Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Společnost. poslední šance unikátní telemost v dějinách lidstva.
pravda, kterou ozvučil celý svět

11. května 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ uskutečnila unikátní událost globálního měřítka – mezinárodní telemost „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“. Tato grandiózní událost odstartovala v Atlantě, stát Georgia (USA).

„SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ – v historii lidstva je to první globální konference, která ve formátu živé komunikace spojila lidi z různých zemí světa. Lidé se sešli v mnoha konferenčních sálech na různých místech planety a všichni současně se mezi sebou spojili přes internet, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali důležité a skutečně naléhavé otázky společnosti.

Mezi zúčastněnými zeměmi byly: USA, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Švýcarsko, Česká republika, Španělsko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Kazachstán, Německo, Uzbekistán, Velká Británie, Moldavsko, Itálie, Lotyšsko, Kanada, Nový Zéland a další. Lidé se nezávisle na své národnosti, náboženském vyznání, profesi, sociálním postavení poprvé ve světě sjednotili a otevřeně ozvučili pravdu. Hlavní otázka, která trápí celou civilizaci, je: „Jak máme my, lidstvo, změnit vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na tvořivý?“

Krátké shrnutí unikátní Mezinárodní konference 11 května 2019

Slova řečníků vyjadřující skutečné nálady celosvětového společenství ohledně spotřebitelského formátu, který se již definitivně stal přežitým, zněla jasně a odvážně: „Nikdo tady nechce zabíjet, je zřejmé, že nikdo nechce agresi. Všichni velmi chceme mír a dobré vztahy mezi sebou. Tak proč nás tedy nutí věřit, že existuje nepřítel a my musíme žít ve strachu a nenávisti? Lidé si nestěžují. Stěžují si ti, kteří si nemohou rozdělit jednu "peněženku" a moc nad námi, nemluvě již o tom, že ta "peněženka" je naše.“

BEZPRECEDENTNÍ FORMÁT A OTÁZKY, KTERÉ DLOUHODOBĚ LEŽÍ NA SRDCI

Všichni přítomní pozorovali skutečně neobvyklý a bezprecedentní formát konané události. Téměř všichni řečníci hovořili přímo z publika, ze svých křesel, jsouce jako jediný celek s hosty události a s celým světem. Každý z řečníků vyjádřil názor tisíců lidí a každý přítomný byl zástupcem různých společenství. Všichni navzájem se viděli na obrovských plátnech kin a kongresových center světa. Lidé z různých koutů planety se mohli jeden druhému dívat z očí do očí a komunikovat bez prostředníků!

Obzvláště citlivě reagovala veřejnost na ty aktuální otázky, které vycházely ze sálů. „Je to opravdu něco, co všechny již dlouhou dobu trápí! Jsme šťastní, že konečně zazněla skutečná pravda, bez slovních her médií a bez politických přikrášlování. To ukazuje, že my, lidé, jsme silní ve sjednocení a dobro je stále živé v mnoha různých zemích!“ poznamenávali přítomní.

Mezi dotazy, které byly na konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ vzneseny, byly i následující:

Jak se spotřebitelský formát společnosti stal slepou uličkou pro rozvoj naší civilizace? Co by mělo být učiněno pro to, aby všichni, mírnou cestou, přešli do formátu tvořivé společnosti, aniž by způsobili škody zemím a národům, aniž by komukoli způsobili újmu?

Proč máme ve 21. století takové světové problémy, jako jsou války, mezinárodní konflikty, rasová a náboženská diskriminace, jestliže většina lidí, ze všech zemí světa, chce jednu věc – mír a šťastný život?

Proč jsou informace, které jsou důležité pro tvůrčí společnost, zkreslovány nebo zamlčovány ve světových médiích? Jaká by měla být média v tvůrčí společnosti? Proč je na světě tolik náboženství, ale ve společnosti není lidskost? Proč ve světě, pokud vezmeme obecně známý příklad, je islám zdiskreditován? Vždyť islám je pro muslimy náboženstvím Lásky.

Kdo stanovil lidstvu takzvanou ručičku „Hodin Soudného dne“, která ukazuje za 2 minuty 12 a kdo ji rozšířil ve světových médiích jako „faktor napětí mezinárodní situace a závod jaderných zbraní“? Proč označil 12 jako „apokalypsu a úplné zničení lidstva"?

