Logo Creative Society LUOVA
YHTEISKUNTA
Liity

LUOVAN YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN PERUSTEET JA VAIHEET

18. toukokuuta 2020
Kommentit

Kenellekään ei ole enää mikään salaisuus, että yhteiskunnan maailmanlaajuisten muutosten aikakausi on alkanut ja muutokset tapahtuu ihmisessä kin. Monille on jo selvää, että yhteiskunta on nyt viimeisellä rajalla. Kuin jäätynyt valheeseen, petokseen, epäinhimillisyyteen, kylmään lumimassaan jyrkässä vuorenrinteessä, johon koko kulutussivilisaatiomme on juuttunut. Onko tämä sen huippu? Ilmastollisten, taloudellisten, poliittisten, pandemioiden ja muiden syiden aiheuttaman yleisen tietoisuuden stressivyöryn laskeutuminen on väistämätöntä. Kysymys on vain seurauksista. Miten me ihmiset voimme nyt ehkäistä tulevaisuuttamme? Miten me kaikki voimme selviytyä ja minimoida väistämättömien menetysten riskit? On olemassa ulospääsy!

Kuten tiedätte, lumivyöry voi aiheutua pienestäkin työnnöstä, jopa yhden henkilön lumelle aiheuttamasta paineesta. Mutta mihin yhteiskunnan yleinen liike suunnataan? Itsekkyyden ja ylimielisyyden tappavaan kuiluun tai täysvirtaavan luovan joen suuntaan, joka antaa yhteiskunnalle uuden olemassaolon muodon ja luo suotuisat olosuhteet elämän elpymiselle meidän sivilisaation seuraaville sukupolville? Kuka muu kuin sinä voit muuttaa tämän vektorin! Tässä artikkelissa kerrotaan, miten sitä tehdään.

* * *

11. toukokuuta vuonna 2019 tapahtui planeetan laajuinen tapahtuma, joka merkitsi koko maailman yhteisön väistämättömien globaalien muutosten alkua. Ensimmäistä kertaa historiassa valtava määrä ihmisiä kaikkialta maailmasta kokoontui verkkokonferenssiin ”Yhteiskunta. Viimeinen mahdollisuus Kansainvälisen yhteiskunnallisen liikkeen alustalla ”ALLATRA”. Ihmiset keskustelivat avoimesti ja rehellisesti kaikista kiireellisimmistä kysymyksistä, joita koko ihmiskunta kohtaa nykyään. Tärkeintä on, että sen lisäksi, että nämä kysymykset esitettiin avoimesti ja totuudenmukaisesti sellaisina kuin ne todella ovat, esitettiin myös keinoja näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän ennennäkemättömän tapahtuman tuloksena tuli Kansainvälisen yhteiskunnallisen liikkeen ALLATRAn ainutlaatuinen maailmanlaajuinen hanke — ”Luova yhteiskunta”. Mikä tekee siitä ainutlaatuisen? Ensinnäkin tämä hanke on elintärkeä koko sivilisaatiomme kannalta. Itse asiassa se on ainoa mahdollinen tie ulos tuosta itsetuhon itsekkäästä, kuluttamisen umpikujasta, jossa ihmiskunta nyt on.Tämä ennakkotapaus ja sitä seurannut tapahtumaketju auttoivat vahvistamaan entisestään toivoni siitä, että kaikki ei ole menetetty minun henkilökohtaisesti ja koko ihmiskunnan kannalta.

Kuluneen ajan kuluessa on tehty paljon eri maiden Kansainvälisen yhteiskunnallisen liikkeen ALLATRAn osallistujien yhteisten ponnistelujen ansiosta, jotka, kuten minä, inspiroivat luovia ideoita. On tehty valtava määrä sosiaalisia tutkimuksia ympäri maailmaa, järjestettiin kansainvälisiä verkkokokouksia, konferensseja, kuvattiin monia haastatteluja, julkaistiin mielenkiintoisia artikkeleita ja toteutettiin monia muita yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja. Yhdessä teimme todella paljon. Mutta ilmeisesti ei ole vielä tarpeeksi, että tavoitamme kaikkia.

