Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

VĚDA A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

O události

O události

HRA PROFESIONÁLŮ

25. ledna 2020, se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA” uskuteční online konference nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE“ na téma „VĚDA A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“.

Konference se bude skládat ze dvou částí. V první části, formou kulatého stolu položí řečníci následující otázky:

  • Současná věda: skutečný obraz. Roztříštěnost ve vědě.
  • Cíle a úkoly vědy: poznání Pravdy, odhalení informací dosud neznámých lidstvu —  vytváření technologií, které budou sloužit ku prospěchu všech lidí.
  • Existují dnes technologie a rozpracované projekty, které mohou vyřešit problémy lidstva?
  • Proč se tyto rozpracované projekty nerealizují a nezavádí už dnes?
  • Pracovní podmínky vědecko-výzkumného pracovníka. Role vědce ve společnosti.
  • Sjednocení vědců umožní vyřešit problémy lidstva co nejdříve v podmínkách globálních kataklyzmat.
  • Nízká úroveň vzdělání — řešení tohoto problému.
  • Východisko: opuštění spotřebitelského formátu myšlení  —  přechod do tvořivé společnosti v celém světě. Proč je to nezbytné?


Druhá část proběhne formou otevřené diskuze, formou odpovědí na otázky diváků a pozvaných hostů.Věda v tvořivé společnosti by měla sloužit lidem a přispívat ke zlepšování života každého člověka na planetě Zemi, pomáhat lidem v jejich duchovním rozvoji a přispívat k odhalení tvůrčího a fyzického potenciálu. Prvořadým úkolem vzdělávání je výchova lidí žijících podle svědomí, schopných převzít odpovědnost na sebe a realizovat složité úkoly. Projevovat lásku a péči každému člověku a celé společnosti. Lidstvo je schopné se sjednotit při budování tvořivé společnosti, a tehdy se věda a vzdělání stanou spolehlivou oporou pro všechny lidi na planetě, celou jednotnou společnost.

Zveme všechny zájemce, aby se připojili k výměně zkušeností, nápadů a návrhů na budování tvořivé společnosti!

Budeme rádi, když si společně promluvíme na konferenci!


Oficiální stránka Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“: allatra.org