Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Mezinárodní kulatý stůl v rámci projektu „NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI“ na platformě ALLATRA

O události

O události


Cíle a účely dané konference:

  • Aktualizace a pokrytí problémů, jako je:
    • násilí v rodině a společnosti, které je metlou současnosti,
    • lidská práva a svobody v teorii a v praxi,
    • společenské přijetí daných problémů jako normy
  • Výměna mezinárodních pozitivních zkušeností při řešení daných problémů
  • Mínění mezinárodní veřejnosti o hledání efektivních řešení daných problémů
  • Možnosti zlepšení informovanosti společnosti o řešeních daných problémů