Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

Vrijeme Mesije je došlo!

16. prosinca 2021.
Komentari

Danas cijeli svijet proživljava teška vremena. Svaka nacija, građani različitih zemalja proživljavaju teškoće uzrokovane krizama, nezaposlenošću, ekonomskim i vojnim sukobima. Prirodne katastrofe su sve češće diljem svijeta. Nečovječnost prevladava u današnjem potrošačkom društvu. Dekadentno stanje čovječanstva diljem svijeta potpuno odgovara legendama sačuvanim u svetim tekstovima judaizma.

Iz svojih drevnih spisa judaisti znaju da se bliže posljednja vremena. Za njih, posljednja vremena su posebno obilježena skorim dolaskom Mesije, predskazanog Izbavitelja židovskog naroda i cijelog svijeta. Dolazak Mesije, prema prorocima drevnog Izraela, razlikuje se od ostalih proroka ove religije po globalnosti Njegove misije: ne tiče se samo jednog naroda, već čitavog čovječanstva i, posljedično, obnove svijeta. U legendama judaizma dolazak koji se predviđa u posljednja vremena vrsta je rubikona, linije koja svijet dijeli na prije i poslije: prije dolaska Izbavitelja vrijeme je kaosa, patnje i laži; a nakon njega je početak novog doba mira, harmonije i pravde.

Stari zavjet, Knjiga Postanka, Malahaja 3:1:

„Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza za kojim žudite. Evo ga, dolazi već – govori Jahve nad vojskama“.

Tragovi Mesije

U Talmudu se razdoblje koje je prethodilo otkrivanju mesije svijetu naziva „Ikveta de-Mešiha“, što znači „tragovi mesije“. Trag stopala, kao što znamo, otisak je kretanja nekoga ili nečega. Drugim riječima, posljedica je radnje (ili događaja) po kojoj prepoznajemo onoga koji je otišao. Odnosno, možemo prepoznati mesiju u svijetu (u predmesijskom razdoblju) po onim događajima kroz koje On (Njegove riječi i postupci), zasad skriveno od nas, ostavljaju neizbrisiv trag na našem duhovnom putu i putu mnogih drugih ljudi u svijetu.

Danas su znakovi dolaska Izbavitelja i kraja vremena izrazito slični.
U traktatu Sanhedrin 98a kaže se: „Ako ste vidjeli generaciju koju nevolje preplavljuju poput rijeke, pričekajte dolazak Mesije.“

Mišna u traktatu 49b Sotah navodi sljedeće o posljednjim vremenima:

„U vremenima dolaska Mešijaha drskost će se povećavati i gomilati će se visoki troškovi. Koncept „poštovanja“ bit će iskrivljen (poštovat će se plitki ljudi). Iako će loza roditi svoj plod, vino će ipak biti skupo. Velika država počet će širiti idolopoklonstvo. Jasna ideja neće se uvažiti. I monarhija će se okrenuti krivovjerju i neće biti nikoga tko će to ukoriti. Mjesto susreta Mudraca postat će mjesto promiskuiteta. I mudrost knjigopisaca raspadat će se, a na ljude koji se boje grijeha gledat će se s gnušanjem i istina će izostati. [alternativno tumačenje „ha-emet tehie neederet“: istina će se podijeliti u skupine i svaka će skupina misliti da ima jedinu „istinu“, dok će istina biti skrivena]. Mladi će se sramiti lica starijih, stariji će stajati pred maloljetnicima. Čovjekovi neprijatelji bit će članovi njegova kućanstva. Lice pokoljenja bit će poput lica pasjeg.“ 

Razdoblje egipatskog zarobljeništva obično se smatra početkom ropstva, nedaća i progonstva židovskog naroda. Izlazak, prema tome, predstavlja oslobođenje zahvaljujući proroku Mošeu Rabbeinuu (Mojsije) koji je izveo Židove iz Egipta. Međutim, unatoč očekivanjima, Izlazak se nije pokazao kao konačno izbavljenje. Dakle, sada se ovaj ključni događaj očekuje na kraju naše ere kao konačno izbavljenje.

Prorok Moše, obraćajući se ljudima prije smrti, rekao je (Devarim — Ponovljeni zakon 4:30): „Nakon što su vas snašle sve prorečene stvari, na kraju ćete se vratiti Gospodinu, Bogu svome, i čuti njegov glas“.

