Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Mezinárodní tisková konference „ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST!” na platformě „ALLATRA”

O události a video reakce


22. června se v Atlantě (USA) konala tisková konference „ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST!“, ke které se prostřednictvím online-telemostu připojili lidé z celého světa: z Německa, Španělska, Ruska, Běloruska, Polska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzie a Maroka, SAE, Uzbekistánu, Kazachstánu a mnoha dalších zemí.

Události se zúčastnili účastníci Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”, zástupci veřejných a sociálních organizací, médií, diplomatických a politických kruhů, národních a náboženských komunit.

Na začátku tiskové konference zazněl projev Robbyho Wellse o naléhavých problémech spotřebitelské společnosti, jejíž kořeny sahají do období před šesti tisíci lety. Robby Wells hovořil o příčinách a souvislostech, které ovlivnily současný život lidí, o naléhavosti provedení změn ve společnosti, o jedinečných aktivitách Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”, které v praxi na vlastním příkladu ukazuje možnost změnit mírovou cestou vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na tvořivý.

Globální konference lidstva, která se uskuteční 15. května roku 2021, vyvolává stále větší zájem ze strany národů, obývajících různé kontinenty. Lidé chápou, že je to reálná možnost sjednotit se na všeobecné, nezávislé, světové platformě „ALLATRA“ a najít společné řešení na znepokojující otázky v období globálních klimatických výzev, a spolu s celým světem přijmout tvořivý, lidský vektor rozvoje naší civilizace, dokud není příliš pozdě.

Oficiální email projektu:  [email protected]

Videozáznam konference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ je dostupný na stránkách ALLATRA TV: allatra.tv


Odezvy lidí z celého světa o Mezinárodní konferenci „Za tvořivou společnost!“