Logo Creative Society ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Εγγραφείτε

ΤΑ 8 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο άνθρωπος είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας.
Η ανθρωπότητα είναι μια μεγάλη οικογένεια.
1
Η Ζωή του Ανθρώπου

Η ζωή του ανθρώπου είναι η ύψιστη αξία. Η ζωή οποιουδήποτε Ανθρώπου πρέπει να προστατεύεται, όπως η δική σου. Ο σκοπός της κοινωνίας είναι να παρέχει και να εγγυάται την αξία της ζωής κάθε Ανθρώπου. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει κάτι πιο πολύτιμο από τη ζωή του Ανθρώπου. Εάν ένας Άνθρωπος έχει αξία, άρα όλοι οι Άνθρωποι έχουν αξία!

2
Η Ελευθερία του Ανθρώπου

Κάθε άνθρωπος από το δικαίωμα γέννησης έχει το δικαίωμα να είναι Άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα επιλογής. Δεν υπάρχει κανένας και τίποτα στη Γη πάνω από τον Άνθρωπο, την ελευθερία και τα δικαιώματά του. Η άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων ανθρώπων.

3
Η Ασφάλεια του Ανθρώπου

Κανείς και τίποτα στην κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί απειλές για τη ζωή και την ελευθερία του Ανθρώπου!

Σε κάθε Άνθρωπο εγγυάται δωρεάν παροχή βασικών ζωτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων τρόφιμα, στέγαση, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και πλήρης κοινωνική ασφάλιση.

Οι επιστημονικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της κοινωνίας πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του Ανθρώπου.

Εγγυημένη οικονομική σταθερότητα: έλλειψη πληθωρισμού και κρίσεων, με σταθερές και ίδιες τιμές σε ολόκληρο τον κόσμο, ενιαίο νόμισμα, μια σταθερή ελάχιστη φορολογία ή έλλειψη αυτής.

Η ασφάλεια του Ανθρώπου και της κοινωνίας διασφαλίζεται από κάθε είδους απειλή μέσω μιας ενοποιημένης παγκόσμιας υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

4
Η Διαφάνεια και η ανοικτότητα των πληροφοριών για όλους

Όλοι οι Άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και κατανομή των δημόσιων πόρων. Πληροφορίες για την κατάσταση της εφαρμογής των αποφάσεων της κοινωνίας είναι διαθέσιμες σε κάθε Άνθρωπο.

Τα ΜΜΕ ανήκουν αποκλειστικά στην κοινωνία και αντανακλούν τις πληροφορίες ανοιχτά, με αλήθεια και ειλικρίνεια.

5
Η Δημιουργική ιδεολογία

Η ιδεολογία πρέπει να στοχεύει στη διάδοση των καλύτερων ανθρώπινων ιδιοτήτων και στον περιορισμό όσων στρέφονται εναντίον του Ανθρώπου. Η κύρια προτεραιότητα είναι η προτεραιότητα της ανθρωπιάς, οι υψηλές πνευματικές και ηθικές φιλοδοξίες του Ανθρώπου, η αλληλεγγύη, η εντιμότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ενίσχυση της φιλίας.

Δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη και ανατροφή του Ανθρώπου με «Α» κεφαλαίο, την καλλιέργεια ηθικών αξιών στην κοινωνία και σε κάθε άνθρωπο.

Η απαγόρευση προπαγάνδας της βίας, μομφή και καταδίκη κάθε μορφής διαχωρισμού, επιθετικότητας, εκδήλωσης απανθρωπιάς.

6
Η Ανάπτυξη της Προσωπικότητας

Κάθε Άνθρωπος στην Δημιουργική κοινωνία έχει το δικαίωμα στην πολύπλευρη ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και εξίσου προσβάσιμη σε όλους. Δημιουργία συνθηκών και διεύρυνση ευκαιριών για την πραγματοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων και ταλέντων από τον Άνθρωπο.

7
Η Δικαιοσύνη και η ισότητα

Όλοι οι φυσικοί πόροι ανήκουν στον Άνθρωπο και κατανέμονται δίκαια μεταξύ όλων των ανθρώπων. Δεν επιτρέπεται το μονοπώλιο των πόρων και παράλογη χρήση τους. Αυτοί οι πόροι κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κατοίκων όλης της Γης.

Για τον κάθε Άνθρωπο είναι εγγυημένη η εύρεση εργασίας εάν το επιθυμεί. Η αμοιβή για μια όμοια θέση, ειδικότητα, επάγγελμα πρέπει να είναι η ίδια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το εισόδημα, ωστόσο, εντός των ορίων της κεφαλαιοποίησης του ατόμου που καθορίζεται από την κοινωνία.

8
Η Αυτοδιοίκηση της κοινωνίας

Η έννοια της «εξουσίας» απουσιάζει στη Δημιουργική Κοινωνία, καθώς η ευθύνη για την κοινωνία στο σύνολό της, η ανάπτυξή της, οι συνθήκες διαβίωσης και η αρμονική δομή της ανήκει σε κάθε Άνθρωπο.

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαχείριση των υποθέσεων της Δημιουργικής Κοινωνίας και στη νομοθεσία για τη βελτίωση της ζωής του Ανθρώπου.

Η λύση κοινωνικά σημαντικών, δημόσια πολύτιμων, οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν την αλλαγή της ποιότητας ζωής ενός Ανθρώπου, υποβάλλεται σε δημόσια συζήτηση και ψηφοφορία (δημοψήφισμα).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Πιο αναλυτικά για τα στάδια της οικοδόμησης της Δημιουργικής Κοινωνίας μπορείτε να μάθετε στο άρθρο «ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Διαβάστε