Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Mezinárodní online konference
10. prosince 2022 | 16:00 SEČ

GLOBÁLNÍ KRIZE.
KDO JE PRO NÁS
PROROK MOHAMED ﷺ?

Svět se nezvratně mění.
Žijeme v posledních časech.
Každý člověk vidí, jak klimatické katastrofy den ode dne narůstají a berou si tisíce lidských životů. Prorok Mohamad (mír a požehnání Alláha s ním) mluvil o těchto klimatických katastrofách již před 1400 lety jako o znamení Soudného dne.

Prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním) řekl: „Jsme poslední společenství, ale první, které bude povoláno k zodpovědností.“

Zanechal budoucím generacím podrobný popis znamení Soudného dne, která mohou přivést lidstvo do záhuby. Ale prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním) nám také řekl, že naše záchrana je ve sjednocení.

Před ummou dnes stojí jedna otázka: „Zemřít nebo vytvořit společnost, o které snil náš milovaný Prorok (mír a požehnání Alláha s ním)?“

Proč umma, která ví o všech příznacích Soudného dne, nekoná?
Protože celá umma je rozdělena do mnoha proudů. Ale pokud se podíváte na podstatu otázky, pak v Islámu, stejně jako v jakémkoli jiném náboženství, existují pouze dva směry: ti, kteří následují Proroka, mír s ním, a jsou věrní Alláhovi, a ti, kteří jdou proti Prorokovi a jsou věrní šajtanovi. Alláh spojuje, šajtan rozděluje.
Nastal čas, aby si každý věřící v Jediného Alláha odpověděl na otázky:
Jsem oddaný Alláhovi?
Kdo je pro mě prorok Mohamed, mír a požehnání Alláha s ním?
Koho následuji?
Jsem připraven naplnit vůli Jediného Alláha, kterou On odevzdal celému lidstvu prostřednictvím Posledního Proroka, mír a požehnání Alláha s ním?