Logo Creative Society MALIKHAING
LIPUNAN
Sumali sa amin

8 PUNDASYON NG MALIKHAING LIPUNAN

Ang Tao ay ang pangunahing yunit ng lipunan.
Ang sangkatauhan ay isang malaking pamilya.
1
Buhay ng Tao

Ang buhay ng Tao ang pinakamataas na halaga. Ang buhay ng sinumang Tao ay kailangang protektahan bilang sarili. Ang layunin ng lipunan ay tiyakin at garantiyahan ang halaga ng buhay ng bawat Tao. Wala at hindi kailanman maaaring magkaroon ng anumang bagay na mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang Tao. Kung ang isang Tao ay mahalaga, kung gayon ang lahat ng Tao ay mahalaga!

2
Kalayaan ng Tao

Ang bawat tao ay ipinanganak na may karapatang maging Tao. Lahat ng Tao ay ipinanganak na malaya at pantay-pantay. Ang bawat tao'y may karapatang pumili. Walang sinuman at wala sa Lupa ang higit sa isang Tao, ang kanyang kalayaan at mga karapatan. Ang pagpapatupad ng mga karapatang pantao at kalayaan ay hindi dapat lumabag sa mga karapatan at kalayaan ng iba.

3
Kaligtasan ng Tao

Walang sinuman at wala sa lipunan ang may karapatang lumikha ng mga banta sa buhay at kalayaan ng isang Tao!

Ang bawat Tao ay ginagarantiyahan ng libreng pagkakaloob ng mahahalagang pangangailangan sa buhay, kabilang ang pagkain, pabahay, pangangalagang medikal, edukasyon at ganap na seguridad sa lipunan.

Ang mga aktibidad na pang-agham, pang-industriya at teknolohikal ng lipunan ay dapat na naglalayong eksklusibo sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng tao

Garantisadong katatagan ng ekonomiya: walang inflation at krisis, stable at parehong presyo sa buong mundo, isang unit ng pera, at isang nakapirming minimal na pagbubuwis o walang buwis

Ang seguridad ng Tao at lipunan mula sa anumang uri ng mga banta ay sinisiguro ng pinag-isang pandaigdigang serbisyo na tumatalakay sa mga sitwasyong pang-emergency.

4
Transparency at pagiging bukas ng impormasyon para sa lahat

Ang bawat Tao ay may karapatang tumanggap ng maaasahang impormasyon tungkol sa paggalaw at pamamahagi ng mga pampublikong pondo. Ang bawat Tao ay may access sa impormasyon tungkol sa katayuan ng pagpapatupad ng mga desisyon ng lipunan.

Ang mass media ay eksklusibong nabibilang sa lipunan at nagpapakita ng impormasyon nang totoo, lantaran, at tapat.

5
Ang malikhaing ideolohiya

Ang ideolohiya ay dapat na naglalayong itanyag ang pinakamahusay na mga katangian ng tao at itigil ang lahat ng bagay na nakadirekta laban sa isang Tao. Ang pangunahing priyoridad ay ang priyoridad ng sangkatauhan, mataas na espirituwal at moral na mithiin ng isang Tao, pagiging tao, kabutihan, paggalang sa isa't isa at pagpapatibay ng pagkakaibigan.

Paglikha ng mga kondisyon para sa pag-unlad at edukasyon ng isang Tao na may kapital na "T", paglinang ng mga pagpapahalagang moral sa bawat tao at lipunan.

Pagbabawal sa propaganda ng karahasan, pagkondena at pagtuligsa sa anumang anyo ng paghahati, pananalakay, at anti-makatao na mga pagpapakita.

6
Pag-unlad ng Pagkatao

Ang bawat tao sa Malikhaing lipunan ay may karapatan sa komprehensibong pag-unlad at personal na katuparan

Ang edukasyon ay dapat na libre at pantay na magagamit ng lahat. Paglikha ng mga kondisyon at pagpapalawak ng mga pagkakataon para sa isang Tao na ipatupad ang kanyang mga malikhaing kakayahan at talento.

7
Katarungan at pagkakapantay-pantay

Lahat ng likas na yaman ay pagmamay-ari ng Tao at patas na ipinamamahagi sa lahat ng tao. Ang monopolisasyon ng mga mapagkukunan at ang kanilang hindi makatwirang paggamit ay ipinagbabawal. Ang mga mapagkukunang ito ay pantay na ipinamamahagi sa mga mamamayan ng buong Daigdig.

Ang isang Tao ay garantisadong trabaho kung gusto niya. Magbayad para sa magkaparehong posisyon, espesyalidad, o propesyon ay dapat na pareho sa buong mundo.

Ang bawat tao'y may karapatan sa pribadong pag-aari at kita, gayunpaman sa loob ng mga limitasyon ng halaga ng capitalization ng indibidwal na itinakda ng lipunan.

8
Sariling pamamahala sa lipunan

Ang konsepto ng "kapangyarihan" sa Malikhaing lipunan ay wala, dahil ang responsibilidad para sa lipunan sa kabuuan, ang pag-unlad nito, mga kondisyon ng pamumuhay at maayos na format, ay nakasalalay sa bawat Tao

Ang bawat tao'y may karapatang lumahok sa pamamahala ng mga gawain ng Malikhaing Lipunan at sa pagpapatibay ng mga batas na nagpapaunlad sa buhay ng Tao

Ang solusyon sa mga isyung mahalaga sa lipunan, makabuluhan sa lipunan, at pang-ekonomiya na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng Tao ay isinumite para sa pampublikong talakayan at pagboto (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga yugto ng pagbuo ng Malikhaing Lipunan sa artikulong "Mga Pundasyon at Mga Yugto para sa Pagbuo ng Malikhaing Lipunan"
Basahin