Logo Creative Society KREATIVNO
DRUŠTVO
Pridruži nam se

8 TEMELJA KREATIVNOG DRUŠTVA

Čovjek je temeljna jedinica društva.
Čovječanstvo je jedna velika porodica.
1
Život Čovjeka

Život Čovjeka je najviša vrijednost. Život svakog Čovjeka mora se štititi kao vlastiti. Cilj društva je osigurati i zajamčiti vrijednost života svakog Čovjeka. Ne postoji i nikad ne može biti ičega vrijednijeg od života Čovjeka. Ako je jedan Čovjek vrijedan, onda su vrijedni svi Ljudi!

2
Sloboda Čovjeka

Svaki je Čovjek rođen s pravom da bude Čovjek. Svi su Ljudi rođeni slobodni i jednaki. Svako ima pravo izbora. Na Zemlji ne može biti niko i ništa iznad Čovjeka, njegove slobode i prava. Sprovođenje ljudskih prava i sloboda ne smije kršiti prava i slobode drugih Ljudi.

3
Sigurnost Čovjeka

Niko i ništa u društvu nema pravo stvarati prijetnje životu i slobodi Čovjeka!

Svakom Čovjeku je zajamčena besplatno obezbjeđivanje osnovnim životnim potrebama, uključujući hranu, smještaj, medincinsku njegu, obrazovanje i potpuno socijalno osiguranje.

Naučne, industrijske i tehnološke aktivnosti društva bi trebale biti usmjerene samo na poboljšanje kvaliteta života Čovjeka.

Zajamčena ekonomska stabilnost: bez inflacije i kriza, iste stabilne i jednake cijene širom svijeta, jedinstvena novčana jedinica i fiksno minimalno oporezivanje ili bez oporezivanja.

Sigurnost Čovjeka i društva od bilo koje vrste prijetnje, osigurava jedinstvena globalna služba koja se bavi hitnim situacijama.

4
Transparentnost i otvorenost informacija za sve

Svaki Čovjek ima pravo dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Svaki Čovjek ima pristup informacijama o statusu implementacje odluka društva.

Masovni mediji pripadaju isključivo društvu i odražavaju infromacije istinito, otvoreno i iskreno.

5
Kreativna ideologija

Ideologija bi trebala biti usmjerena na popularizaciju najboljih ljudskih osobina i na izumiranje svega što je usmjereno protiv Čovjeka. Glavni prioritet je prioritet humanosti, visokih duhovnih i moralnih težnji Čovjeka, ljudskosti, vrlina, uzajamnog poštovanja i jačanje prijateljstva.

Stvaranje uslova za razvoj i obrazovanje Čovjeka s velikom slovom „Č“, njegovanje moralnih vrijednosti u svakom čovjeku i društvu.

Zabrana propagiranja nasilja, osuda i prokazivanje bilo kojeg oblika podjele, agresije i antihumanih manifestacija.

6
Razvoj Ličnosti

Svaki Čovjek u Kreativnom društvu ima prava na sveobuhvatan razvoj i lično ispunjenje.

Obrazovanje treba biti besplatno i jednako dostupno svima. Stvaranje uslova i širenje mogućnosti da Čovjek primijeni svoje kreativne sposobnosti i talente.

7
Pravedenost i jednakost

Svi prirodni resursi pripadaju Čovjeku i pošteno su raspoređeni među svim Ljudima. Monopolizacija resursa i njihova neracionalna uporaba su zabranjene. Ti su resursi pošteno raspoređeni među stanovnicima cijele Zemlje.

Čovjeku je zajamčeno zaposlenje ako on ili ona to želi. Plata za identičan položaj, specijalizaciju ili zanimanje treba biti jednaka u cijelom svijetu.

Svatko ima pravo na privatno vlasništvo i dohotke, međutim, u granicama iznosa kapitalizacije kojeg društvo određuje za pojedinca.

8
Samoupravno društvo

Koncept „vlasti“ u Kreativnom društvu odsutan je jer odgovornost za društvo u cjelini, njegov razvoj, uslove života i skladan format leži na svakom Čovjeku.

Svaki Čovjek ima pravo sudjelovati u upravljanju poslovima Kreativnog društva i usvajanju zakona koji poboljšavaju ljudski život.

Rješavanje društveno važnih, društveno značajnih i ekonomskih pitanja koja utiču na kvalitetu života Čovjeka stavlja se na javnu raspravu i glasanje (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Možete naučiti više o fazama izgradnje Kreativnog društva u članku „Temelji i faze za izgradnju Kreativnog društva“
Čitaj