Tänä aikana puhuimme valtavan määrän ihmisten kanssa ympäri maailmaa, ja kaikki, todella kaikki, joiden kanssa puhuimme, sanoivat tarvitsevansa Luovaa yhteiskuntaa, että se on heille tärkeää ja että he haluaisivat elää sellaisessa maailmassa.

Koko tämän ajan olen miettinyt, miten voisimme nopeuttaa Luovaa yhteiskuntaa koskevan tiedon levittämistä ympäri maailmaa. Miten voimme yhdistyä ja tehdä meidän ponnisteluista entistäkin tehokkaampia? Miten voimme tuoda tämän tiedon, tämän mahdollisuuden kaikille ihmisille maapallolla? Loppujen lopuksi aika ei odota ketään! Meitä on jo lähes kahdeksan miljardia ihmistä, ja tämä koskee jokaista. Loppujen lopuksi, jos jotain ei tehdä nyt, niin vain vähän ajan kuluttua katastrofien vyöry peittää meidät kaikki. Mitä me voimme tehdä?

Me ystävien kanssa saimme vastauksia näihin kysymyksiin keskustellessamme arvostetun Igor Mikhailovich Danilovin kanssa. Kuten aina, Igor Mihailovich selitti suurella kärsivällisyydellä ja ystävällisyydellä yksityiskohtaisesti ulospääsyn yhteiskunnan nykytilanteesta, Luovan yhteiskunnan luomisen olemuksen ja merkityksen, jonka haluamme jakaa teidän kaikkien kanssa, rakkaat ystävämme!

TAVOITE JA MERKITYS

Tärkeintä on tavoite! Jos tavoite on olemassa, kaikessa on järkeä, mutta jos ei ole tavoitetta, kaikki muu on merkityksetöntä. Mikä on meidän tavoite? Tavoitteenamme on päästä pois tästä kulutusyhteiskunnan umpikujasta, joka on itse asiassa eräänlainen piilo-orjuuden muoto, naamioitu orjayhteiskunta, jossa me kaikki kun ihmiskunta nykyään elämme, ja alkaa elää ihmisenä, ei petona. Päätavoitteena on saavuttaa ja rakentaa henkisesti vapaiden ihmisten Ihanneyhteiskunta, yhteiskunta, joka takaisi tuleville sukupolvillemme arvokkaan elämän, etuja sekä henkisen ja moraalisen hyvinvoinnin. Rakkauden ja Ihmisyyden yhteiskunta, tai kuten sitä kutsutaan eri uskonnoissa — Eeden. Tulevaisuuden yhteiskunta, joka jo nyt muuttaa sinua toiminnassa ja täyttää elämäsi korkeammalla merkityksellä.

Mitä tämän saavuttamiseksi tarvitaan? Vaiheittainen kehittäminen. Igor Mihailovich kertoi meille, että Luova yhteiskunta on vain välivaihe ihmiskunnan kehityksessä orja-feodaalisesta järjestelmästä nykyihmisten täysin uuteen elämäntapaan — Ihanneyhteiskuntaan. Luova yhteiskunta on siirtymävaihe, ilman sitä on mahdotonta päästä perimmäiseen päämäärään, henkisesti vapaiden ihmisten ihanneyhteiskuntaan.

Igor Mihailovich antoi tämän mielenkiintoisen assosiatiivisen esimerkin: ”Kuvittele myrskyisää leveää jokea, joka erottaa veden alle uppoavan luodon suuresta rannasta. Tällä saarella on villieläimiä. Mutta moderni yhteiskuntamme ei itse asiassa eroa heistä. Julistamme oikeita asioita, puhumme ylevistä asioista, ihanteista, mutta itse asiassa elämme kuin eläimet. Olemme jakautuneet. Olemme luoneet enklaaveja. Taistelemme jatkuvasti alueista, selvitämme suhteita, rakennamme hierarkioita, taistelemme herruudesta.

