Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

Potreba za izgradnjom Kreativnog društva. Zašto prethodni pokušaji nisu uspjeli

12. listopada 2020.
Komentari

IDEOLOGIJA

Koju god epohu posljednjih tisućljeća postojanja naše civilizacije uzeli, nećemo naći vrijeme u kojem čovječanstvo nije bilo u potrazi za sustavom koji bi ga doveo do najvišeg stupnja čovjekove evolucije. Tijekom proteklih stoljeća, poredak se izmijenjivao jedan za drugim metodom pokušaja i promašaja: feudalizam, kapitalizam, socijalizam, komunizam i slično. Štoviše, isprva je ideologija svakog novog sustava nadahnjivala vjeru u postizanje željenih visina, dajući obećanja koja su ljudi željeli čuti, radi postizanja boljeg života, donošenja noviteta i tračka nade, suprotno od prethodne zastarjele ideologije.

Tada je još jedna „nova ideologija”, baš kao i prethodna, ponovno pokazala svoja ograničenja u praksi, kao i svoju nesposobnost da udovolji očekivanjima čak i malog dijela društva, a da ne spominjemo svakog njezina predstavnika. Svaki sljedeći kolaps očekivanja i nada mase su sve teže podnosile. Tako je to razočaranje svaki put u pamćenju ljudi oblikovalo podsjetnik na neuspjehe i lažno vjerovanje da je nemoguće izgraditi društvo iz snova.

Kao rezultat, to je dovelo do situacije da danas običan građanin više ne vjeruje u „sretan život u stabilnosti i blagostanju”, ne vjeruje u još jedan slogan o neovisnosti i jednakosti. Sve što zna su laži, obmane i druge manipulacije političara. Mnogi ne vjeruju obećanjima gospodarskog i tehničkog napretka, promatrajući u stvarnom životu ogroman jaz između bogatih i siromašnih te shvaćajući da će taj napredak utjecati na vrlo mali dio stanovništva, dok će se za ostale poboljšanja pojaviti samo na papiru. Unatoč svim empirijskim dokazima i iskustvima neuspjeha stečenih tijekom stoljeća, čovječanstvo još uvijek žudi za promjenom nabolje, ali u isto vrijeme ne vidi izlaz iz ove krize. Zašto se ovo dogodilo?

Danas smo ušli u kritičnu fazu suvremenog društva. Kako je prevladati? 

Ispitajmo prije svega uzroke.

ZAŠTO SE OVO DOGODILO?

Nepovjerenje masa u vlastite vođe, koji obećavaju bolju budućnost, uz potpuno i kobno nečinjenje ičega, postojat će dok ljudi ne dobiju odgovore na zaostala pitanja.

  • Zašto su stare ideologije, unatoč obećavajućem početku, nestale u povijesti, poput neuspjelog eksperimenta? 

  • Zašto, unatoč svim zakonima o ljudskim pravima i slobodama zapisanim u ustavima većine država, u praksi danas vidimo suprotno?

VLAST. Unatoč ogromnoj raznolikosti predloženih oblika postojanja društva i zalaganju za SLOBODU i PRAVDU, primijetit ćete da se u praksi svugdje ustrajno čuvalo jedno te isto: — Hijerarhija vlasti koja se izražava kao moć pojedinaca nad društvom! To jest, zapravo se održava sustav robovlasništva; ideološko oruđe upravljanja njime samo se usavršava. Maska se mijenjala, ali nije došlo do promjene sadržaja! 

POTROŠAČKI FORMAT. Sljedeća važna točka koja je sama po sebi negirala izgradnju slobodnog društva, unatoč upotrebi njegovih slogana, je potrošački format međuljudskih odnosa, koji prevladava tijekom posljednjih 6 000 godina. Ovaj format koncentrira pažnju masa na sebičnost, ponos, želju za beskrajnom konzumacijom i posjedovanjem nečega, i što je najvažnije, neutaživu žeđ za moći! Nezasitni životinjski instinkt aktivira se, stvarajući patogeno stanje u razvoju pojedinca. A to, pak, stvara patogeno stanje za razvoj društva u cjelini. Sve dok svaki čovjek teži nezasitoj konzumaciji, njegovo će postojanje biti svedeno na obrasce koje nameće potrošački format. Smisao života takvog čovjeka, fiksiran na materiju, često je potraga za moći, priznanjem i neograničenom povećanju kapitala.

