Logo Creative Society SOCIETAT 
CREATIVA
Unir-se

8 FONAMENTS DE LA SOCIETAT CREATIVA

L'esser humà és la unitat fonamental de la societat.
La humanitat és una gran família.
1
Vida de l'esser humà

La vida humana és el major valor. La vida de cada persona ha de ser apreciada com a pròpia. El propòsit de la societat és assegurar i garantir el valor de cada vida humana. No hi ha ni hi pot haver res tan important com la vida humana. Si una persona és valuosa, llavors totes les persones són valuoses.

2
Libertat de l'esser humà

Cada un està dotat per dret de naixement del dret a ser humà. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals. Tothom té dret a triar. No hi pot haver res ni ningú a la Terra per sobre de l'Home, de la seva llibertat i dels seus drets. L'exercici dels drets i llibertats de l'home no ha de violar els drets i llibertats dels altres.

3
Seguretat humana

Ningú, ni tampoc alguna cosa de la societat tenen dret a amenaçar la vida i la llibertat de l'esser humà!

Tots essers humans tenen garantides la cobertrura, de forma gratuïta, de les necessitats bàsiques de la vida, com l'alimentació, l'habitatge, l'atenció mèdica, l'educació i la seguretat social completa.

Les activitats científiques, industrials i tecnològiques de la societat han de ser dirigides exclusivament a millorar la qualitat de la vida humana.

Estabilitat econòmica garantida: sense inflació i sense crisi, preus estables i iguals per tot el món, una moneda única, una fiscalitat mínima fixa o sense fiscalitat.

La seguretat dels essers humans i de la societat enfront de qualsevol amenaça està garantida per l'únic servei global de gestió d'emergències.

4
Transparència i obertura de la informació a tots

Cada persona té dret a rebre informació fiable sobre el moviment i la distribució de mitjans financers públics. Cada persona tindrà accés a la informació sobre l'estat d'aplicació de les decisions públiques.

Els mitjans de comunicació pertanyen exclusivament a la societat i reflecteixen la informació de forma veraç, oberta i honesta.

5
Ideologia creativa

La ideologia ha d'estar orientada a promoure les millors qualitats humanes i a suprimir tot el que vagi en contra de l'Esser humà. La prioritat principal és la propietat de la humanitat, les altes aspiracions espirituals i morals de l'Home, l'humanitarisme, la integritat, el mutu respecte i l'enfortiment de l'amistat.

Crear les condicions per al desenvolupament i la criança d'un Home amb majúscules, cultivant els valors morals en cada persona i en la societat.

Prohibició de la propaganda de la violència, condemna i rebuig de qualsevol forma de divisió, agressió, manifestació antihumana.

6
Desenvolupament de la Personalitat

Cada persona a la Societat Creativa té dret al ple desenvolupament i realització personal.

L'educació serà gratuïta i igualment accessible per a tothom. Creació de les condicions i les oportunitats perquè l'individu desenvolupi les seves capacitats i talents creatius.

7
Equitat i igualtat

Tots els recursos naturals pertanyen a l'Home i es distribueixen equitativament entre totes les persones. No es permet l'acaparament de recursos ni el seu ús insostenible. Aquests recursos es distribueixen equitativament entre els habitants de tota el Terra.

Una persona té garantit l'ocupació si ho desitja. Els salaris per al mateix lloc de treball, professió o ocupació han de ser iguals a tot el món.

Cada persona té dret a la propietat privada i a la renda, però dins dels límits de la capitalització de l'individu determinats per la societat.

8
Autogestió de la societat

El concepte de "poder" no existeix en la Societat Creativa, ja que la responsabilitat de la societat en el seu conjunt, del seu desenvolupament, de les condicions de vida i de l'ordre harmònic recau en cada persona.

Cada persona té dret a participar en la gestió dels assumptes de la Societat Creativa i en l'aprovació de lleis per millorar la vida de l'home.

Les decisions sobre qüestions econòmiques d'importància social que afecten els canvis en la qualitat de vida de l'home es sotmeten a un debat i d'una votació nacional (referèndum).