Logo Creative Society YARADICI
CƏMİYYƏT
Qoşulmaq

“YARADICI CƏMİYYƏT” LAYİHƏSİ HAQQINDA

Yaradıcı cəmiyyət — bütün insanlığın layihəsidir və hər kəsə toxunur.
Qoşulmaq #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

LAYİHƏNİN İDEYASI

Bu layihənin yaradılması üçün presedent, dünyanın bir çox ölkələrindən insanları birləşdirmiş “Cəmiyyət. Son şans” qlobal beynəlxalq konfrans olmuşdur.
  • İnsanlar planetin müxtəlif nöqtələrində çoxlu sayda konfrans zallarda yığışaraq, eyni anda, İnternet üzərindən, müasir bəşəriyyətin qarşısında duran məsələləri açıq və dürüst şəkildə müzakirə etmək üçün  biri-biri ilə əlaqəyə çıxdılar.
  • Bu konfrans belə bir nəticəyə gətirdi ki, hazırkı bəşəriyyətin başlıca broblemi — bu cəmiyyətin istehlakçı formatıdır. Bu çıxılmaz vəziyyətdən yeganə çıxış yolu isə — cəmiyyətin formatını bütövlükdə istehlakçı formatdan yaradıcı formata dəyişməkdir.
Cəmiyyətin yaradıcı formatı necə ola bilər, hansı ki:
icon
bəşəriyyətimizi özünü məhvetmənin çıxılmaz vəziyyətindən çıxaracaq;
icon
müharibəsiz, münaqişəsiz, zorakılıq və aclıq olmayan bir gələcək təmin edəcək;
icon
dünyadakı bütün insanlara indiyə və gələcəyə görə qorxusu olmayan layiqli bir həyat təmin edəcək;
icon
müasir cəmiyyəti yeni bir birlik səviyyəsinə və həyatın bütün sferalarında sivilizasiyanın dinc inkişafına gətirəcəkdir?
Biz, insanlığın nümayəndələri, bu yaradıcı cəmiyyəti necə görürük?
Bu hədəf ətrafında necə birləşə və hamımız birlikdə bu hədəfə necə çata bilərik?
Bütün dünya ilə birgə bu suallara cavablar tapmaq üçün “Yaradıcı cəmiyyət” qlobal layihəsi yaradılmışdır.
“Yaradıcı cəmiyyət” layihəsi — bu hər kəsin işidir, ona görə də bu təşəbbüs iştirakçıların özləri tərəfindən həyata keçirilir. “Yaradıcı cəmiyyət” layihəsinın işirakçıları, bütün insanların maraqları naminə, bütün ölkələrdə Yaradıcı cəmiyyətin 8 təməlini implementasiya etməyə çalışan geniş ictimaiyyətin üzvləridir. Yaradıcı cəmiyyətin qurulması mərhələləri haqqında daha ətraflı məqalədə oxuyun “Yaradıcı cəmiyyətin təməlləri və yaradılma mərhələləri”.
İqor Mixayloviç Danilovun Yaradıcı cəmiyyət ilə bağlı verdiyi müsahibə
YARADICI CƏMİYYƏT
YARADICI CƏMIYYƏTIN
8 TƏMƏLI
creativesociety.com
1. İnsanın Həyatı
İnsanın Həyatı ən ali dəyərdir. Hər bir İnsanın həyatını öz həyatın kimi qorumaq lazımdır. Cəmiyyətin hədəfi - hər bir İnsanın həyatının dəyərini qorumaq və buna zəmanət verməkdən ibarətdir. İnsan Həyatından daha dəyərli heç bir şey yoxdur və ola da bilməz. Əgər tək bir İnsan dəyərlidirsə demək ki, bütün İnsanlar da dəyərlidirlər!
2. İnsanın Azadlığı
Hər bir insan doğuluşundan İnsan olmaq haqqına malikdir. Bütün İnsanlar azad və bərabər doğulurlar. Hər birimizin seçim haqqı vardır. Yer üzündə İnsandan, onun Azadlığından və hüquqlarından daha üstün heç kim və heç nə ola bilməz. İnsanın hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi digər insanların hüquq və azadlıqlarını pozmamalıdır.
3. İnsanın Təhlükəsizliyi
Cəmiyyətdə heç kimin və heç nəyin İnsanın həyatına və azadlığına təhlükə yaratmaq haqqı yoxdur!
Hər bir İnsana yemək, mənzil, tibbi xidmət, təhsil və tam sosial xidmət də daxil olmaqla əsas həyati ehtiyacların pulsuz olaraq təmin edilməsinə zəmanət verilir.
Cəmiyyətin elmi, istehsal və texnoloji fəaliyyəti yalnız və yalnız insan həyatının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir.
Zəmanət verilmiş iqtisadi stabillik: inflyasiya və böhranların yoxluğu, bütün dünya üzrə stabil və bərabər qiymətlər, vahid pul vahidi, fiksə olunmuş minimal vergi və ya ümumiyyətlə verginin olmaması.
İnsanın və cəmiyyətin hər hansı təhlükələrdən qorunması ümumdünya fövqəladə hadisələrə qarşı mübarizə xidməti tərəfindən həyata keçirilir.
4. İnformasiyanın hər kəs üçün şəffaflığı və açıq olması
Hər bir İnsan, cəmiyyətə məxsus pul vasitələrinin hərəkəti və bölüşdürülməsi haqqında səhih məlumat əldə etmək hüququna sahibdir. Hər bir İnsan üçün, cəmiyyətin aldığı qərarların həyata keçirilməsinin hansı mərhələdə olduğuna dair məlumatlar açıqdır.
KİV yalnız və yalnız cəmiyyətə məxsusdur və məlumatları doğru, açıq və dürüst bir şəkildə əks etdirirlər.
5. Yaradıcı ideologiya
İdeologiya, insanların ən yaxşı xüsusiyyətlərinin populyarlaşdırılmasına və həmçinin İnsana qarşı duran hər şeyin qarşısının alınmasına yönəlmiş olmalıdır. Başlıca prioritet insanlıq, İnsanın ali mənəvi-əxlaqi dəyərlərə doğru can atma, humanizm, vicdanlılıq, qarşılıqlı hörmət və dostluğun möhkəmləndirilməsi prioritetidir.
Creating conditions for the development and education of a Human with a capital “H”, cultivating moral values in each person and society.
Zorakılığın təbliğinin qadağan edilməsi və istənilən formada parçlanmanın, aqressiyanın, qeyri-insanlığın təzahürünün pislənməsi.
6. Şəxsiyyətin İnkişafı
Yaradıcı cəmiyyətdə hər bir kəs hərtərəfli inkişaf etmək və özünü reallaşdırmaq hüququna malikdir.
Təhsil almaq pulsuz və hər kəs üçün eyni dərəcədə əlçatan olmalıdır. İnsanın öz yaradıcı qabiliyyətlərini və istedadlarını genişləndirməsi və həyata keçirməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması.
7. Ədalət və bərabərlik
Bütün təbii sərvətlər İnsana məxsusdur və dürüst bir şəkildə bütün insanlar arasında bölüşdürülür. Sərvətlərin monopoliyasına və onların məsuliyyətsiz istifadəsinə yol verilmir. Bu sərvətlər Yer üzündəki bütün sakinlər arasında ədalətli olaraq bölüşdürülür.
Öz istəyi olduğu təqdirdə İnsanın iş ilə təminatına zəmanət verilir. Eyni vəzifə, ixtisas, sənət üçün verilən əmək haqqı dünyanın hər yerində eyni olmalıdır.
Hər kəs cəmiyyət tərəfindən fərdin kapitallaşması üçün qoyulmuş ölçüdən çox olmayaraq özəl mülkiyyət və gəlirlərə sahib olmaq hüququna sahibdir.
8. Cəmiyyətin özünüidarəsi
“Hakimiyyət” məfhumu Yaradıcı cəmiyyətdə mövcud deyil, çünki bir bütün olaraq cəmiyyətin inkişafının, həyat şəraitinin və ahəngdar ictimai quruluşun məsuliyyəti hər bir İnsanını üstünə düşür.
Hər bir İnsan Yaradıcı cəmiyyətin fəaliyyətinin idarə edilməsində və İnsan həyatını yaxşılaşdıracaq qanunların qəbul edilməsində iştirak etmək hüququna malikdir.
Cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən və İnsan həyatının keyfiyyətinə təsir göstərən, sosial baxımından vacib, iqtisadi məsələlər haqqında qərarların qəbul edilməsi bütün xalqın müzakirəsinə və səs verməyə (referendum) çıxarılır.
icon