Jak sjednotit všechny lidi dobré vůle? Východisko existuje! Společně mohou lidé dokázat mnohé!

Toto není hra na G20. Toto jsou svobodní lidé z různých zemí světa, kteří mluví pravdu otevřeně a přejí si žít v jediné lidské rodině, kde hlavní prioritou bude Mír, Svědomí a Lidskost.

SJEDNOTIT CELÉ LIDSTVO ZA ROK

Na této rozsáhlé události bylo mluvčími navrženo sejít se společně za rok, druhou sobotu v květnu, a zorganizovat ještě rozsáhlejší mezinárodní on-line konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE 2020“ #allatraunites, kde bude cílem shromáždit se spolu s celým světem a pozvat zástupce a vůdce všech zemí:

„Dnes je druhá květnová sobota. Pojďme se všichni společně sejít za rok, se všemi lidmi na světě. Pojďme se všichni sejít jako celé světové společenství spolu s našimi vedoucími představiteli a vládními činiteli. Pokud jsou vysoce postavení vládní činitelé opravdu tak líní, aby sestoupili dolů k obyčejným lidem, žádný problém, mohou se připojit ze své kanceláře, ze svých pohodlných křesel, přes internet. Při pohledu do očí celému světovému společenství, dokonce i přes monitor, mohou odpovědět na naše otázky, stejně jako to dělají obyčejní občané, protože dnes jsou prezidenti, a zítra budou obyčejní lidé. Pojďme se společně sejít, abychom pochopili, zda nás naši lídři skutečně chtějí zabít? Chceme se zeptat, co oni ve skutečnosti s námi dělají – zachraňují nás, anebo nás terorizují?“

Každý z nás pro to může udělat hodně. Každý může vynaložit vlastní úsilí ve sdělení o této konferenci co největšímu množství lidí, aby všichni mohli vyjádřit svou lidskou pozici a přispět ke vzniku nové, tvůrčí společnosti. Takové společnosti, ve které chce žít každý zdravě myslící člověk:

„Všichni chceme žít ve světě dobra, ale pokud ho nevytvoříme my, tak kdo to udělá?... Sdílejme informace o této konferenci v médiích a ve všech sociálních sítích a udělejme vše možné v globálním měřítku celé planety. Toto je poslední šance, můžeme odstranit hodiny a žít šťastně. Pokud se však rozhodneme, že tuto příležitost ke sjednocení nevyužijeme, tak proč bychom měli čekat, než uplynou poslední dvě minuty… Můžeme prostě přímo teď na hodinách posunout ručičky k vyznačení „Půlnoc.“ Záleží na nás, jakým bude svět zítra. A my chápeme, že nemůžeme ovlivnit změnu klimatu, ale můžeme změnit vztahy mezi námi, lidmi. Pojďme se tedy sejít druhou květnovou sobotu příštího roku a společně si vybereme cestu pro naši civilizaci!“

SVĚTOVÁ ODEZVA #CREATIVESOCIETY

Jedinečná konference "SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ získala obrovskou odezvu v celém světě. Akce skončila, ale lidé v mnoha různých zemích se nerozcházeli. Hluboko do noci vedli diskuze, zaznamenávali ohlasy na video a sdíleli návrhy týkající se toho, co uslyšeli a uviděli. Všichni se jednohlasně shodli v tom, nakolik důležitá byla tato událost: pravda nakonec zazněla v celém světě! Přítomní (veřejní činitelé, konzulové, zástupci různých organizací, zasloužilí činitelé a všichni pozvaní) vyjádřili svůj souhlas a skutečnou připravenost pomáhat a podílet se na rozsáhlém šíření těchto informací a příprav na celosvětovou rozsáhlou událost nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. 2020“.

Ve světových sociálních sítích získává na popularitě hashtag #allatraunites určený k tomu, aby upoutal pozornost celého světového společenství k jedinečné globální iniciativě, týkající se bezprostřední budoucnosti každého! Tato idea inspirovala účastníky konference z mnoha zemí světa k jednání, vždyť tato všenárodní iniciativa je pro celé lidstvo reálným východiskem ze současných krizí a slepých uliček! A nyní každý může vynaložit úsilí k tomu, aby se lidská pozitivní budoucnost uskutečnila!

Video přehledy: