылышпайт?
Анткени бүткүл Үммөт көптөгөн агымдарга бөлүнгөн. Ал эми маселенин түпкүрүнө карай турган болсок, Исламда башка диндердегидей эле эки гана багыт бар: Пайгамбарды ээрчип Аллага ишенимдүү болгондор жана Пайгамбарга каршы чыгып шайтанга ишенимдүү болгондор. Аллах бириктирет, шайтан бөлөт.
Бир Аллага ишенген ар бир адам төмөнкү суроолорго жооп бере турган учур келди:
Мен Аллахка берилеминби?
Мухаммед пайгамбар (Ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мен учун ким?
Мен кимди ээрчип жатам?
Акыркы Пайгамбар (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) аркылуу бүт адамзатка жеткирген Жалгыз Аллахтын каалоосун аткарууга даярмынбы?