Logo Creative Society ЖАРАТМАН
КООМ
Кошулуу

ЖАРАТМАН КООМ ДОЛБООРУ ЖӨНҮНДӨ

Жаратман коом — бул бүткүл адамзаттын бүткүл дүйнөлүк долбоору жана ал бардыгына тиешелүү.
Кошулуу #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

ДОЛБООРДУН ИДЕЯСЫ

Бул долбоорду түзүүнүн прецеденти болуп дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн элдерин бириктирген дүйнөлүк эл аралык конференция «Коом. Акыркы мүмкүнчүлүк» болду.
  • Дүйнөнүн ар кайсы булуң-бурчунда жашап адамдар заманбап цивилизация туш болгон кыйынчылыктарды ачык жана чын талкуулоо үчүн көптөгөн конференц-залдарга чогулуп, бир эле учурда интернеттен видео аркылуу бири-бири менен байланышка чыгышты.
  • Конференция азыркы адамзаттын негизги көйгөйү коомдун керектөөчү форматы экендигин аныкташты. Жана азыркы туюк кырдаалдан чыгуунун бирден-бир жолу коомдун форматын толугу менен керектөөчүдөн жаратман форматка өзгөртүү.
Коомдун Жаратман форматы кандай болушу мүмкүн:
icon
цивилизациябызды өзүн-өзү жок кылуу түптөн алып чыгарган;
icon
согушсуз, кагылышууларсыз, зордук-зомбулуксуз жана ачарчылыксыз келечекти камсыз кылган;
icon
бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдар үчүн татыктуу жашоону камсыз кылган жана азыркы жана келечек үчүн коркунучту жок кылган;
icon
азыркы коомду биримдигин жаңы деңгээлге чыгарган цивилизациянын бейпил өнүгүүсүнүн жаңы деңгээлине чыгарган?
Биз, адамзаттын өкүлдөрү, мындай жаратман коомду кантип элестете алабыз?
Бул максатка кантип биригип, бардыгына чогуу жете алабыз?
Бул суроолорго жооп берүү үчүн бүткүл дүйнө үчүн Жаратман коом глобалдык долбоору демилгеленген.
Жаратман коом долбоору бардык адамдардын эмгеги, ошондуктан бул демилгени катышуучулар өздөрү ишке ашырып жатышат. «Жаратман коом» долбоорунун катышуучулары бүткүл элдин кызыкчылыгы үчүн дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө Жаратман коомдун 8 Негиздерин ишке ашырууну жактаган жалпы коомчулуктун өкүлдөрү. Жаратман коомду куруунун этаптары тууралуу кененирээк макаладан окуңуз «Жаратман коомду куруунун негиздери жана этаптары».
Игорь Михайлович Даниловдун Жаратман коом жөнүндө интервьюсу
ЖАРАТМАН КООМ
ЖАРАТМАН КООМДУН
8 НЕГИЗДЕРИ
creativesociety.com
1. Адам жашоосу
Адам өмүрү эң жогорку баалуулук. Ар бир адамдын өмүрү өзүнүн өмүрүндөй корголушу керек. Коомдун максаты — ар бир Адамдын жашоосунун баалуулугун камсыз кылуу жана кепилдөө. Адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок жана болушу мүмкүн эмес. Бир адам баалуу болсо, анда бардык адамдар баалуу!
2. Адамдын эркиндиги
Ар бир адам төрөлгөндөн баштап Адам болуу укугуна ээ. Бардык адамдар эркин жана бирдей төрөлүшөт. Ар бир адам тандоого укуктуу. Жер бетинде эч ким жана эч нерсе Адамдан, анын эркиндигинен жана укуктарынан жогору боло албайт. Адамдын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузбашы керек.
3. Адам коопсуздугу
Коомдо эч ким жана эч нерсе Адамдын өмүрүнө жана эркиндигине коркунуч келтирүүгө укугу жок!
Ар бир Адамга турмуш-тиричиликтин негизги керектөөлөрү, анын ичинде тамак-аш, турак-жай, медициналык жактан тейлөө, билим алуу жана толук социалдык камсыздоо кепилденет.
Коомдун илимий, өндүрүштүк жана технологиялык ишмердүүлүгү адамдын жашоосунун сапатын жакшыртууга гана багытталышы керек.
Кепилденген экономикалык туруктуулук: инфляциянын жана кризистин жоктугу, дүйнө жүзү боюнча туруктуу жана бирдей баа, бирдиктүү валюта, белгиленген минималдуу салык же анын такыр жоктугу.
Адамдын жана коомдун ар кандай коркунучтардан коопсуздугу бирдиктүү глобалдык өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү кызматы тарабынан камсыз кылынат.
4. Баары үчүн маалыматтын айкындыгы жана ачыктыгы
Ар бир адам мамлекеттик каражаттардын кыймылы жана бөлүштүрүлүшү жөнүндө так маалымат алууга укуктуу. Ар бир адам коомдун чечимдеринин аткарылышынын абалы жөнүндө маалыматка ээ.
Массалык маалымат каражаттары коомчулукка гана таандык жана маалыматты таза, ачык жана чынчыл чагылдырат.
5. Жаратмандык идеология
Идеология адамдык мыкты сапаттарды жайылтууга, Адамга каршы багытталган нерселердин бардыгын басууга багытталышы керек. Негизги приоритет — адамгерчиликтин, Адамдын бийик руханий-адептик умтулууларынын, адамкерчиликтин, абийирдүүлүктүн, бири-бирин сыйлоонун жана достукту чыңдоонун артыкчылыктары.
Баш тамга менен Адамды өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн шарттарды түзүү, ар бир адамда жана коомдо адеп-ахлактык баалуулуктарды тарбиялоо.
Зордук-зомбулукту пропагандалоого тыюу салуу, ар кандай түрдөгү бөлүнүүнүн, агрессиянын, адамгерчилике каршы  көрүнүштөрүн айыптоо.
6. Инсандык өнүгүү
Жаратман коомдо ар бир адам ар тараптуу өнүгүүгө жана өзүн-өзү ишке ашырууга укуктуу.
Билим акысыз жана баарына бирдей жеткиликтүү болушу керек. Адамдын өзүнүн чыгармачылык жөндөмүн жана талантын ишке ашыруусу үчүн шарттарды түзүү жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү.
7. Адилеттик жана Теңдик
Бардык жаратылыш ресурстары Адамга таандык жана бардык адамдар арасында адилеттүү бөлүштүрүлгөн. Ресурстарды монополиялаштырууга жана аларды ысраптуу пайдаланууга жол берилбейт. Бул ресурстар бүт жер шарынын тургундарынын ортосунда адилеттүү бөлүштүрүлөт.
Адамдын каалоосу менен жумушка орношуу кепилденет. Бирдей кызматка, адистикке, кесипке акы төлөө дүйнө жүзү боюнча бирдей болушу керек.
Ар бир адам жеке менчикке жана коом тарабынан белгиленген жеке капиталдаштыруунун өлчөмүнүн чегинде киреше алууга укуктуу.
8. Өзүн-өзү башкаруу коому
Жаратман коомдо «бийлик» деген түшүнүк жок, анткени бүтүндөй коом, анын өнүгүшү, жашоо шарттары жана гармониялуу түзүлүшүнүн жоопкерчилиги ар бир Адамда.
Ар бир адам Жаратман коомдун иштерин башкарууга жана адамдын жашоосун жакшыртуу үчүн мыйзамдарды кабыл алууга катышууга укуктуу.
Адамдын жашоосунун сапатынын өзгөрүшүнө таасир этүүчү социалдык маанилүү, экономикалык маселелерди чечүү бүткүл элдик талкууга жана добуш берүүгө (референдумга) коюлат.
icon

