Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Присъединете се
Международна онлайн конференция
10 декември 2022 година | 15:00 GMT

ГЛОБАЛНА КРИЗА.
КОЙ Е ЗА НАС
ПРОРОКЪТ МОХАМЕД ﷺ?

Светът се променя безвъзвратно.
Ние живеем в Последните времена.
Всеки човек вижда, как от ден на ден климатичните катастрофи нарастват и отнемат хиляди човешки животи. За тези климатични катастрофи още преди 1400 години е говорил Пророк Мохамед, мир нему и да го благослови Аллах, като за признаци на Съдния ден.

Пророк Мохамед, мир нему и да го благослови Аллах, е казвал: „Ние сме последната сред общностите, но първата, от която ще се иска отчет“.

Той оставил за бъдещите поколения детайлно описание на признаците на Съдния ден, които могат да доведат човечеството до гибел. Но също така Пророк Мохамед, мир нему и да го благослови Аллах, ни разказал и за това, че нашето спасение е в обединението.

Пред уммата днес стои един въпрос: „Да умре или да създаде общество, за което е мечтал нашия любим Пророк, мир нему и да го благослови Аллах?“

Защо уммата, знаейки за всички признаци на Съдния ден, бездейства?
Защото цялата умма е разделена на множество течения. Но ако се погледне в същността на въпроса, то в Исляма, също така, както и във всяка друга религия, има само две направления: онези, които вървят след Пророка, мир нему, и са верни на Аллах, и онези, които вървят против Пророка, и са верни на шайтана. Аллах обединява, разделя шайтана.
Дошло е времето всеки вярващ в Единния Аллах да си отговори на въпроса:
Предан ли съм аз на Аллах?
Кой за мен е Пророкът Мохамед,
мир нему и да го благослови Аллах?
След кого вървя аз?
Готов ли съм да изпълня волята на Единния Аллах, която Той предал на цялото човечество, чрез своя Последен Пророк, мир нему и да го благослови Аллах?