Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Hra profesionálů. ZDRAVOTNICTVÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

O události

O události

Dostupná medicínská péče nejvyšší kvality je nezcizitelné lidské právo každého člověka na Zemi, nezávisle na jeho místě pobytu, náboženském vyznání nebo společenském postavení.

  • Jaká by měla být medicína v tvořivé společnosti?
  • Jak můžeme na globální úrovni už nyní zlepšit systém zdravotnictví, udělat ho bezplatným, lehce dostupným a vysoce kvalitním v každém místě planety?
  • Jaké podmínky jsou pro lékaře nezbytné, aby jejich pacienti byli zdraví?
  • Jak přinést lidskost do farmaceutického byznysu?
  • Jak preventivní opatření a zvýšení úrovně informovanosti obyvatelstva ovlivňují zdraví společnosti?Tyto a jiné otázky byly probrány na online konferenci nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE. ZDRAVOTNICTVÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“, která se uskutečnila 2. listopadu 2019 v Atlantě (USA) 
na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Ke konferenci bylo možné se připojit online z jakéhokoli místa na světě.


Konference se zúčastnili lékaři různých specializací, farmaceuti, ekonomové, podnikatelé, představitelé charitativních organizací a organizací chránících lidská práva z různých zemí světa.

 

Konference ve formátu telemostu sjednotila v živé konverzaci nelhostejné lidi z více než 100 zemí světa a vytvořila podmínky pro skutečné sjednocení celého lidstva, jeho aktivní kroky nutné pro transformaci společnosti ze spotřebitelské na tvořivou, a to mírovou cestou!