Inače, riječ „kapital” izvedena je od latinske riječi “caput”, što znači „glava”. Korijeni ovog koncepta potječu iz vremena kada se stoka smatrala novčanom jedinicom, a brojala se po glavi, dakle brojem životinja. Dok se u robovlasničkom sustavu masa siromašnih ljudi (robova) nije smatrala ljudima, kupovali su ih i prodavali kao stoku. No nije li uvođenje takva stava čovjeka prema čovjeku u društvu zločin protiv čovječnosti? 

Nije li takva potraga za imaginarnom moći i materijalnom nezasitnošću posljedica dominacije niskih potreba kod čovjeka? Rezultat su natjecanje, sporovi, svađe, suparništvo, prepirke, klasni sustav, hijerarhija vlasti, jaz između siromašnih i bogatih i, na kraju – hibridni ratovi i svjetski ratovi. Nije li zbog toga potrošački format samoubilački za cijelo čovječanstvo? Ratovi, koji započinju u svijesti čovjeka orijentiranog na potrošački format, vode do straha, agresije i smrti. Nije li istina da se destruktivan, težak u glavama ljudi, potrošački format sa svojom nezasitnom željom za moći, ratovima, višegodišnjim problemima preživljavanja životinja, žeđ za posjedovanjem i svijetli san svakog čovjeka o mirnom, sretnom i sigurnom životu – po defaultu međusobno isključuju?

Čovječanstvu je potrebna alternativa: KREATIVNO DRUŠTVO

  • Što će suvremenom čovjeku pomoći da povrati ne samo vjeru u svjetliju budućnost, već apsolutno povjerenje da je ona realna; da shvati kako je graditi i razumije potrebu za aktivnim sudjelovanjem svih u procesu izgradnje takva društva?

  • Kako možemo izgraditi Kreativno društvo u kojem će sve dobrobiti i resursi pripadati Čovjeku, a ne amorfnim nadgradnjama koje njime dominiraju?

U moderno doba, u doba računalnih tehnologija i mobilne komunikacije s ljudima koji žive na različitim kontinentima, više je nego ikad moguće izgraditi kreativni format razvoja društva. To podrazumijeva izgradnju novog formata međuljudskih odnosa, usmjerenih na njegovanje najboljih ljudskih kvaliteta, na razvoj kreativnoga ljudskog bića, na ujedinjenje ljudi na temelju duhovnih i moralnih vrijednosti, na promicanje dobrote, mira, humanosti, iskrenosti, uzajamne podrške, poštovanja i ljubavi jednih prema drugima. Nije li to ono o čemu sanja svaki razumni stanovnik našeg planeta? 

Napominjemo da se ovdje naglasak potpuno razlikuje od naglaska potrošačkog društva. Kreativno društvo ima za cilj aktiviranje svega pozitivnog i dobrog u čovjeku kao cjelini, podržavajući njegove dobre namjere; usmjereno je na očitovanje njegovih najboljih osobina i sposobnosti za njegov duhovni i moralni razvoj te za dobrobit cijelog društva, a kao rezultat toga, isto će se fraktalno događati u cijelom društvu. Napokon, samo formiranjem zdrave Osobnosti možemo stvoriti zdravo društvo. U uvjetima stabilne planske svjetske ekonomije i dostupnosti svih pogodnosti svakom čovjeku, želja za natjecanjem i gomilanjem viškova nestat će.

Razvoj gospodarstva i ostalih sektora bit će usmjeren na zadovoljavanje potreba svakog čovjeka, a ne na opći sustav kakav je sada, gdje su moralne i etičke vrijednosti čovjeka nevažne. Potpuna transparentnost i otvorenost informacija prirodno je stanje stvari u Kreativnom društvu. U tom smislu, kreativni format razvoja društva, putem evolucije neizbježne u takvim uvjetima, služi upravo kao prijelazna faza za izgradnju Idealnog društva kojem se težilo u svako doba; to je upravo onaj most koji povezuje, a stoji na osam stupova – 8 temelja Kreativnog društva.