Onko tämä ihmisen arvoista? Onko ihmiselle sopivaa elää tällaisissa olosuhteissa? Nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikki on ihmistä vastaan. Ihmiset loivat itse ylärakenteita, jotka orjuuttivat heidät.”Paperilla” olevat intressit,”valtion” intressit, pienten ryhmien edustaman”yhteiskunnan” intressit, ja vasta aivan lopussa ovat yksilön intressit, joka omin käsin tekee heidän”sadusta todellisuutta”, ajaen itsensä yhä syvemmälle orjuuteen. Onko tämä normaalia? Luomalla nämä abstraktiot annoimme heille oikeutemme. Mutta oikeuksiemme ohella meiltä vietiin myös etumme. On tullut aika antaa kaikki takaisin ihmisille. Sillä tämä maailma luotiin ja annettiin Ihmiselle. Ihminen ei saisi menettää Ihmisen asemaa, ja vasta sitten meillä on mahdollisuus rakentaaIhanteellinen yhteiskunta.

Palataan meidän esimerkkiin Ihanneyhteiskunta on joen toisella puolella, vakauden ja hyvinvoinnin suurella rannalla, jota kutsutaan Eedeniksi. Ja jotta voisimme paeta hukkuvalta saarelta ja ylittää kuoleman joen, meidän on rakennettava silta kulutukseen perustuvasta, eläimellisestä ihmissuhteiden muodosta, jossa valheet ja panettelu hallitsevat,Eedeniin, jossa totuus ja rakkaus hallitsevat. Ja tämä silta on rakennettava ihmisten yhteisen tahdon ja yhteisen toiminnan kiinteästä kivestä. Tämä silta on Luova yhteiskunta, joka seisoo 8 pilarin varassa”. Päätin kysyä:”Mitä nämä pilarit ovat?” Igor Mihailovitš sanoi, että tämän sillan pilarit ovat Luovan yhteiskunnan 8 Perustetta.

8 LUOVAN YHTEISKUNNAN PERUSTETTA

Ihminen on yhteiskunnan perusyksikkö. Ihmiskunta on yksi suuri perhe.

1. Ihmisen elämä

Ihmisen elämä on korkein arvo. Pitää huolehtia jokaisen ihmisen elämästä kuin omaansa. Yhteiskunnan tarkoitus on taata ja varmistaa jokaisen ihmisen elämän arvo. Ei ole eikä voi olla mitään arvokkaampaa kuin ihmisen elämä. Jos yksi henkilö on arvokas, niin kaikki ihmiset ovat arvokkaita!

2. Ihmisen vapaus

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla Ihminen. Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasa-arvoisina. Jokaisella on oikeus valita. Maapallolla ei voi olla ketään eikä mitään korkeampaa kuin Ihminen, hänen vapautensa ja oikeutensa. Ihmisen oikeuksien ja vapauden toteuttaminen ei voi rikkoa muiden ihmisten oikeuksia ja vapauksia.

3. Ihmisen turvallisuus

Kenelläkään yhteiskunnassa ei ole oikeutta uhata Ihmisen elämää ja vapautta!

Jokaiselle henkilölle taataan perusedellytysten ilmaiset tarpeet, johon kuuluu asuminen, sairaanhoito, ruokaa, koulutus ja täysi sosiaaliturva.

Tieteellinen, teollinen ja teknologinen yhteiskunnan toiminta pitää suunnata yksinomaan parantamaan ihmisen elämänlaatua.

Taattu talouden vakaus: ei inflaatiota, ei kriisejä, vakaa ja tasainen hinta kaikkialla maailmassa, yhtenäinen valuutta ja kiinteä vähimmäisverotus tai ei veroja.

Ihmisen ja yhteiskunnan turvallisuus, mikä tahansa uhista torjutaan yhteisellä maailmanlaajuisella pelastuspalvelulla.

