Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Druhá mezinárodní online konference „HRA PROFESIONÁLŮ. KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“

O události

29. června 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ uskutečnila online konference nového formátu „HRA PROFESIONÁLŮ. KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“.

  • V čem spočívá příčina změny klimatu na planetě Zemi a proč je ve skutečnosti klimatických katastrof stále víc a víc?

  • Jaké jsou důsledky změny klimatu a přírodních katastrof: co čeká v budoucnu obyvatele Země?

  • Kdo a proč skrývá informace o tom, co se děje?

  • Jak zachránit miliardy lidských životů?Konference odstartovala v hlavním městě Německa a zúčastnili se jí lidé z více než 30 zemí (Česká republika, Spojené arabské emiráty, USA, Švýcarsko, Maroko, Indonésie, Slovensko, Ukrajina, Itálie, Rusko, Izrael, Španělsko, Velká Británie, Bělorusko, Polsko, Jižní Korea, Belgie, Turecko, Argentina, Moldavsko, Gruzie, Francie, Uzbekistán, Kazachstán, Egypt, Súdán a mnoho dalších), kteří nejsou lhostejní k problémům změny klimatu na planetě.

Konference se opírá o informace uvedené ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“, zveřejněné v roce 2014 mezinárodní skupinou vědců ALLATRA SCIENCE, a také o pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova „KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“, který byl odvysílán na ALLATRA TV počátkem roku 2019.

Výjimečnost projekt „Hra profesionálů“ spočívá v tom, že účastníkům umožňuje vyjádřit alternativní pohledy na to, co se děje ve světě a v oficiální vědě, aniž by utrpěla jejich reputace. Účastníci daného projektu na základě informací, které jsou přístupné všem lidem, rozebírají a ukazují prvotní příčinu růstu globálních přírodních katastrof, jejich následky pro každého člověka i celou civilizaci. Unikátnost konference spočívá v tom, že se díky internetu může do diskuze připojit každý nelhostejný člověk z jakéhokoli místa na světě.

V dané hře byly vyzdviženy následující otázky:

  • Jak se mění počasí před našima očima: mohutné hurikány, bouře, povodně, bahnotoky, tornáda a smrště v oblastech, které pro ně nejsou charakteristické, anomální krupobití a lijáky.

  • Co je příčinou současného nárůstu počtu katastrof?

  • Vědci po celém světě zamlčují katastrofy, ke kterým dochází na planetě. Proč? Vždyť skutečnost neodvratného nárůstu globálních přírodních katastrof je již zřejmá.

  • Lidé utrácí obrovské množství prostředků na výrobu zbraní určených ke zničení druhých lidi, a přitom nedokážou vytvořit systémy pro kvalitní předpovídání přírodních katastrof, pro varování a záchranu lidských životů před přírodními katastrofami. Proč? Co moderní věda nebere v úvahu?

  • Proč došlo k tomu, že osobní prospěch jednoho člověka nebo skupiny lidí je cennější než lidský život? Čemu čelí lidé na všech kontinentech už nyní a co můžeme očekávat v blízké budoucnosti?

  • Co by měli lidé a každý člověk udělat pro to, abychom my všichni a civilizace jako celek měli budoucnost?

Během konference byly řečníky vyzdviženy ostré a aktuální otázky související s globální změnou klimatu a příčinami, které ji ovlivňují.

Například Vjačeslav Vasiljevič Malachanov, kandidát technických věd, docent Moskevské státní stavební univerzity v Rusku, řekl: 


Denis Fabričkin, inženýr-mechanik mořských lodí, Rusko:


Alina Fjodorová, Švýcarsko/SAE, očitý svědek:


Egy Massadiah, poradce pro styk s veřejností při Národní agentuře pro likvidaci následků živelných pohrom (BNPB), Indonésie:


Abderrahim Anbi, Ph.D, docent katedry sociologie na fakultě umění a humanitních věd univerzity Ibnou Zohra v Agadíru, Maroko:


My nemůžeme klima ovlivnit, ale je v našich silách vytvořit podmínky, za kterých mohou lidé v období globálních kataklyzmat přežít.

Nyní je třeba přijmout opatření, která sjednotí lidi do jedné přátelské rodiny, protože nikdo na světě se sám nedokáže vypořádat s globálními problémy nadcházejících let.

A právě kvůli řešení tohoto problému bylo vytvořeno Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ (ze Zprávy „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“).

Na platformě ALLATRA TV dál pokračují konference „Hra profesionálů. Klima. Budoucnost je teď“ a každý nelhostejný člověk má možnost připojit se k tomuto projektu z jakéhokoli místa na světě a podílet se na sjednocování lidí. Vždyť dnes stojí celé lidstvo a každý člověk před volbou, a na našich činech závisí, budeme-li mít budoucnost či nikoli.