Izlazak iz egipatskog zarobljeništva nije bio jedini put kada je židovski narod pokušao postići konačno oslobođenje. Ali u prethodnim slučajevima nije došlo do potpunog izbavljenja. Apsolutno je jasno da je današnja stvarnost također još uvijek jako daleko od toga, a, kako vjeruje u židovstvo, židovski narod je u stanju galuta ili progonstva. Pa kako onda, u naše vrijeme, možemo biti sigurni da su očekivani događaji iz bliske budućnosti uspješni i da će se dugo očekivano konačno izbavljenje „geula shleima„ dogoditi u cijelom svijetu?

Pojam galut. Tko je stvarni neprijatelj ljudi?

Mnoge će biti interesantno da pojam galut ne znači samo materijalno progonstvo i odvajanje od nečijeg izvornog mjesta stanovanja. U mnogim knjigama koje su napisali mudraci, ova se riječ tumači šire: kao porobljavanje ili stanje duhovnog propadanja ljudi. U knjigama se mogu naći pojmovi poput galut ha-nefesh i galut ha-shekhina — „progonstvo duše“ i „progonstvo božanske prisutnosti“. Stoga nije potpuno točno tumačiti ovaj pojam kao da se odnosi samo na fizičko progonstvo ljudi iz njihove zemlje. Rabin Yaakov-Yosef napisao je u svojim djelima: „...postoje dvije vrste Galuta: (1) fizički Galut među narodima, (2) duhovni yetzer ha-ra... i jedno teče iz drugog.“ Ako pogledamo takva proširena objašnjenja, vidimo da je preteča vanjskih katastrofa, nedaća, porobljavanja i ratova u društvu duhovno propadanje ljudi, čovjekov izbor prema zlom načelu prisutnom u svakom čovjeku: yetzer ha-ra.

Jedno od imena yetzer ha-ra je „neprijatelj“. Znači, sklonost zlu, kako pojedinca, tako i društva u cjelini; sva zloća i neljudskost zapravo su stvarni neprijatelji ljudi. I ako je židovski narod bio u stanju fizičkog galuta od vremena robovanja u Egiptu, od 16. stoljeća prije Krista, odnosno prije više od 3500 godina, tada je na globalnoj razini čovječanstvo bilo u stanju duhovnog galuta 6000 godina. Jer prije točno 6000 godina pojavio se potrošački format odnosa među ljudima. Nastala je država Sumer, čiji je povijesni nasljednik kasnije postao Babilon. Upravo taj Babilon — glavni grad lude ponosnosti, koji je potaknuo svoje kraljeve da kažu: „Uzići ću na nebeske visine i bit ću poput Svemogućeg.“ Upravo taj Babilon koji je opisan u knjizi proroka Ezre (gdje je opisano babilonsko sužanjstvo drevnih Židova) i „sramotna je stranica“ ljudske povijesti: kada su ljudi potrošačkog načina razmišljanja porobili narode i slobodne Židove pretvorili u svoje robove. Prije točno 6000 godina, kada je društvo prešlo na potrošački format odnosa, u svijetu su započeli problemi i ratovi. Prije toga ljudi su živjeli mirno i s Bogom. O tome svjedoče brojne povijesne činjenice.

Ipak, zašto se dogodio nestanak idealnog svijeta? Putem izbora ljudi prema duhovnom povlačenju, odnosno upravo prema yetzeru ha-ra. Iz tog se razloga potrošački format naknadno pojavio u društvu. Prema legendama, konačno izbavljenje cijelog društva bit će njegov povratak u stanje potpunog savršenstva — pojava Idealnog društva. A to će biti moguće nakon pojave Mašiaha pred čovječanstvom, sljedećeg prijelaznog razdoblja i obnove cijelog svijeta.

Vremena zlatnog doba opisana su u Tanahu na sljedeći način:

Tehillim (Psalmi) 72:7: „Bit će šaka kukuruza u zemlji na vrhu planina; plod će mu se tresti poput Libanona, a oni će u gradu cvjetati kao Zemljina trava.“

Tehillim (Psalmi) 72:16: „Bit će šaka kukuruza u zemlji na vrhu planina; plod će mu se tresti poput Libanona, a oni će u gradu cvjetati kao Zemljina trava.“

Ješajahu (Izaija) 11:9: „Oni neće štetiti niti uništavati na cijeloj mojoj svetoj gori, jer će zemlja biti puna Gospodinova znanja dok voda prekriva morsko dno.“

