Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Hra profesionálů. SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA

O události

O události

28. září 2019 se ve městě Neapol v Itálii, na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, uskutečnila online konference s názvem „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“.


11. května 2019 se uskutečnil celosvětový PRECEDENT – globální konference „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“. Na tomto mezinárodním setkání, které se konalo na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, účastníci promluvili o nejnaléhavějších problémech dnešní společnosti – o globálních přírodních katastrofách a hrozbě jaderné války. Lidstvo může a musí zastavit jakékoli války a konflikty, ale zastavit globální přírodní katastrofy – to není v našich silách.
  • Proč se předpovědi počasí nenaplňují a přírodní katastrofy jsou stále častější a jejich síla roste?
  • Antropogenní faktor – mýty a realita. Co je skrýváno před celosvětovou veřejností?
  • Vědci a odborníci pohovoří o nepřipravenosti lidstva na nadcházející klimatické katastrofy. Kam se směřuje pozornost vědecké společnosti nyní a jak může věda změnit vektor svého vývoje tvořivým směrem?
  • Jak se ve spotřebitelské společnosti, skrze uměle vytvořená rozptýlení a rozdělení lidí, ohrožuje přežití celého lidstva?
  • Očití svědci pohovoří o tom, co se skutečně děje na místech zasažených katastrofami. Jsme připraveni stát se již zítra klimatickými uprchlíky, anebo přijímající stranou?
  • Formování tvořivé společnosti je jediným východiskem ze vzniklé situace. Jaké konkrétní kroky by měl každý člověk podniknout už dnes, aby pro nás existoval zítřek?


Hypotézou dané konference jsou informace uvedené na posledních stránkách knihy „AllatRa“, v pořadech s účastí I. M. Danilova „KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“, „PRECEDENT“ a „ŠANCE NA HRANĚ“, a také informace ze zprávy „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“. Zpráva byla zveřejněna v roce 2014 a už tehdy obsahovala předpovědi událostí, které se nyní skutečně dějí před našima očima. Ve zprávě je prezentován a osvětlen naléhavý celoplanetární problém – problém globálních změn klimatu na Zemi.

Projekt „Hra profesionálů“ je organizován účastníky MSH ALLATRA, lidmi z různých zemí světa, kteří dobrovolně a ve svém volném čase realizují společensky významné mezinárodní projekty. Formát otevřených vědeckých diskusí je příležitost pro odborníky a vědce z různých oblastí svobodně vyjádřit alternativní názory, aniž by riskovali svou pověst. Takový formát umožňuje získat celistvý obraz o současných událostech. Během těchto setkání se lidé sjednocují v praxi a společně navrhují efektivní způsoby řešení aktuálních problémů.

Díky všem nelhostejným lidem bylo možné se připojit k diskusi na jedinečných konferencích „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“, a to díky internetu odkudkoli na světě. Více o mezinárodní konferenci nového formátu „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ se dozvíte zde.


E-mail projektu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“: [email protected]

Registrace na konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE. KLIMA“: allatra.tv/gp-climate/cs