4. Tietojen läpinäkyvyys ja avoimuus kaikille

Jokaisella on oikeus saada luotettavaa tietoa julkisten varojen liikkumisesta ja jakamisesta. Jokaisella on pääsy tietoihin yhteiskunnan päätösten täytäntöönpanon tilanteesta.

Tiedotusvälineet ovat yksinomaan yhteiskunnan omistuksessa ja kertovat tietoja totuudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

5. Luova ideologia

Ideologian tulisi pyrkiä suosimaan parhaita inhimillisiä ominaisuuksia ja estämään kaikki, mikä on suunnattu Ihmistä vastaan. Tärkein prioriteetti on ihmisyyden prioriteetti, ihmisen korkeat hengelliset ja moraaliset pyrkimykset, inhimillisyys, tunnollisuus, keskinäinen kunnioitus ja ystävyyden vahvistaminen.

Olosuhtein muodostuminen isolla kirjaimella kirjoitetun Ihmisen kehittymista ja kasvatusta varten, moraalisten ja eettisten arvojen kasvattaminen jokaisella ihmisella ja yhteiskunnassa.

Väkivallan propagandan kielto, ihmisten jakautumisen, aggressiivisuuden ja ihmisyyden vastaisten ilmenemän missä tahansa muodossa tuomitseminen.

6. Henkilökohtainen kehittyminen

Jokaisella Luovassa yhteiskunnassa olevalla henkilöllä on oikeus monipuolisen kehitykseen ja itsensä toteuttamiseen.

Koulutuksen tulee olla ilmaista ja kaikkien tasavertaisesti saatavilla. Olosuhteiden muodostuminen ja mahdollisuuksien laajentaminen Ihmisen omien luovien taitojen ja lahjakkuuksien toteuttamista varten.

7. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Kaikki luonnonvarat kuuluvat ihmisille ja jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikkien ihmisten kesken. Resurssien monopolisointi ja niiden epärationaalinen käyttö on kielletty. Nämä resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti koko maapallon asukkaiden kesken.

Henkilölle taataan työpaikka, jos hän niin haluaa. Palkka samasta tehtävästä, erikoisuudesta tai ammatista on oltava sama kaikkialla maailmassa.

Jokaisella on kuitenkin oikeus yksityisomaisuuteen ja tuloihin yhteiskunnan asettaman yksilön kapitalisoinnin määrän rajoissa.

8. Yhteiskunnan itsehallinto

Luovassa yhteiskunnassa ”vallan” käsitettä ei ole, koska vastuu kokonaisuudessaan yhteiskunnasta, sen kehityksestä, elinoloista ja harmonisesta muodosta on jokaisella Ihmisellä.

Jokaisella Ihmisellä on oikeus osallistua Luovan yhteiskunnan asioiden hoitamiseen ja lakien hyväksymiseen, jotka parantavat Ihmisen elämää.

Ratkaisu sosiaalisesti merkittävistä ja taloudellisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaadun muutoksiin, viedään julkisen keskusteluun ja äänestykseen (kansanäänestys).

Tämä tieto on järkyttänyt meitä viisaudellaan ja syvyydellään. Luonnollisesti jokainen ihminen haluaa elää tällaisessa yhteiskunnassa. Nyt meillä, maapallolla elävillä ihmisillä, on vain yksi kysymys: miten tämä toteutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa?

LUOVAN YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN VAIHEET

Igor Mihailovitš vastasi, että vaiheet ovat tärkeitä Luovan yhteiskunnan rakentamisen kannalta, ja selitti, mistä kussakin vaiheessa on kyse.

  1. Tiedotusvaihe. Tässä vaiheessa informoidaan ihmiskuntaa Luovasta yhteiskunnasta. Jokainen, joka välittää , voi kertoa mahdollisimman monelle ihmiselle Luovasta yhteiskunnasta. Tätä tekevät nyt aktiivisesti monet rehelliset ja kunnolliset ihmiset eri puolilla maailmaa.


