Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

O události

O události

HRA PROFESIONÁLŮ

18. ledna 2020 se na platformě MSH  „ALLATRA” uskutečnila mezinárodní  online konference – „Hra profesionálů. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI”, Kyjev (Ukrajina).


Na konferenci byla formou diskuze rozebrána následující témata:

  • Role informačních technologií ve společnosti a jak je využívat ve prospěch lidí.
  • Co je to informace a informační pole? Jak ovlivňují náš život?
  • Co je potřeba udělat pro to, aby se ve světě informačních technologií dostal na první místo člověk a jeho štěstí?
  • Vztah designu a informačních technologií v Tvořivé společnosti.
  • Uplatnění Umělé inteligence a Velkých dat v Tvořivé společnosti.

Účastníci konference se při projednávání těchto témat opírali o model tvořivé společnosti uvedený na posledních sto stránkách knihy Anastasie Novych AllatRa.

Dnes, díky rozvoji technologií, máme poprvé jedinečnou příležitost v nejkratší možné době změnit vektor rozvoje civilizace ze spotřebitelského na tvořivý. Společně můžeme vybudovat svět, ve kterém se chce žít každému.


Email k odeslání Vašich návrhů, nápadů, dotazů na téma Informačních technologií: [email protected] 

Oficiální stránka Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“: allatra.org