Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Leslie Magnum: Společně ochráníme to, co je drahé našim srdcím

11. února 2022
Komentáře


Svět je na hraně. Fakta a důkazy, které zazněly na konferenci, nás o tom znovu přesvědčily.

Vážíme si všech, kteří s námi dnes byli. Účastníci konference vyzdvihli aktuální otázky spotřebitelského formátu společnosti, které se na pozadí klimatické a ekologické krize prohlubují. Údaje, které zazněly o vývoji našich klimatických změn a stavu ekosféry naší planety, jsou do očí bijící. Lidstvo je skutečně v ohrožení. Jedině ignorant to může popírat, aniž by si uvědomoval, jak vysoká je cena za nečinnost a ztracený čas.

V současnosti se ve světě vedou četné spory o tom, co je příčinou změny klimatu a kdo za ni může. Tyto spory však vedou pouze k neshodám, rozdělování a přehazování odpovědnosti jeden na druhého. Hledání viníků situaci nezmění a lidstvo nezachrání. Zatímco marně ztrácíme čas, kataklyzmat přibývá. Planeta kvůli naší nečinnosti umírá, a v důsledku toho se šance na záchranu lidstva den za dnem snižuje. My jako lidstvo se blížíme ke kritickému bodu, po kterém už nebudeme schopni nic změnit. Pokud nebudeme jednat nyní, připravíme o budoucnost celé lidstvo, zdůrazňuji - celé lidstvo: zničíme sami sebe, své blízké a milované lidi i celou naši civilizaci kvůli své lhostejnosti, nedostatku porozumění a neochotě, to znamená kvůli své nečinnosti.

Ekosystém planety se v důsledku antropogenních faktor rychle hroutí: znečištění světového oceánu, odlesňování, katastrofální problém s odpadem a mnoho dalších. Hlavní problém je však ještě závažnější. Společnost se spotřebitelským pohledem na svět totiž považuje životní prostředí pouze za nevyčerpatelný zdroj a bezmyšlenkovitě ho využívá mimo všechny meze v zájmu něčího osobního zisku. Je to tak, sobectví a chamtivost zastínily naše mysli. Naše momentální usilování o obohacení se pro nás stala důležitější než naše vlastní budoucnost a budoucnost našich nejbližších. Nejhorší na konzumní otrocké ideologii je, že my, lidé, jsme pouhým zdrojem v rukou někoho jiného pro zvětšování jejich sobeckých cílů.

V konečném důsledku naše nelidskost plodí globální krize nejen v oblasti životního prostředí, hospodářství a dalších oborech lidské činnosti. Hlavní krizí je krize morální. Překročila všechny meze. V našem údajně civilizovaném světě je spousta násilí, otroctví a vykořisťování v podobě dětské práce. Zatímco na pozadí postupujících klimatických změn se objevil nový problém: rostoucí počet uprchlíků, kteří potřebují lidskou podporu a pochopení. Lidé, hnaní nesnesitelnými existenčními podmínkami, přicházejí do cizí země s nadějí na lidskost, ale setkávají se s nepřátelstvím, odmítáním, strachem a často i nenávistí. Bude moci takové lidstvo se spotřebitelským přístupem jeden k druhému přežít v době globálních kataklyzmat? Odpověď je zřejmá.

Mnozí lidé stále doufají, že je v případě kataklyzmatu zachrání jejich vláda nebo příslušné organizace. Účastníci konference však uvedli příklady z reálného života, které ukazují, že tyto organizace se ukázaly jako neschopné ochránit přeživší před kataklyzmaty a poskytnout jim potřebnou pomoc i v současném relativně stabilním období. Co však bude zítra? Odpověď je právě tak zřejmá.

Přesto jsme také viděli příklady vzájemné pomoci a péče lidí o sebe navzájem v regionech, kde k problémům došlo. Tyto příklady nám ukazují, že si my, lidé, jako společnost můžeme vzájemně přijít na pomoc, když se sjednotíme a převezmeme odpovědnost a nebudeme se spoléhat na někoho jiného. Právě to je hlavní smysl a podstata naší výzvy světu. Čím více nás bude, tím více toho dokážeme a tím větší máme šanci přežít. Síla lidského potenciálu je obrovská, zatímco síla sjednoceného lidstva je nezměrná. Právě to je podstatou budování Tvořivé společnosti.

V současné době je Tvořivá společnost jedinou myšlenkou, která může sjednotit naprosto všechny lidi, celé lidstvo, a nasměrovat obrovský všelidský potenciál k vytvoření jednotné civilizace a přežití celé lidské populace v této neobyčejně těžké době, do které jsme jako lidstvo vkročili poprvé ve své historii.

Všechny výzvy a nebezpečí překonáme jen společně, jako celé lidstvo. Společně budeme chránit to, co je našim srdcím drahé. Společně oživíme tento svět, obnovíme naši planetu a znovu vybudujeme náš společný Domov.

Dne 20. března 2021 se konala přelomová událost, celosvětová konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci". Tam jsme se my, lidé z celého světa, sešli se zástupci různých náboženství a dospěli k závěru, že všechna písma hovoří o Tvořivé společnosti.

To je pravá tvář všech náboženství. Nezáleží na tom, k jakému náboženství patříte nebo zda jste ateista. Tvořivá společnost je pro všechny.

Apoštolské požehnání hlavy Svatého stolce a celé katolické církve papeže Františka je s námi, jeho modlitby jsou s námi! Celý svět se dnes musí sjednotit při budování Tvořivé společnosti, kde lidský potenciál hraje klíčovou roli a kde život každého člověka má nejvyšší hodnotu. Budování Tvořivé společnosti se dnes musí stát úkolem číslo jedna pro každého soudného člověka na této planetě.

Rád bych vyjádřil vděčnost každému účastníkovi projektu Tvořivá společnost. Jste to vy, kdo se řídí čistým svědomím, vynikajícími morálními vlastnostmi, nejvyšším projevem altruismu a lásky k bližním a kdo jedná podle volání svého srdce. Každý účastník projektu Tvořivá společnost je inspirujícím příkladem neotřesitelné víry ve schopnost lidstva nejen zachránit náš domov, ale vybudovat nový nádherný svět pro každého občana naší sjednocené společnosti. Jsem hrdý na to, že tu dnes mohu být s vámi. Jsem hrdý na to, že jsem účastníkem projektu Tvořivá společnost. A je mi velkou ctí, že mohu stát bok po boku s vámi.

Moji drazí přátelé.

 

Navzdory kolaborantství spotřebitelského formátu musíme zvítězit. Nemáme kam ustoupit. Máme jen jednu planetu. Musíme se všichni spojit a zvítězit. A vítězství bude naše. Kéž nám všem Bůh požehná.

Leslie Magnum z konference „Globální krize. Čas pravdy“

Přidat komentář