Na temelju tumačenja svetih spisa mnogih mudraca židovstva, kad dođe Masija, On će ujediniti izabrani narod, vratiti ih u Obećanu zemlju (za Židove je to Eretz Israel, zemlja Izraela). Vratit će Jeruzalem, obnoviti hram u Jeruzalemu, obnoviti štovanje i proučavanje Riječi Božje (u židovstvu je to Sveta Tora) i uspostaviti Božju vlast u cijelom svijetu. Stvoriti „geulat aharit ha-yamim“ — otkupljenje na kraju dana i konačno obnavljanje svijeta. Ti će događaji ukloniti sklonost ljudi zlu — yetzer hara. Sadašnji društveni poredak izgrađen na ratu i nasilju bit će promijenjen, a sve zlo uklonjeno.

Kako će Mesija obnoviti hram i obnoviti Jeruzalem?

Kao što kažu u židovstvu, „Jeruzalem je prvenstveno Hram, dok Hrama danas nema.“ Prema knjizi rabina Jude Loew ben Bezalela „Netzach Yisrael“ (Vječnost Izraela, 16. stoljeće), glavne „funkcije“ Hrama trebaju biti posuda Šehina i ujediniti izabrani narod. Izraz Šehina (također se piše Shekhinah, Shechina ili Schechina) u židovstvu znači prisutnost Boga. Ovaj se izraz koristio u kontekstu opisivanja svetinje nad šatorom sastanka i jeruzalemskog hrama, što znači opisivanje određenog materijalnog mjesta, ali ima i drugo značenje.

U talmudskoj i rabinskoj literaturi to je Božanska prisutnost, jedno od Božjih imena. Koncept Šehine povezan je sa slikom svjetlosti: „Sjaj Šehine jača anđele na nebu i pravednike u Olam Ha-Ba.“ Inače, Olam Ha-Ba je drugo ime za svijet koji dolazi, a koji bi trebao doći nakon prijelaznog razdoblja, mesijanskog doba — „yemei mashiach“. Šehina se također koristi s riječju krila — „ispod krila Šehine.“

Religijski filozof, teolog Nachman Krochmal tumačio je Šehinu kao čistu duhovnu moć. Njemačko-židovski idealistički filozof Hermann Cohen Maimonides (poznat i kao Rambam — židovski filozof, talmudski teolog), definirao je Šehinu kao „apsolutni odmor — vječno tlo za pokret“. U najranijem djelu Kabale, Sefer ha-Bahir kao Knjiga rasvjetljenja), Šehina (ili Malchut) je opisana kao princeza, kći i ženski princip. U židovskim enciklopedijama također možemo naći slične podatke: „Šehina je ženski božanski aspekt“; „Izvor stvorenog svijeta i snaga koja ga održava“; „To je vodič Božanske svjetlosti koji čuva cijeli stvoreni svijet.“

Dakle, Hram je u izvornom smislu posuda Boga, posuda izvora Božanske svjetlosti, Njegova čista duhovna snaga koja i stvara svjetove i održava ih (postoji razlog zašto se ta moć opisuje kao ženski princip). Što bi to onda trebalo biti? Kakav je to Hram? Je li slučajnost da će se pravi Hram obnoviti dolaskom Mesije? U židovstvu postoji stav da će Hram nadnaravno obnoviti Mesija. Sukladno tome, sam Hram neće biti materijalno mjesto, već nevidljivo prebivalište te čiste kreativne duhovne moći. Ali zašto se onda precizira da Hram mora biti u Jeruzalemu?

Bereshit Rabba (traktat iz Knjige Postanka) kaže da je Yerushalayim kombinacija dvaju imena: Yireh i Shalem. Vjeruje se da su stanovnici ovog mjesta imali zaštitu i vezu s Uzvišenim, postojali pod Njegovim nadzorom te živjeli u miru i jedinstvu. Dakle, ovo mjesto dobilo je svoje ime na osnovu posebnog načina života tog društva, savršenog života ljudi u miru, harmoniji i jedinstvu sa Svemogućim. A da bismo vratili Jeruzalem i približili se obnovi Hrama, moramo, prije svega, steći ljubav jedni prema drugima i ljubav prema Svemogućem, tako da kad se Izbavitelj otkrije, možemo biti dostojni Božjeg Hrama i Novog Jeruzalema, koji će biti cijeli obnovljeni svijet. Jer nije stvar zemljopisnog položaja, već ljudi koji su tamo živjeli. A u budućnosti će, prema legendama, nakon obnove i pročišćenja cijelo čovječanstvo biti uzdignuto, duhovno se podići i postati posuda Šehine. U tom kontekstu, vraćamo se na temu postizanja Obećane zemlje i dolaska geulah shleimaha.