Mnogi ljudi mogli bi postaviti pitanja poput: „Što je s vlasti u Kreativnom društvu? Napokon, ona je ključna za uspostavljanje odnosa ili za uređenje društvene proizvodnje. Neće li njezino odsustvo dovesti do anarhije?” i tako dalje. Tu se opet vraćamo konceptu odgovornosti. Napokon, kad čovjek preuzme vlast, opterećen je odgovornostima, ciljevima i zadacima koje je dužan izvršavati za ljude. Međutim, kako to izgleda u praksi, u modernom potrošačkom sustavu? Svatko može vidjeti da se ulaskom u krugove moći i sličnim uvjetima mentalitet takvog čovjeka mijenja, nažalost, na način koji nije povoljan za biračko tijelo. Stoga je, da bi se promijenila situacija, potrebno promijeniti uvjete.

Međutim, ako pogledamo s druge – kreativne strane: u takvoj situaciji ljudi će, ako žele učiniti nešto dobro za druge i još više poboljšati njihove živote, preuzeti ODGOVORNOST prema svim ljudima, obvezujući se na odgovornost prema društvu za svoje riječi, postupke i cjelokupan rezultat svojih aktivnosti na položajima koje zauzimaju. U međuvremenu, ljudi će sami postavljati zadatke i kontrolirati kvalitetu njihove provedbe. Ova definicija iz temelja mijenja samu suštinu.

Odgovornost isključuje nametanje volje nekolicine pojedinaca društvu. Služi kao alat društva za zadovoljavanje njegovih potreba. Kreativni sustav stvara uvjete za dobrobit upravo čovjeka – svakog čovjeka, a ne amorfne riječi „država”, određenih organizacija i slično. Napokon, čovjek je ono što je glavna komponenta svega. Bez Čovjeka neće biti ničega. 

Što se tiče evolucijskog razvoja čovječanstva, on danas izravno ovisi o izboru svakog Čovjeka, o preoblikovanju njegove svijesti iz potrošnje u stvaranje, i ujedinjenju s drugima na taj način. Ali ove promjene ovise i bit će moguće kada samo društvo stvori pozitivno okruženje za duhovni i moralni rast čovjeka. Ti su aspekti usko povezani, komplementarni te izravno ubrzavaju jedni druge i čitav proces evolucije na putu čovječanstva prema Idealnom društvu. Formula je vrlo jednostavna: čovjek stvara za društvo, društvo stvara za Čovjeka, a Čovjek i njegove dobrobiti su na prvom mjestu. U tom je pogledu sudjelovanje svih neizmjerno važno u zajedničkoj stvari usmjerenoj na poboljšanje života cijelog društva i pojedinca unutar njega. 

Ali kakvo je ljudsko sudjelovanje moguće u trenutnoj situaciji? Danas mnogi ljudi još uvijek ne vide izlaz iz okolnog protoka informacija s naglaskom na potrošački format. A upravo kako bi većina ljudi pronašla razumijevanje pravog puta i udružila se, potrebno je informirati društvo, informirati ljude, stvarati i širiti pozitivan sadržaj te njime ispuniti informacijski prostor. Važno je djelovati u stvaranju, naći se s ljudima na pola puta, a istovremeno postati primjer pravog Čovjeka koji je dostojan takva društva i u praksi pokazuje da ga je apsolutno moguće postići. Zahvaljujući suvremenim tehničkim mogućnostima i raznim načinima prenošenja informacija, svi koji žele već mogu postati sudionici u izgradnji Kreativnog društva.

Glavno je shvatiti da niste sami! Pokret u ovom smjeru već se odvija širom svijeta! Kreativno društvo izgrađeno uz vaše sudjelovanje najbolje je naslijeđe za vaše potomke. Sve što sada morate učiniti je da se počnete kretati u tom smjeru, a ovo će biti značajan korak prema napretku cijelog društva. Zajedno možemo puno učiniti! Budućnost nastupa sada.

John Asher

Ostavite komentar