HƏDƏF VƏ VƏZİFƏLƏR

#CREATIVESOCIETY
LAYİHƏNİN MƏQSƏDİ:
icon
İstehlakçı şablonların sistemindən azad olan yaradıcı cəmiyyət qurmaq.
Layihənin vəzifələri:
1
Bütün planetdə sülh yolu ilə yaradıcı cəmiyyət qurmaq üçün şərait yaratmaq.
2
Bütün dünya üzrə insanların, yaradıcı formatda cəmiyyəti necə gördükləri və belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyi barədə rəyini öyrənmək.
3
İnsan həyatının bütün sferalarında yaradıcı cəmiyyətin modeli və konsepsiyası barədə açıq şəkildə ümumi beynəlxalq müzakirə aparmaq üçün palforma təqdim etmək.
4
Bütün bəşəriyyəti birləşdirməyin yeni yollarını tapmaq və hər bir insanın sosial statusundan, inancından, milliyətindən asılı olmayaraq cəmiyyətin həyatında fəal iştirakı üçün şərait yaratmaq.
icon

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

“Yaradıcı cəmiyyət” layihəsinin vəzifələrini reallaşdırmaq üçün aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət həyata keçirilir:
collage
Beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini öyrənmək məqsədi ilə bütün planet üzrə sosial sorğular və müsahibələr həyata keçirilir.
“Peşəkarların Oyunu” formatında mütəxəssislərin beynəlxalq konfranslarları təşkil olunur.
Sosial əhəmiyyətli tədbirlərin, forumların, profil görüşlərin, dəyirmi stolların, tematik vebinarların, onlayn-videopodkastların təşkili və bütün dünya üzrə digər platformalarda oxşar tədbirlərdə işirak etmək.
Analitik və tədqiqatçı məqalələrin, müəllif və ekspert rəylərinin, icmalların, müsahibə və digər informasiya materiallarının çap edilməsi.
Videoverilişlərin, sosial və prezentasiya roliklərinin, sənədli filmlərin, video icmalların yaradılması.
İnsanlığa layiq Gələcəyi gəlin birlikdə quraq!