  2. Poliittinen vaihe. Luovan yhteiskunnan poliittisten puolueiden perustaminen eri maihin, joilla on yhteinen Luovan yhteiskunnan ideologia. Puolueiden kokonaiskoordinoinnista vastaa kansainvälinen keskuskomitea, jota valvoo kansainvälinen yhteisö — Kansainvälinen yhteiskunnallinen liike ALLATRA, eli yhteisö, joka on politiikan ja uskonnon ulkopuolella. Tavoite on yksinkertainen: käyttää politiikkaa välineenä, joka ei erota vaan yhdistää ihmisiä.

  3. Maailmanlaajuinen kansanäänestys. Kaikkien kansojen kansanäänestyksen järjestäminen siitä, että koko ihmiskunta hyväksyy luovan kehitysmallin ainoana hyväksyttävänä ja välttämättömänä ihmiskunnan selviytymiselle.

Ensimmäisessä vaiheessa ihmiskunnalle ilmoitetaan mahdollisuudesta rakentaa Luovaa yhteiskuntaa. Tätä me teemme nyt aktiivisesti. Ihmisten teot puhuvat puolestaan. Kansainvälisen yhteiskunnallisen liikkeen ALLATRAn osallistujat toteuttavat päivittäin valtavan määrän luovia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä hankkeita, ja jokainen voi tutustua niihin liikkeen virallisista resursseista ja liittyä tähän elintärkeään aloitteeseen.

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa on olemassa perustyökalu, jolla on keskeinen rooli ja jonka avulla yhteiskuntaamme hallitaan. Se on politiikka. Jos käytämme sitä, se tarkoittaa, että nopeutamme merkittävästi Luovan yhteiskunnan rakentamista.

6 000 vuoden ajan politiikka on palvellut ihmisten orjuuttamista ja kulutusarvojen järjestelmän vahvistamista. Nykyään se voi kuitenkin palvella koko ihmiskuntaa Luovan yhteiskunnan rakentamisessa!

Nykyaikaisen yhteiskunnan hallintojärjestelmä on suunniteltu näin, että äänestämme omassa maassamme ja valitsemme meille esitetyistä ehdokkaista, joille annamme meidän oikeudet vaalien jälkeen. Toisin sanoen siirrämme oikeutemme ihmisille, joita emme tunne, ja jätämme näin itsemme ilman oikeuksia. Loppujen lopuksi me delegoimme ne. Mutta meidän oikeuksien ohella annoimme pois myös etumme. Näin me itse loimme päällysrakenteen ihmisen päälle. Työskenteleekö tällainen valtuutettu, jolle olemme antaneet valtaa, meidän puolestamme tai meidän etujemme mukaisesti? Palauttaako hän etumme takaisin meille? Ei, koska hän on tottunut niihin ja pitää etujamme omaisuutenaan. Hän ajattelee itseään ja perhettään, mutta ei meitä. Miksi? Kuluttajien itsekkäällä ajattelulla hän ajattelee, että muuten, jos hän alkaa puolustaa ihmisten etuja, hän vajoaa meidän tasolle ja jää meidän kaltaiseksemme — vain julistettujen oikeuksien kanssa ilman todellisia etuja. Eikö se olekin järjetöntä? Eikö tämä ole eräänlaista piilo-orjuutta?

Sen jälkeen kun meiltä oli otettu kaikki, meille annettiin hyvin kovia velvoitteita, jotka ovat itse asiassa useimmille mahdottomia. On yksinkertaisesti mahdotonta suorittaa niitä kokonaan. Se saa ihmiset elämään jatkuvassa ahdistuksessa ja pelossa, saa heidät tuntemaan itsensä haavoittuvaisiksi ja alempiarvoisiksi. Juuri tällaisessa yhteiskunnassa teidän ja minun on pakko olla olemassa. Valhettaja manipulaatiota kaikkialla! Tämä on kulutusyhteiskunnan ydin. Kaikki on järjestetty niin, koska se on suunnattu ihmistä vastaan. Tämä on tosiasia. Voiko tällainen yhteiskunta olla olemassa pitkään? Onko sillä tulevaisuutta? Ilmeisesti ei.