Kao što se općenito vjeruje, povratak židovskog naroda u Obećanu zemlju povratak je u Eretz Yisrael (nazovimo ga zemljopisnim ili fizičkim povratkom). Ali budući da se konačno oslobođenje neće odnositi samo na jedan narod, već na čitav svijet, stoga se postizanje obećane zemlje za cijelo čovječanstvo neće odnositi na zemljopisni položaj. Kao što pojam galut ima globalnije razumijevanje na civilizacijskoj razini i znači duhovno, a ne fizičko progonstvo, tako bi povratak u Obećanu zemlju za cijelo čovječanstvo bio promjena u samom društvu, njegovu načinu života, kakav je bio prije potrošačkog formata prije 6000 godina, kada je po cijelom svijetu postojalo Idealno društvo.

Koji je narod izabran?

Judaist koji proučava Toru, Tanakh i Talmud, pokušavajući duboko razumjeti ove svete spise i shvatiti ono što su proroci željeli i, prije svega, ono što je Svemogući želio prenijeti ljudima, smatra svete spise židovstva što je doslovnije moguće i, shodno tome, samo u odnosu na sudbinu židovske nacije. To ne čudi, jer su cijela Tora i cijeli Tanah zapravo izgrađeni na prošlosti židovskog naroda, na njegovoj sudbini i nedaćama. Svakako, ako se retci spisa shvate doslovno i iskustvo opisane prošlosti primijeni na mogući razvoj budućih događaja, činjenica iznimnosti i odabranosti židovske nacije logična je i prirodna. Ali s druge strane, u Tanahu se kaže da je Bog Bog svih naroda, svih koje je stvorio, svih pravednika i da će Mesija doći svim ljudima.

Ješajahu (Izaija) 2:4: „Tako će suditi među narodima i arbitrirati nad mnogim narodima. I mačeve će svoje prekovati u ralice, a koplja u udice: narod neće podizati mač protiv naroda; Nikada više neće rata poznavati.“

Tehillim (Psalam) 72:11: „Neka mu se svi kraljevi poklone i svi narodi mu služe.“

Tehillim (Psalmi) 72:17: „Ime njegovo neka bude vječno; dok sunce traje, neka njegovo ime potraje; neka ljudi zazivaju njegovu blagodat na sebe; neka ga sve nacije smatraju sretnim.“

Tehillim (Psalmi) 72:19: „Blagoslovljeno je njegovo slavno ime zauvijek; Njegova slava ispunjava cijeli svijet. Amen i Amen.“

U Talmudu se kaže da će, kad dođe Mesija, biti riješeni problemi Židova. U međuvremenu, uzimajući u obzir legende o Tanahu (uključujući gorespomenute), kao i druge stihove Talmuda, problemi svih naroda i cijelog svijeta bit će riješeni. Svi znaju da su u potrošačkom formatu ljudi robovi, svugdje prevladava vlast nekolicine nad većinom, a ljudski život je svugdje obezvrijeđen. Pojava Mesije označit će predstojeće izbavljenje, prije svega iz potrošačkog formata. Napokon, potrošački format je upravo glavni protivnik svake blagodati za čovjeka.

Unatoč tome, Moshe Rabbeinu došao je baš do židovskog naroda i točno navijestio Božju volju. Proturječi li tome današnja situacija? Ne. Zapravo, u to su vrijeme Židovi bili ovisni o Egipćanima, a mnogi od njih su odstupali od Jednog Boga. Stoga je Moshe došao kako bi izveo potlačeni narod iz zarobljeništva i podsjetio ljude koji su odstupili od Svemogućeg, koji je njihov Bog. Međutim, ovo na njih stavlja izbor u smislu odgovornosti prema Svemogućem i važne misije prema čitavom čovječanstvu. To je razlog zašto su mnogi drevni mudraci govorili da bi na kraju dana židovska nacija trebala pomoći Masiji da promijeni ostatak svijeta i bude primjer svim ostalim narodima.

Kako sačuvati Istinu od iskrivljenja?

