Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Chcete pomoct s vybudováním Tvořivé společnosti? ?

Nejčastější otázka, kterou zadávají lidé, kteří podporují Tvořivou společnost:
Co konkrétně mohu nyní udělat, aby byla vybudována Tvořivá společnost?
Participants of Creative Society

První a ten nejdůležitější krok ve vybudování Tvořivé společnosti je informování každého o tom, že takový formát existuje a jaké obrovské výhody přináší každému člověku. Je to naše unikátní šance vyjít ze všech krizí mírovou cestou a vybudovat pro nás a naše děti lepší svět.

Na to, aby měl každý člověk krásný život a ve společnosti začaly reálné změny, je nutné, aby se všech 8 miliard lidí dozvědělo o projektě Tvořivá společnost a podpořilo ho. Díky informování se vytvoří elektorální poptávka. Čím rychleji se vytvoří, tím rychleji přejdeme ke druhé, politické, etapě budování TS.

A proto o Tvořivé společnosti musí vědět a mluvit všichni a všude.

Vybudování Tvořivé společnosti je pro lidstvo natolik důležité, že každý dobrovolník, který aktivně informuje lidi, si zaslouží Cenu míru už během přechodného období budování Tvořivé společnosti.

Vždyť nyní od aktivního konání každého člověka závisí přežití celého lidstva.

KAŽDÝ ČLOVĚK SE MŮŽE STÁT AKTIVNÍM ÚČASTNÍKEM PŘI BUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI!

Jaké jednoduché kroky můžete udělat, abyste informovali co nejvíce lidí?
OSOBNÍ KOMUNIKACE

Lidé, kteří podporují Tvořivou společnost, vyprávějí všem svým přátelům a blízkým, kolegům, sousedům i neznámým o Tvořivé společnosti. Diskutují o tom, jaký bude náš život v Tvořivé společnosti.

Nevíte, jak začít rozhovor? Prostě se zeptejte: „A slyšel jsi už o Tvořivé společnosti?“ Řekněte všem známým o tom, jaké výhody ONI SAMI získají v Tvořivé společnosti.

Podívejte se ve videu, jak to dělají účastníci projektu:
SEBEIDENTIFIKACE
Lidé přidávají hashtagy Tvořivé společnosti na profilové fotografie, k podpisu v e-mailu, dávají je do svých postů na sociálních sítícha a na osobních webech: #CreativeSociety #TvorivaSpolecnost #TvorSpol
Avatar for social media
John Smitt

Scientist

+7 377 777 77 77
website.com Avatar for social media

MASMÉDIA
Jednou z nejrychlejších metod šíření informace o Tvořivé společnosti jsou média:

Účastníci zveřejňují v médiích informace o Tvořivé společnosti: v televizích, v rádiích, v tištěných médiích, na kanálech blogerů, na lokální i globální úrovni.

Sami se účastní talk show, podcastů, zpráv a jakýchkoli dalších programů a mluví v nich o Tvořivé společnosti a jejích výhodách.

Nabízejí k publikaci materiály z mezinárodních fór a konferencí Globální krize.

Vyprávějte, co získá každý člověk v Tvořivé společnosti. Lidé chtějí tuto informaci slyšet!
Poradit se ohledně šíření materiálů v různých médiích můžete se specialisty týmu PR oddělení projektu Tvořivá společnost. Napište na e-mail [email protected]
Collage with people
Collage with people
VENKOVNÍ, TELEVIZNÍ A INTERNETOVÁ REKLAMA

Z vlastní iniciativy lidé objednávají reklamu a umisťují ji na bannery ve městech, dávají ji do metra, hromadné dopravy, do obchodních center, médií atd.


TVOŘIVÝ OBSAH

Účastníci tvoří písně, píší básně, scénáře a natáčejí filmy, ve svých městech se přidávají k postprodukčnímu a filmovému štábu apod.

Pokud se chcete přidat k týmu dobrovolníků, kteří dělají kreativní obsah, napište na oficiální e-mail projektu [email protected]


PARTNERŮM
BYZNYSMENŮM A PODNIKATELŮM

Majitelé podniků dávají banner Tvořivá společnost na své weby nebo přidávají logo TS na své výrobky.

Ukažte, že vám záleží na všech lidech!
MEDIÁLNÍ PODPORA

Projekt Tvořivá společnost není komerční, a proto, pokud chcete projekt podpořit, můžete zorganizovat reklamní kampaň ve světových médiích. Poradit se ohledně reklamních materiálů můžete se specialisty PR oddělení projektu Tvořivá společnost. Napište na e-mail [email protected]

KONZULTAČNÍ PODPORA

Pokud jste odborník v oblasti reklamy, marketingu, SMM, designu, kinematografie, programování nebo v jakékoli jiné oblasti, která podle Vás může pomoct v šíření informace o Tvořivé společnosti a chtěli byste pomoct svými odbornými znalostmi na dobrovolnické bázi, prosíme, spojte se s námi skrze e-mail [email protected]


Máte další nápady?

Prosím, kontaktujte nás přes e-mail [email protected]