Mutta mitä tahansa työkalua voidaan käyttää hyvään tai huonoon; sitä voidaan käyttää tuhoamiseen tai rakentamiseen. Siksi politiikka voi ja sen pitäisi olla työkalumme, jonka avulla voimme rakentaa kunnollisen ja todella oikeudenmukaisen, elinkelpoisen ja elämää tukevan lainsäädäntöperusta Luovan yhteiskunnan rakentamiseksi.

Nykyään elämme edelleen Roomalaisen oikeuden mukaan, joka on jo kauan sitten vanhentunut. On tarpeen luoda sellaisia ​​lakeja, jotka takaavat jokaisen henkilön etujen noudattamisen. Niiden perustana ovat Luovan yhteiskunnan kahdeksan perustetta. Politiikasta pitäisi itse asiassa tulla kansainvälisen viestinnän ja yhdentymisen väline,sen pitäisi edistää kansojen välistä ystävyyttä eikä olla painostuksen ja aggression väline, kuten se on nykyään. Sitä ei voi eikä pidä käyttää erotelun lisäämiseksi vaan pikemminkin koko ihmiskunnan perheen yhdistämiseksi mahdollisimman pian.

Jos etenemme samaan tahtiin kuin nyt, käyttämättä politiikkaa välineenä, Luovan yhteiskunnan luominen pitkittyy moneksi vuodeksi. Katsotaanpa järkevästi, onko ihmiskunnalla sitä aikaa? Jotta voimme nopeuttaa ihmiskunnan siirtymistä kulutusformaatista Luovaan yhteiskuntaan, voimme ja meidän pitäisi jo nyt käyttää politiikkaa tehokkaimpana välineenä.

Olemme kaikki maittemme kansalaisia. Käymme vaaleissa ja äänestämme eri ehdokkaita, ja sitten suuttumme, koska he tekevät elämästämme huonompaa ja vahvistavat kulutusformaattia. He hyväksyvät lakeja, jotka toimivat meitä vastaan yhtenä ihmisperheenä eivätkä ole etujemme mukaisia. Tämän seurauksena olemassaolomme olosuhteet huononevat jatkuvasti. Toisin sanoen, kun nämä ihmiset pääsevät valtaan, he suojelevat kenen tahansa etuja, mutta ei Ihmisen, eikä Yhdistyneen ihmisperheen etuja.Miten edes voimme äänestää poliitikkoa, joka vastustaa ihmistä ja hänen oikeuksiaan? Miten voimme äänestää häntä, jos hän on altis valheille ja petoksille?

Jotta tilanne muuttuisi, meidän on äänestettävä niitä poliitikkoja, jotka panevat toimeen ja sisällyttävät lainsäädäntöön Luovan yhteiskunnan 8 Perustetta! Vielä parempaa, yksinkertaisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa olisi perustaa yksi maailmanlaajuinen puolue nimeltä ”Luova yhteiskunta”, joka toteuttaa jokaisessa maassa kahdeksan Luovan yhteiskunnan perustetta. Ja näin, käyttämällä heille delegoimiamme oikeuksia, se alkaa välittömästi palauttaa etumme meille ja pyrkii yhdistämään koko ihmiskunnan mahdollisimman pian Yhdistyneeksi perheeksi — Luovaksi yhteiskunnaksi. Ja vasta kun kaikki maat ovat valmiita siirtymään kulutusmuodosta luovaan muotoon, voimme järjestää maailmanlaajuisen kansanäänestyksen, joka palauttaa meidät, kaikki maapallon asukkaat, lainsäädännöllisesti yhdistyneeseen ihmisperheeseen— Luovaan yhteiskuntaan.

Ja voimme tehdä sen vain rauhanomaisin keinoin. Kuten arvostettu Igor Mihailovich sanoi: ”Ihmiskunta ei tarvitse vallankumouksia, ihmiskunta tarvitsee Evoluutiota”.

ALLATRA KYL:n osallistuja

Elchin

Jätä kommentti