Tanah je zasigurno jedan od najstarijih povijesnih izvora. Opisuje povijesne događaje i sadrži bitne legende iz prošlosti i predviđanja budućnosti. Istina je ovdje sačuvana. Međutim, prilikom tumačenja Tanaha, potrebno je uzeti u obzir još jedan važan čimbenik kao što su samoglasnički znakovi (niqqud) i kantilacijski znakovi. Zapravo, u izvornom hebrejskom pismu samoglasnici nisu bili bilježeni.

Jedino priznato izdanje drevnih tekstova svetog Tanaha je Masoretski tekst. Tekstovi koji su bili nestandardni za ovo izdanje postupno su uništavani. Unatoč drevnosti događaja opisanih u Tanahu, sam Masoretski tekst, u obliku u kojem ga poznajemo, konačno je uspostavljen u 10. stoljeću poslije Krista. Upravo se ta verzija nakon toga aktivno širila. Masoreti su je popratili posebnim primjedbama kako bi se ova verzija kopirala bez izmjena. Tu je i raniji proto-Masoretski tekst Tanaha otkriven u Kumranu. Ipak, za razliku od masoretske verzije koju su judaisti službeno priznali, osim ostalih odstupanja, kumranski tekstovi ne sadrže samoglasničke znakove (niqqud) i znakove kantilacije.

U srednjem vijeku razvijeni su različiti niqqud sustavi za hebrejski jezik, uključujući tiberijsku vokalizaciju. Potonje su stvorili i primijenili u 6-7. stoljeću poslije Krista tiberijanski masoreti (židovski učenjaci), a upravo se taj niqqud sustav, zajedno s kantilacijskim (tj. intonacijskim) oznakama, koristi za židovsko pismo. Razmislite samo o ovome: oslanjamo se na značenje koje tvori sustav samoglasnika i intonacijskih naglasaka koji su u konačnici nastali tek na kraju prethodnog tisućljeća, dok su se navodni događaji dogodili mnogo prije toga — više od jednog tisućljeća Prije Krista, što znači, mnogo prije dvije tisuće godina. Prirodno, u tom je slučaju rizik od iskrivljenja suštine prilično velik. Iako su upravo ti kumranski rukopisi mnogo bliži opisanim događajima u vremenu (3. stoljeće prije Krista — 1. stoljeće poslije Krista), njihov vremenski jaz još uvijek traje više od jednog tisućljeća.

Proroci znaju i prošlost i budućnost. Njihova je mudrost neizmjerna. Znaju prenijeti Istinu potomcima, unatoč svim peripetijama koje bi istinu preuzele tijekom stoljeća i tisućljeća. Proroci su svjesni dualne prirode čovjeka. Oni znaju nepouzdanost, pa čak i neistinu ljudske svijesti, uma i pamćenja, prisutnost nesporazuma i različitih interpretacija među ljudima. Znaju sve izmišljotine yetzer-ha-ra. Da bi objasnili Istinu i istodobno je zaštitili od iskrivljenja, predstavljaju je na razumljivim primjerima, događajima koji su se dogodili, asocijacijama i parabolama, alegorijama i usporedbama, svjesni da će nakon mnogih stoljeća i tisućljeća situacija u svijetu biti drugačiji i ljudi će biti drugačiji, ali potrebno je maksimalno sačuvati bit. Naravno, u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, pogrešno je doslovno percipirati ono što se dogodilo prije dva, tri, četiri tisućljeća ili čak i ranije i ono što je zabilježeno tisućama godina kasnije.

Izvadak iz knjige Da’at Tevunot rabina Mošea Chaima Luzzatta: „…mudraci kažu (Sifrei HaAzinu 32: 2), «Uvijek imajte u ruci riječi Tore, generalizacije, a ne detalje»“.  

Pročišćenje svijeta

Na početku ovog članka stoji izvadak iz traktata Sotah (49b), gdje su opisani znakovi prije dolaska Mesije: „ha-emet tehie neederet — istina će se podijeliti u skupine i svaka će skupina misliti da ima jedinu „istinu“, dok će istina biti skrivena.“ Međutim, kad dođe Mesija, doći će do pročišćenja i obnove svijeta. To se susreće mnogo puta u Tanahu, u odjeljku Nevi’im (Proroci). Sve će biti pročišćeno, uključujući i religije. Pročistit će se jezik kojim su ljudi prije tog vremena komunicirali s Gospodinom; bit će čist i jedan za sve, tako da svi ljudi mogu jednoglasno zazivati Božje Ime i služiti Mu u jedinstvu:

Sofonija 3:9: „Jer tada ću učiniti narode čistima od govora, tako da svi zazivaju Gospodina po imenu i složno Mu služe.“

Malahija 3:3: „Ponašat će se poput topionice i pročišćavača srebra; i on će očistiti potomstvo Levijevo i pročistiti ih poput zlata i srebra, tako da će oni prinositi u pravednosti.“.

