Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Mezinárodní diskuse na téma „Globální krize. Čas pravdy“

7. února 2022
Komentáře

4. prosince 2021 se konala mezinárodní konference "Globální krize. Čas pravdy." Diskutovalo se na ní o mnoha tématech, která se dnes dotýkají každého člověka na planetě. Témata, která řečníci a účastníci vyzdvihli, byla tak důležitá, že je během 12 hodin (maximální délka online vysílání) nebylo možné obsáhnout.

Právě z tohoto důvodu byla hned následující den na kanálu Tvořivé společnosti na YouTube zahájena první mezinárodní debata „Svět se musí probudit“ ve formátu kulatého stolu. Na ní se pozvaní hosté podělili o své dojmy z konference „Globální krize. Čas pravdy“ a podrobně diskutovali o problémech, které na události zazněly.

První diskuse na platformě Tvořivé společnosti se stala počátkem série vysílání, která se vysílají dodnes. Mezinárodních kulatých stolů se účastní vědci, politici, ekologové, odborníci na geologický a kosmický výzkum a mnozí další.

Tyto pořady sjednocují nelhostejné lidi, kteří nejen že chtějí mluvit pravdu o současné situaci s klimatem a planetou, ale kteří chtějí udělat všechno možné pro to, aby se zabránilo katastrofě a zániku lidstva. Všichni tito lidé již chápou, že jediným východiskem je sjednotit se v Tvořivou společnost a přijmout jejích 8 osnov, které jsou pro záchranu lidské civilizace životně důležité. Musíme tato témata aktivně nastolovat, aby vzbudila celosvětovou vlnu odezvy, a aby se o nich začalo diskutovat mezi širokou veřejností, na mezinárodní úrovni, ve všech médiích a internetových zdrojích.

Sledujte mezinárodní diskuse na YouTube kanálu “Tvořivá společnost” a na oficiální webové stránce projektu.

Přidat komentář