Logo Creative Society LUOVA
YHTEISKUNTA
Liity

LUOVAN YHTEISKUNNAN 8 PERUSTETTA

Ihminen on yhteiskunnan perusyksikkö.
Ihmiskunta on yksi suuri perhe.
1
Ihmisen Elämä

Ihmisen elämä on korkein arvo. Pitää huolehtia jokaisen ihmisen elämästä kuin omaansa. Yhteiskunnan tarkoitus on taata ja varmistaa jokaisen ihmisen elämän arvo. Ei ole eikä voi olla mitään arvokkaampaa kuin ihmisen elämä. Jos yksi henkilö on arvokas, niin kaikki ihmiset ovat arvokkaita!

2
Ihmisen vapaus

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla Ihminen. Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaina ja tasa-arvoisina. Jokaisella on oikeus valita. Maapallolla ei voi olla ketään eikä mitään korkeampaa kuin Ihminen, hänen vapautensa ja oikeutensa. Ihmisen oikeuksien ja vapauden toteuttaminen ei voi rikkoa muiden ihmisten oikeuksia ja vapauksia.

3
Ihmisen turvallisuus

Kenelläkään yhteiskunnassa ei ole oikeutta uhata Ihmisen elämää ja vapautta!

Jokaiselle henkilölle taataan perusedellytysten ilmaiset tarpeet, johon kuuluu asuminen, sairaanhoito, ruokaa, koulutus ja täysi sosiaaliturva.

Tieteellinen, teollinen ja teknologinen yhteiskunnan toiminta pitää suunnata yksinomaan parantamaan ihmisen elämänlaatua.

Taattu talouden vakaus: ei inflaatiota, ei kriisejä, vakaa ja tasainen hinta kaikkialla maailmassa, yhtenäinen valuutta ja kiinteä vähimmäisverotus tai ei veroja.

Ihmisen ja yhteiskunnan turvallisuus, mikä tahansa uhista torjutaan yhteisellä maailmanlaajuisella pelastuspalvelulla.

4
Tietojen läpinäkyvyys ja avoimuus kaikille

Jokaisella on oikeus saada luotettavaa tietoa julkisten varojen liikkumisesta ja jakamisesta. Jokaisella on pääsy tietoihin yhteiskunnan päätösten täytäntöönpanon tilanteesta.

Tiedotusvälineet ovat yksinomaan yhteiskunnan omistuksessa ja kertovat tietoja totuudenmukaisesti, avoimesti ja rehellisesti.

5
Luova ideologia

Ideologian tulisi pyrkiä suosimaan parhaita inhimillisiä ominaisuuksia ja estämään kaikki, mikä on suunnattu Ihmistä vastaan. Tärkein prioriteetti on ihmisyyden prioriteetti, ihmisen korkeat hengelliset ja moraaliset pyrkimykset, inhimillisyys, tunnollisuus, keskinäinen kunnioitus ja ystävyyden vahvistaminen.

Olosuhtein muodostuminen isolla kirjaimella kirjoitetun Ihmisen kehittymista ja kasvatusta varten, moraalisten ja eettisten arvojen kasvattaminen jokaisella ihmisella ja yhteiskunnassa.

Väkivallan propagandan kielto, ihmisten jakautumisen, aggressiivisuuden ja ihmisyyden vastaisten ilmenemän missä tahansa muodossa tuomitseminen.

6
Henkilökohtainen kehittyminen

Jokaisella Luovassa yhteiskunnassa olevalla henkilöllä on oikeus monipuolisen kehitykseen ja itsensä toteuttamiseen.

Koulutuksen tulee olla ilmaista ja kaikkien tasavertaisesti saatavilla. Olosuhteiden muodostuminen ja mahdollisuuksien laajentaminen Ihmisen omien luovien taitojen ja lahjakkuuksien toteuttamista varten.

7
Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Kaikki luonnonvarat kuuluvat ihmisille ja jakautuvat oikeudenmukaisesti kaikkien ihmisten kesken. Resurssien monopolisointi ja niiden epärationaalinen käyttö on kielletty. Nämä resurssit jakautuvat oikeudenmukaisesti koko maapallon asukkaiden kesken.

Henkilölle taataan työpaikka, jos hän niin haluaa. Palkka samasta tehtävästä, erikoisuudesta tai ammatista on oltava sama kaikkialla maailmassa.

Jokaisella on kuitenkin oikeus yksityisomaisuuteen ja tuloihin yhteiskunnan asettaman yksilön kapitalisoinnin määrän rajoissa.

8
Yhteiskunnan itsehallinto

Luovassa yhteiskunnassa ”vallan” käsitettä ei ole, koska vastuu kokonaisuudessaan yhteiskunnasta, sen kehityksestä, elinoloista ja harmonisesta muodosta on jokaisella Ihmisellä.

Jokaisella Ihmisellä on oikeus osallistua Luovan yhteiskunnan asioiden hoitamiseen ja lakien hyväksymiseen, jotka parantavat Ihmisen elämää.

Ratkaisu sosiaalisesti merkittävistä ja taloudellisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat ihmisten elämänlaadun muutoksiin, viedään julkisen keskusteluun ja äänestykseen (kansanäänestys).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Lisätietoja Luovan yhteiskunnan rakentamisen vaiheista artikkelissa ”LUOVAN YHTEISKUNNAN RAKENTAMISEN PERUSTEET JA VAIHEET”
Lue