34. poglavlje Ezekielove knjige kaže da s dolaskom Mashiacha više neće biti potrebni posrednici između Gospodina i njegovih vjernih poklonika, a on će sam pasti svoje stado. Neki odlomci su predstavljeni u nastavku:

„(4) Niste podržali slabe, izliječili bolesne ni zamotali ozlijeđene; niste vratili zalutalog ni tražili izgubljeno; već ste ih otjerali grubom strogošću.“

„(8) Dok živim — izjavljuje Gospodin Bog: jer je moje stado bilo plijen — Moje je stado plijen svim divljim zvijerima, u želji da ih itko čuva, budući da moji pastiri nisu pomislili na Moje stado, jer pastiri su se brinuli umjesto da čuvaju stado — (9) čujte doista, o pastiri, riječ Gospodnju: (10) Tako je rekao Gospodin Bog: Idem imati posla s pastirima! Tražit ću da ih računam za svoje stado i odbacit ću ih da čuvaju stado. Pastiri se više neće brinuti; jer ću izbaviti svoje stado iz usta njihovih i neće biti njihov plijen. (11) Jer ovako je rekao Gospodin Bog: evo me! Razmislit ću za svoje stado i potražit ću ih. (12) Kao što pastir traži svoje stado kad su se neke [životinje] u njegovu stadu odvojile, tako ću i ja potražiti svoje stado, spasit ću ih sa svih mjesta na koja su bila rasuta na dan oblaka i mraka.“

„(25) I dat ću im savez prijateljstva. Protjerat ću opake zvijeri iz njihove zemlje, a oni će živjeti sigurno u pustari, čak će i spavati u šumi. (26) Učinit ću i okolinu Moga brda blagoslovljenom.“

Kada će završiti vrijeme rada za čovječanstvo i vrijeme odmazde? Kako će se to odvijati?

Chaim Luzzatto pod pseudonimom Ramchal (kabalist, rabin i filozof koji je živio početkom 17. stoljeća), u svojoj knjizi više puta poziva na babilonski Talmud, posebno na traktat Sanhedrina. Prema njemu postoje dva puta u svijetu. Sadašnji svijet je vrijeme rada, kada sklonost zlu (yetzer ha-ra) ima snagu. Predviđa se da traje 6000 godina. U tom razdoblju, da bi ispunio zapovijedi Svemogućeg, čovjek mora u sebi pobijediti sklonost zlu. Na prijelazu u sedmo tisućljeće očekuje se uskrsnuće mrtvih, nakon čega slijedi prijelaz s ovog svijeta na budući svijet. Tada će se čovječanstvo popeti na razinu na kojoj je prvi čovjek bio prije grijeha — to će biti vrijeme odmazde.

Šesti milenij se razmatra u vremenskom okviru 5001-6000. Zanimljivo je da je prema židovskom kalendaru kraj šestog tisućljeća sada — 5781-5782. Je li slučajno da potrošački format koji danas dominira društvom također postoji 6000 godina i privodi se kraju? Ono što je također zanimljivo jest da je potrošački format zapravo posljedica dominacije zle prirode, zlih postupaka i niskog zvjerstva kod ljudi.

Čitajući legende iz prošlosti i uspoređujući ih sa stvarnošću sadašnjosti, zapanjili ste se koliko su precizno mudraci prošlosti znali za budućnost i koliko su točno prenijeli bit. Čak i ako se riječi i izrazi razlikuju od ere do ere, kako bi inače mogli tako detaljno opisati što će se dogoditi nakon tisućljeća i što danas imamo priliku promatrati?

Prema knjizi Da’at Tevunot, u obnovljenom svijetu ljudi će imati tijela koja će biti opipljiva kao i prije. Ali bilo koja stvar, uključujući tijelo i bilo kakve materijalne potrebe više neće imati moć nad čovjekom. Duša će biti primarna i prevladavajuća u ljudima. Njihovo obnovljeno stanje bit će poput krila.

