Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

HRA PROFESIONÁLŮ. ANULOVÁNÍ VNĚJŠÍCH STÁTNÍCH DLUHŮ VŠECH ZEMÍ A ZRUŠENÍ DANÍ PRO LIDI

O události

O události

21. září 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ uskutečnila online-konference nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE“ na téma „ANULOVÁNÍ VNĚJŠÍCH STÁTNÍCH DLUHŮ VŠECH ZEMÍ A ZRUŠENÍ DANÍ PRO LIDI“.

Anulování vnějších státních dluhů všech zemí

V současné situaci nebude státní dluh nikdy splacen, a bohužel ani nikdo nepočítá s tím, že by měl být splacen. Účelem dluhu je umožnit refinancování, a to pokaždé za nových podmínek, aby byl zachován současný stav. A tak pokaždé během refinancování zůstává země závislá na „dobré vůli“ jejich věřitelů a závislá na jimi vnucených podmínkách úvěrování.

  • Na čí náklady se tento dluh splácí? Na náklady státu, bank, podniků nebo lidí, občanů států?
  • Jak souvisí vnější dluh země se mzdami a příjmy lidí?
  • Jak vládnoucí elita, kvůli nenasytné touze po zisku a moci, manipuluje s finančními toky? Jak paralyzuje světovou ekonomiku, zatahuje země do finančních krizí a válek?
  • Jak se život člověka, ve všech jeho sférách, změní, pokud budou anulovány mezistátní vnější dluhy?


Zrušení daní pro lidi

  • Jak ovlivňuje vnější státní dluh navyšování daní vlastním občanům?
  • Absurdita současného daňového systému. Ví obyvatelé států, kam jsou směrovány daně z jejich mezd?


Konference se uskutečnila 21. září 2019 ve městě Valašské Meziříčí (Česká republika) s možností připojení z jakéhokoliv místa na světě

Cílem ekonomiky je zajistit prosperitu každému člověku a společnosti jako celku, vytvořit podmínky pro rozvoj jeho Duchovní složky – a ne být nástrojem dosažení neomezeného zisku pro jednotlivce.

Omezení kapitalizace, anulování mezistátních vnějších dluhů a zrušení daní pro lidi – jsou to nezbytné kroky pro přechod od spotřebitelského formátu společnosti k tvořivému. A ve výsledku i kroky pro formování jednotné tvořivé ekonomiky.

Tyto, stejně jako jiné důležité otázky, byly zodpovězeny finančníky, obchodními konzultanty, advokáty, právníky, účetními, vedoucími podniků, sociálními pedagogy, podnikateli, ekonomy, inženýry a dalšími účastníky diskuze z celého světa v živém vysílání 21. září 2019 během online-konference nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE. ČÁST 2. ANULOVÁNÍ VNĚJŠÍCH STÁTNÍCH DLUHŮ VŠECH ZEMÍ A ZRUŠENÍ DANÍ PRO LIDI“ na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.

Unikátnost konferencí spočívá v tom, že díky internetu se může k diskuzím připojit úplně každý, kdo není lhostejný, a to z jakéhokoliv místa na světě.

Základem konference jsou Znalosti uvedené v knihách Anastasie Novych a v pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova.

Zveme všechny, aby se zapojili do procesu živé diskuse v rámci cyklu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE“.


Email pro účast a otázky: [email protected], [email protected]

Oficiální webové stránky Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“: allatra.org


Dnes stojí celé lidstvo a každý člověk před volbou, a na našem konání závisí, v jaké společnosti budeme žít zítra.