МАКСАТТАР ЖАНА МАСЕЛЕЛЕР

#CREATIVESOCIETY
ДОЛБООРДУН МАКСАТЫ:
icon
Керектөөчү ой жүгүртүү системасынан эркин Жаратман коомду куруу.
Долбоордун маселелери:
1
Тынчтык жол менен буткул планетада Жаратман коомду куруу үчүн шарттарды түзүү.
2
Бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдардан жаратман коомдо жашагысы келеби жана аны кантип элестетерин суроо.
3
Адамдын жашоосунун бардык чөйрөлөрүндө Жаратман коомдун концепциясын жана моделин глобалдуу, эл аралык, ачык талкуулоо үчүн аянтча түзүү.
4
Бүткүл адамзатты бириктирүүнүн жаңы жолдорун издеп табуу жана ар бир адамдын социалдык абалына, динине жана улутуна карабастан коомдун турмушуна активдуу катышуусу үчүн шарттарды түзүү.
icon

ИШ БАГЫТТАРЫ

«Жаратман коом» долбоорунун милдеттерин ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй багыттар боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө:
collage
Эл аралык коомчулуктун пикирин жарыктандыруу үчүн планетанын бардык жеринде жүргүзүлгөн коомдук сурамжылоолор жана интервьюлар.
«Профессионалдардын оюну» форматында эксперттердин катышуусу менен эл аралык конференциялар.
Социалдык маанидеги иш-чараларды, форумдарды, тематикалык жолугушууларды, тегерек столдорду, вебинарларды, онлайн видео подкасттарды уюштуруу жана дүйнө жүзү боюнча башка платформаларда ушул сыяктуу иш-чараларга катышуу.
Аналитикалык жана изилдөө макалаларын, авторлордун жана эксперттердин пикирлерин, сын-пикирлерин, интервьюларды жана башка маалыматтык материалдарды жарыялоо.
Видеопрограммаларды, презентацияларды жана социалдык роликтерди, даректүү тасмаларды жана видео пикирлерди жазуу.
Келгиле, адамзат татыктуу болгон Келечекти чогуу куралы!