Kratki ulomak iz knjige Da’at Tevunot:

„Oni (mudraci) su još rekli o sedamtisućitoj godini (ibid. 92a): «Što rade pravednici? Sveti, blagoslovljen neka je, oblikuje im krila i lebde nad vodama»... kako je napisano (Izaija 40:31): «A oni koji se nadaju Gospodinu bit će obnovljeni u snazi»“

Smatram potrebnim naglasiti riječi o sedamtisućitoj godini kao vremenu prijelaza u Idealno društvo. Uostalom, danas je jedini mogući prijelaz iz potrošačkog društva u idealan uzdignuti svijet, u kojem će biti snaga Svemogućeg, pravda i ljubav, izgradnja Kreativnog društva, govoreći suvremenim jezikom. Kreativno društvo upravo je prijelazna faza, povezujući most na putu iskorjenjivanja zvjerske podlosti kod ljudi, koju je čovječanstvo nakupilo tijekom razdoblja potrošačkog formata.

Što je Kreativno društvo? Sama njegova struktura jasna je i bliska svakom čovjeku, bez obzira kako se stoljećima drugačije zvala. Kreativno društvo zapravo je ono društvo u kojem svaki razuman čovjek sanja da živi. Zapravo, svatko od nas želi živjeti u miru i ljubavi, osjećati povjerenje u sutra i imati jamstvo pune sigurnosti i slobode.

8 temelja Kreativnog društva predstavljaju glavne smjernice za društvo u kojem život svakog čovjeka ima najveću vrijednost. To je jedino moguće društvo u kojem će završiti ratovi, nasilje, glad, siromaštvo i bolesti. To je društvo slobode i jednakih prava za sve ljude. Izgradnja Kreativnog društva jamči besplatno pružanje svih osnovnih potreba, dobrobiti i mogućnost samoispunjenja svakom čovjeku na zemlji.

Kreativno društvo je društvo u kojem će se ograničavati niske strasti i uklanjati neljudski postupci, dok će se promovirati najbolje ljudske kvalitete. Prevladavat će duhovne i moralne vrijednosti. U Kreativnom društvu svi će se osjećati slobodno i sretno. Samo u Kreativnom društvu ljudi će prestati biti zvijeri i sjetit će se da su ljudi. Stoga je organizacija isključivo takvog društva onaj prijelazni stupanj koji omogućuje našoj civilizaciji da se razvije do razine na kojoj će naknadno postići idealan svijet, svijet o kojem su maštali proroci.

Napokon, vrijeme prijelaza u idealan svijet precizno je spomenuto u legendama židovstva. Ovo je svijet koji judaisti toliko očekuju — svijet odmazde i uzvišenja i oslobođenja! To je svijet u kojem će svi ljudi biti u uskoj vezi sa svojim Stvoriteljem. To je svijet pravde, sreće, izbavljenja od tuge i žalosti, kako za čitav židovski narod, tako i za cijelo čovječanstvo. Dolazak doba pravde i mira za cijelo čovječanstvo najvažniji je znak dolaska pravog Mesije i potvrda ispravnog smjera.

Bio sam duboko dirnut riječima koje sam čuo na YouTube kanalu ALLATRA TV International u videu „Znak“ uz sudjelovanje Igora Mihajloviča Danilova:

„...možemo puno toga promijeniti, prijatelji. I u tome je doista naša odabranost, odabranost današnjice, ovih vremena — možemo ako želimo. A znate li što je zanimljivo? To možemo ako nađemo zajednički jezik jedni s drugima, počnemo se razumijevati i ako to stvarno želimo, umjesto da jedni u drugima vidimo suparnike ili zavidimo nekome ili nešto slično. Samo zasučimo rukave, samo naprijed i učinimo naš svijet onakvim kakvog želimo vidjeti“.

Era otkrivanja Svemogućeg znanjem i razumijevanjem

U spomenutoj knjizi Da’at Tevunot navodi se pet stanja svijeta. Među ovih pet stanja, judaisti primjećuju da je naš svijet u drugom stanju jer židovski narod još nije vidio Mesiju. Prema tome, u razumijevanju judaista, današnje doba je razdoblje prije otkrivanja i djelovanja Mesije. Sljedeća stanja svijeta već otkrivaju kakav će biti svijet kad se Izbavitelj otkrije i kako će ga ljudi istraživati. Knjiga kaže da će se taj proces dogoditi na praktičan način, razumijevanjem i znanjem, i to bez ikakve sumnje. To se odnosi na četvrto stanje svijeta. Sljedeći, peti uvjet je razdoblje pročišćenja i uzdizanja suštine čovjeka i čovječanstva.

