Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Hra profesionálů. PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

O události

O události

30. listopadu 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ uskutečnila mezinárodní online konference – Hra profesionálů. PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, Kyjev (Ukrajina).


Proč se konference konala formou hry? Tento formát umožňuje komukoliv vyjádřit svůj názor, aniž by riskoval svoji pověst, ať už jde o studenta nebo vědce, který je známý po celém světě. Během hry v podobě živého dialogu, prozkoumáme uspořádání vesmíru a obrovských galaxií, které přesahují kvantovou hranici. Posluchačům bude představena zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“, jejíž základy shodně popisují procesy makro i mikrosvětů. Právě „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ spojuje známé čtyři typy vzájemných vztahů a je absolutním axiomem co se týče poznání světa.


Konference se zabývala následujícími otázkami:

 • Z čeho se ve skutečnosti skládají elementární částice?

 • Jak se procesy neviditelného světa projevují v trojrozměrném viditelném světě?

 • Odkud se objevuje a kam mizí viditelná hmota?

 • Co je za hranici hmotného Vesmíru?

 • Proč byla zapomenutá teorie éteru a kdo za tím stál?

Udělali jsme si exkurzi do historie vývoje současné fyziky za posledních několik set let. Na názorných příkladech jsme si vysvětlili, jak a proč se dnešní věda dostala do slepé uličky a jak to souvisí s formováním spotřebitelské společnosti.


Systémová krize se odráží ve všech oblastech společnosti, včetně vědy. Rozvoj základů položených v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA, s náležitou pozorností vědecké komunity, nám umožní dostat se co nejdříve z této slepé uličky a postavit vědu na nové, tvořivé základy. To umožní jednou a provždy, v co nejkratším čase, vyřešit naléhavé problémy lidstva a dosáhnout evoluční průlom v mnoha vědních oborech.


PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA odpovídá na otázky: co je to informace, jak se přenáší a jak ji řídit? Tyto znalosti nám z dlouhodobého hlediska umožňují řešit mnoho praktických životně důležitých otázek pro lidstvo:

 • jak zdarma získat volně dostupnou energii;

 • jak zdarma z elementárních částic získat hotové, vysoce kvalitní potraviny, čistou vodu, vzduch, oblečení a vše potřebné, a to, v jakémkoliv množství.

 • medicína se může stát exaktní vědou s jasným pochopením procesů probíhajících v živém organismu, a to nejen na úrovni molekulárních a genetických procesů, ale také na úrovni vzájemného propojení elementárních částic;

 • prodloužení lidského života za hranice druhů;

 • klimatické geoinženýrství – jaké adaptivní mechanismy je třeba zavést a jak to udělat, aby se minimalizovaly dopady globálních klimatických změn na Zemi spojené s cyklickou povahou vesmíru a geofyzikálních procesů;

 • jak lidstvu zajistit autonomní život v extrémních klimatických podmínkách na Zemi a ve vesmíru.


Tato hra odhaluje mnoho hádanek o obrazu vesmíru. Abychom však viděli celkový obraz, je nutné sjednocení a práce mnoha altruistických vědců, lidí Cti a Svědomí, kteří se stali vědci nikoli pro peníze a slávu, ale pro rozvoj samotné vědy a pro dobro společnosti, pro vyšší humánní cíle. Zveme ke spolupráci zástupce různých oborů základní a aplikované fyziky, vědce, výzkumníky a studenty, kteří jsou obeznámeni se zprávou „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ a zajímají se o další studium jejích základů a jejich praktické využití.


Rozvoj vědy by měl probíhat paralelně s formováním tvořivé společnosti, v níž vědecké objevy slouží ke prospěchu celého lidstva. Jedno bez druhého není možné. Dnes máme skutečnou šanci zanechat našim potomkům opravdu důstojnou budoucnost! A můžeme to udělat jen společně!


E-mail ALLATRA TV: [email protected]