Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Kulatý stůl. TVOŘIVÁ MEDICÍNA V AFRICE NA PŘÍKLADU SÚDÁNU

O události

O události

17. listopadu 2019 se ve městě Atlant, na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”, konala druhá část online konference nového formátu „ZDRAVOTNICTVÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“ – „Kulatý stůl. TVOŘIVÁ MEDICÍNA V AFRICE NA PŘÍKLADU SÚDÁNU“.

Konference se zúčastnili lékaři různých oborů, lékárníci, ekonomové, podnikatelé, zástupci charitativních společností a organizací na ochranu lidských práv z celého světa. Vznesli aktuální otázky, které znepokojují každého člověka.

  • Jaká infrastruktura je nezbytná pro včasný přístup všech lidí ke kvalitní lékařské péči, která by měla být v tvořivé společnosti?
  • Jak by měl být nastaven systém odborné výuky, aby zdravotní pracovníci měli možnost získat stejné kvalitní vzdělání a udržovat si kvalifikaci na odpovídající úrovni bez ohledu na místo pobytu?
  • Jak vybudovat ekonomiku, aby se odstranil nedostatek finančních prostředků a zdrojů?
  • Nutnost provádění lékařských vzdělávacích aktivit mezi obyvatelstvem, s cílem odstranit epidemie z důvodu nedostatku hygieny a z nedostatku základních znalostí o zdraví.Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ je sjednocení lidí dobré vůle, kteří usilují o jednotu a přátelství všech národů na základě kulturně morálních a duchovních hodnot, které sjednocují lidi po celém světě. Účastníci hnutí usilují o vytvoření kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě dobra, nezištné vzájemné pomoci a tvořivé spolupráce lidí po celém světě, bez ohledu na místo jejich bydliště, sociální, národnostní, politickou a náboženskou příslušnost.

Je v našich silách vybudovat tvořivou medicínu. Díky znalostem uvedených v knize „AllatRa“ a pořadům s účasti Igora Michajloviče Danilova se ukázalo, že řešení jakéhokoliv problému je přechodem od spotřebitelského formátu k tvořivé společnosti. A my, lidé, sami musíme vytvořit vizi takové společnosti, ve které by každý z nás chtěl žít, a spojit úsilí, abychom ji vybudovali. To, k jakým výsledkům to může vést v různých oblastech života lidí, se už osvětluje ve Hrách profesionálů v rámci projektu „Společnost. Poslední šance“.


Oficiální stránka Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA”: allatra.org