Izvadak iz Da’at Tevunota:

„...Četvrto stanje je Božje otkrivanje svim njegovim kreacijama putem znanja i konceptualizacije; ne čudima već Božjom slavom koja se vidi i postiže obiljem znanja, ali će se potvrditi znanjem i percepcijom, kao u slučaju svih proroka i svih anđela koji prepoznaju Boga svojom snagom percepcije. A ovo je jasno, istinsko znanje, koje ne podliježe nikakvim sumnjama. Dakle, to vjerovanje neće ovisiti o čudima, stanju u kojem neke sumnje u vezi s čudima rađaju zbrku u samom vjerovanju; nego će znanje biti jasno, rezultat vizije i percepcije i neće biti predmet bilo kakve sumnje. Ali postoje usponi u prirodi čovjeka; a u skladu s usponom njegove prirode i njezinim usavršavanjem, tako će i on rasti u percepciji i znanju. To je očito. I ovo je osnova petog stanja — vremena uzdizanja, uzdizanja čovjekove prirode i njegove percepcije ... Ako se ovo otkriće jednog dana dogodi, zakon će biti otkriven. Od tog trenutka dalje je samo rast i uzdizanje, to se uzdizanje odvija nakon prvog otkrivenja. Jer će Uzvišeni tada pročistiti ljudsku narav i u skladu s tom profinjenošću otkrit će čovjeku svoju slavu i veličinu“.

Ako pažljivo čitamo gorenavedene podatke i usporedimo ih s onim što se danas događa, uočavamo da se ta spoznaja događa upravo onako kako je rečeno u opisu četvrtog stanja: prilika da se čovjek približi Svemogućem pomoću znanja i razumijevanja. Danas svaki čovjek ima priliku uzdignuti se do petog stanja bez posrednika, boraveći u osobnoj vezi s Gospodinom. Kao što vidimo, ostvaruje se ono što su nam proroci prorekli.

U Izaiji 11: 2 o Izbavitelju se kaže da će „Duh Gospodnji počivati na njemu — Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i snage, Duh znanja“. Rambam kaže da će Mašiah posjedovati posebnu percepciju i razumijevanje svijeta, što premašuje prirodne načine spoznaje. U istom 11. poglavlju Izaije kaže se sljedeće:

„...(3) Neće suditi po onome što vidi očima niti će odlučivati po onome što čuje ušima; (4) nego pravednošću će suditi potrebnima, pravdom će donositi odluke za siromahe na zemlji. Udarit će zemlju šibom svojih usta; dahom usana ubit će zle. 5 Pravednost će mu biti pojas, a vjernost remen oko struka“.

U Izaiji 52: 7 čitamo da će to biti glasnik mira, dobra i spasenja:

„Kako su lijepe na planinama noge glasnika koji donosi dobre vijesti, dobre vijesti o miru i spasenju“.

Sudeći po tragovima djelovanja u svijetu, era Mesije već je došla i On je u svijetu. Izbor je na nama hoćemo li biti vjerni Gospodinu i pravim prorocima ili mišljenjima običnih ljudi (iako bi potonji mogli biti mjerodavni, ali njihov je autoritet među ljudima, ali ne pred Bogom). Unatoč činjenici da je došlo doba Mesije, dugo očekivani prijelaz u oslobođenje ovisi o svakome od nas i našoj privrženosti Svemogućem. Naša odabranost je, prije svega, naša odgovornost prema Svemogućem. Stoga je budimo dostojni.

Baš kao što prije svijetle zore svijet prolazi kroz mrkli mrak, na isti način sile zla postaju nasilnije prije svog kraja. Došlo je vrijeme za pročišćenje svijeta, oživljavanje čovječanstva, pročišćavanje religija, utvrđivanje istine i pravde. Bliži se dugo očekivano izbavljenje. Svi osjećaju velike promjene. Pitanje je samo na čijoj ste strani odlučili biti i koje događaje promovirate po svom izboru! Vi ste ti koji ćete odabrati


John Usher

Ostavite komentar