Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

31. SRPNA 2019 SE USKUTEČNILA „HRA PROFESIONÁLŮ. OMEZENÍ KAPITALIZACE“

O události

O události

Online konference nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ na téma „OMEZENÍ KAPITALIZACE“:


  • Proč dochází k prudkému ochuzování jedněch a obohacení druhých, přičemž pouze omezeného kruhu osob? Co je příčinou všech válek na Zemi?
  • Co je to kapitalizace a v čem spočívá zhoubnost jejího neohraničení jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek?
  • Kdo a kdy nahradil touhu člověka po vnitřním štěstí a svobodě neomezeným hromaděním peněz?
  • Jaké jsou výhody omezení kapitalizace?
  • Praktická východiska z této situace.


Konference se zakládá na informacích uvedených na posledních stránkách knihy „AllatRa“, v pořadech s účastí I.M. Danilova „PRECEDENT“ a „ŠANCE NA HRANĚ“, a v tezích vyjádřených samotnými lidmi na mezinárodních konferencích „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ (11. května 2019) a „ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST!“ (22. června 2019), které se uskutečnily na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Konferencí se přes internet zúčastnili lidé z více než 140 krajin světa a byly na nich otevřeny naléhavé otázky týkající se společnosti.

Co je pozoruhodné na projektu „Hra profesionálů“? Každý účastník má možnost vyjádřit alternativní koncepce, které vycházejí za rámec názorů oficiální vědy o tom, co se v současnosti děje ve světě, a to bez jakéhokoli úhonu na pověsti. Účastníci projektu, na základě všeobecně dostupných informací, analyzují, co je to kapitalizace, v čem spočívá celá absurdita neomezené kapitalizace, jaké výhody poskytuje její ohraničení, a také jaké jsou praktické kroky k východisku ze stávající ekonomické situace.

Unikátnost konference spočívá v tom, že díky internetu má možnost se připojit k diskuzi úplně každý nelhostejný člověk, a to odkudkoli na světě


Na této události byly otevřeny následující otázky:

  • Co je to kapitalizace?
  • K čemu vede neomezená kapitalizace?
  • Proč je nutné kapitalizaci ohraničit?
  • Jaké výhody přináší omezení kapitalizace každému člověku i celé společnosti?


Dnes má každý nelhostejný člověk možnost připojit se online, na platformě ALLATRA TV, ke konferenci „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“, a přímo se účastnit formování tvořivé společnosti.Vždyť dnes celé lidstvo a každý člověk stojí před volbou a od našich skutků závisí, v jaké společnosti budeme žít zítra.