Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Международни медии за важността на проекта Съзидателно общество и глобалните въпроси, повдигнати в рамките на проекта