Logo Creative Society LUOVA
YHTEISKUNTA
Liity

HANKKEESTA ”LUOVA YHTEISKUNTA”

Luova yhteiskunta on koko ihmiskunnan maailmanlaajuinen hanke, joka koskee jokaista.
Liity #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

PROJEKTIN IDEA

Hankkeen perustamisen taustalla oli maailmanlaajuinen kansainvälinen konferenssi ”Yhteiskunta. Viimeinen mahdollisuus”, joka yhdistänyt ihmisiä monista maista ympäri maailmaa.
  • Maapallon eri osissa ihmiset kokoontuivat lukuisiin kokoushuoneisiin ja olivat samanaikaisesti videoyhteydessä toisiinsa internetin välityksellä keskustellakseen avoimesti ja rehellisesti nykyaikaisen sivilisaation haasteista.
  • Konferenssissa todettiin, että ihmiskunnan nykyinen keskeinen ongelma on yhteiskunnan kulutusmuoto. Ainoa tie ulos nykyisestä umpikujasta on muuttaa koko yhteiskunnan muoto kulutusmuodosta luovaksi.
Mikä voisi olla sellaisen yhteiskunnan luova muoto, joka
icon
johtaa sivilisaatiomme ulos itsetuhon pattitilanteesta;
icon
varmistaa tulevaisuus ilman sotia, konflikteja, väkivaltaa ja nälkää;
icon
varmistaa, että ihmiset kaikkialla maailmassa voivat elää ihmisarvoista elämää ilman pelkoa nykyhetkestä ja tulevaisuudesta;
icon
tuo nykyinen yhteiskunnan uudelle tasolle, jossa vallitsee yhtenäisyys ja sivilisaation rauhanomainen kehitys kaikilla elämänalueilla?
Miten me, ihmiskunnan edustajina näemme tällaisen luovan yhteiskunnan?
Miten voimme yhdistyä tässä tavoitteessa ja saavuttaa sen yhdessä?
Jotta maailma voisi vastata näihin kysymyksiin, luotiin maailmanlaajuinen ”Luova yhteiskunta” -hanke.
”Luova yhteiskunta” -hanke on kaikkien ihmisten asia. Siksi osallistujat toteuttavat aloitteen itse. Luova yhteiskunta -hankkeen osallistujat edustavat suurta yleisöä. Nämä ihmiset kannattavat Luovan yhteiskunnan kahdeksan perusteen toteuttamista kaikissa maailman maissa kaikkien ihmisten hyväksi. Lue lisää Luovan yhteiskunnan rakentamisen vaiheista artikkelista ”Luovan yhteiskunnan perusteet ja rakentamisen vaiheet”.
Igor Mihailovich Danilovin haastattelu Luovasta yhteiskunnasta
LUOVA YHTEISKUNTA
LUOVAN YHTEISKUNNAN 
8 PERUSTETTA
creativesociety.com
1. Ihmisen Elämä
Ihmisen elämä on korkein arvo. Pitää huolehtia jokaisen ihmisen elämästä kuin omaansa. Yhteiskunnan tarkoitus on taata ja varmistaa jokaisen ihmisen elämän arvo. Ei ole eikä voi olla mitään arvokkaampaa kuin ihmisen elämä. Jos yksi henkilö on arvokas, niin kaikki ihmiset ovat arvokkaita!
2. Ihmisen vapaus
Jokaisella ihmisellä on oikeus olla Ihminen. Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasa-arvoisina. Jokaisella on oikeus valita. Maapallolla ei voi olla ketään eikä mitään korkeampaa kuin Ihminen, hänen vapautensa ja oikeutensa. Ihmisen oikeuksien ja vapauden toteuttaminen ei voi rikkoa muiden ihmisten oikeuksia ja vapauksia.
3. Ihmisen turvallisuus
Kenelläkään yhteiskunnassa ei ole oikeutta uhata Ihmisen elämää ja vapautta!
Jokaiselle henkilölle taataan perusedellytysten ilmaiset tarpeet, johon kuuluu asuminen, sairaanhoito, ruokaa, koulutus ja täysi sosiaaliturva.
Tieteellinen, teollinen ja teknologinen yhteiskunnan toiminta pitää suunnata yksinomaan parantamaan ihmisen elämänlaatua.
Taattu talouden vakaus: ei inflaatiota, ei kriisejä, vakaa ja tasainen hinta kaikkialla maailmassa, yhtenäinen valuutta ja kiinteä vähimmäisverotus tai ei veroja.
Ihmisen ja yhteiskunnan turvallisuus, mikä tahansa uhista torjutaan yhteisellä maailmanlaajuisella pelastuspalvelulla.
4. Tietojen läpinäkyvyys ja avoimuus kaikille
Jokaisella on oikeus saada luotettavaa tietoa julkisten varojen liikkumisesta ja jakamisesta. Jokaisella on pääsy tietoihin yhteiskunnan päätösten täytäntöönpanon tilanteesta.
Tiedotusvälineet ovat yksinomaan yhteiskunnan omistuksessa ja kertovat tietoja totuudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.
5. Luova ideologia
Ideologian tulisi pyrkiä suosimaan parhaita inhimillisiä ominaisuuksia ja estämään kaikki, mikä on suunnattu Ihmistä vastaan. Tärkein prioriteetti on ihmisyyden prioriteetti, ihmisen korkeat hengelliset ja moraaliset pyrkimykset, inhimillisyys, tunnollisuus, keskinäinen kunnioitus ja ystävyyden vahvistaminen.
Olosuhtein muodostuminen isolla kirjaimella kirjoitetun Ihmisen kehittymista ja kasvatusta varten, moraalisten ja eettisten arvojen kasvattaminen jokaisella ihmisella ja yhteiskunnassa.
Väkivallan propagandan kielto, ihmisten jakautumisen, aggressiivisuuden ja ihmisyyden vastaisten ilmenemän missä tahansa muodossa tuomitseminen.
6. Henkilökohtainen kehittyminen
Jokaisella Luovassa yhteiskunnassa olevalla henkilöllä on oikeus monipuolisen kehitykseen ja itsensä toteuttamiseen.
Koulutuksen tulee olla ilmaista ja kaikkien tasavertaisesti saatavilla. Olosuhteiden muodostuminen ja mahdollisuuksien laajentaminen Ihmisen omien luovien taitojen ja lahjakkuuksien toteuttamista varten.
7. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
Kaikki luonnonvarat kuuluvat ihmisille ja jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikkien ihmisten kesken. Resurssien monopolisointi ja niiden epärationaalinen käyttö on kielletty. Nämä resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti koko maapallon asukkaiden kesken.
Henkilölle taataan työpaikka, jos hän niin haluaa. Palkka samasta tehtävästä, erikoisuudesta tai ammatista on oltava sama kaikkialla maailmassa.
Jokaisella on kuitenkin oikeus yksityisomaisuuteen ja tuloihin yhteiskunnan asettaman yksilön kapitalisoinnin määrän rajoissa.
8. Yhteiskunnan itsehallinto
Luovassa yhteiskunnassa ”vallan” käsitettä ei ole, koska vastuu kokonaisuudessaan yhteiskunnasta, sen kehityksestä, elinoloista ja harmonisesta muodosta on jokaisella Ihmisellä.
Jokaisella Ihmisellä on oikeus osallistua Luovan yhteiskunnan asioiden hoitamiseen ja lakien hyväksymiseen, jotka parantavat Ihmisen elämää.
Ratkaisu sosiaalisesti merkittävistä ja taloudellisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaadun muutoksiin, viedään julkisen keskusteluun ja äänestykseen (kansanäänestys).
icon

TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT

#CREATIVESOCIETY
HANKKEEN TARKOITUS:
icon
Rakennetaan luova yhteiskunta, joka on vapaa kulutusmallien järjestelmästä.
Hankkeen tavoitteet:
1
Luoda edellytykset luovan yhteiskunnan rakentamiselle koko planeetalle rauhanomaisin keinoin.
2
Selvittää, ihmisten mielipiteistä ympäri maailmaa, haluavatko he elää luovassa yhteiskunnassa ja miten he sen näkevät.
3
Antaa alustan maailmanlaajuiselle, kansainväliselle ja avoimelle keskustelulle luovan yhteiskunnan käsitteestä ja mallista kaikilla ihmiselämän aloilla.
4
Löytää uusia tapoja yhdistää koko ihmiskunta ja luoda edellytykset jokaisen ihmisen aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan sosiaalisesta asemasta, uskonnosta ja kansallisuudesta riippumatta.
icon

TYÖALAT

”Luova yhteiskunta” -hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan toimia seuraavilla aloilla:
collage
Eri puolilla maapalloa tehdyt yhteiskunnalliset tutkimukset ja haastattelut, joilla tuodaan esiin kansainvälinen yleinen mielipide.
Kansainväliset asiantuntijoiden konferenssit ”Ammattilaisten peli” -muodossa.
Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien, foorumien, teema kokousten, pyöreän pöydän keskustelujen, webinaarien, online-video podcastien järjestäminen ja osallistuminen vastaaviin tapahtumiin muilla foorumeilla ympäri maailmaa.
Analyysi- ja tutkimus artikkelien, kirjoittajien ja asiantuntijoiden mielipiteiden, katsausten, haastattelujen ja muun tiedotus materiaalin julkaiseminen.
Video-ohjelmien, esittely- ja sosiaalisten videoiden, dokumenttien ja video arvostelujen luominen.
Luodaan yhdessä tulevaisuus, jonka ihmiskunta ansaitsee!