Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Globalny kryzys. Czas na prawdę

2 listopada 2021
Komentarze

Międzynarodowa konferencja online

4 grudnia 2021 16:00 CET na żywo

100 języków tłumaczenia symultanicznego

Międzynarodowa konferencja online „Globalny kryzys. Czas na Prawdę” to wydarzenie na dużą skalę, organizowane przez wolontariuszy ze 180 krajów. Transmisja odbędzie się na tysiącach platform medialnych na całym świecie.

Cel konferencji — uczciwie i zgodnie z prawdą poinformować ludzkość o skali kryzysu klimatycznego i środowiskowego, zbliżających się zagrożeniach i realnym wyjściu.

Kluczowe tematy konferencji:

  • Jaka jest rzeczywista sytuacja klimatyczna na planecie?
  • Dlaczego światowe media milczą o skali zagrożeń?
  • Dlaczego mimo międzynarodowych paktów i porozumień, których oficjalnym celem jest jest powstrzymanie zmian klimatycznych, klimat nadal szybko się zmienia?
  • Jaka jest prawdziwa przyczyna globalnych zmian klimatycznych?
  • Od jakich ryzyk i globalnych zagrożeń odwraca się uwagę ludzi?
  • Jakie konsekwencje dla ekologii środowiska spowodował bezmyślny ludzki konsumpcjonizm?
  • Dlaczego ustabilizowanie równowagi ekologicznej na naszej planecie jest możliwe tylko w Twórczym Społeczeństwie?
  • Dlaczego Twórcze Społeczeństwo jest jedynym wyjściem w obliczu planetarnych kataklizmów?

Poprzednio 24 lipca 2021 odbyła się międzynarodowa konferencja online „Globalny kryzys. To już dotyka każdego”. Zorganizowali ją sami ludzie, którym nie jest obojętny los ludzkości. Wolontariusze z różnych krajów zapewnili tłumaczenie symultaniczne w 72 językach. Konferencja ta jest największym zjednoczeniem ludzi w historii ludzkości. Cel konferencji: wszechstronna i kompleksowa analiza czynników gwałtownie pogłębiającego się kryzysu światowego, zwrócenie uwagi społeczności światowej na kluczowe problemy naszych czasów i zbliżające się zagrożenia najbliższej przyszłości.

Od czasu przeprowadzonej, ostatniej konferencji obserwujemy, jak bardzo przyspieszył się postęp zmian klimatycznych. Obecnie cały świat stoi w obliczu wielu katastrof, których skala jest większa niż w przeszłości. Należy zauważyć, że istnieje pewien procent populacji, który nadal ma nadzieję, że kataklizmy zachodzące na naszej planecie ich nie dotkną, lub że będą przed nimi odpowiednio chronieni. Jednak niszczycielskie powodzie i pożary na wielką skalę, które miały miejsce tego lata, pokazały naszą ludzką wrażliwość na szalejące żywioły, naszą niezdolność do radzenia sobie z kataklizmami. Chociaż 40% krajów rozwiniętych posiada skuteczne służby hydrometeorologiczne i systemy ostrzegania, nie zadziałało to w odpowiednim czasie. Ludzie znaleźli się twarzą w twarz z katastrofą.

Zmiany klimatyczne zachodzą w niespotykanym dotąd tempie. Na naszej planecie występują coraz bardziej niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Ekstremalne fale upałów przeplatają się z burzami i ulewnymi deszczami o niszczycielskiej intensywności. Rekordowa liczba huraganów pojawia się nawet w okresie rzekomego spokoju, lub w miejscach, gdzie nie są one typowe. Żniwo śmierci z powodu kataklizmów rośnie z każdym dniem. Miliony ocalałych stają się uchodźcami klimatycznymi.

Kolejnym globalnym problemem jest dziś kryzys ekologiczny. Każdego roku tracimy dziesiątki milionów hektarów lasów. Ekosystem zbiorników wodnych i całego oceanu światowego jest na skraju katastrofy. Ilość słodkiej wody jest zmniejszona i ograniczona. Nagromadzenie śmieci na naszej planecie osiągnęło katastrofalne rozmiary. Bezmyślna działalność człowieka spowodowała intoksykację planety i zniszczenie większości jej istotnych zasobów.

Nieodwracalne zmiany zachodzące na naszej planecie są rejestrowane codziennie. Postępujące w ostatnich miesiącach zmiany klimatyczne są tego wyraźnym dowodem. Dlaczego prawda o rzeczywistym stanie naszej planety jest przemilczana? Czy szukamy źródła pogłębiających się problemów? Czy widzimy prawdziwe przyczyny tego, co się dzieje? Te i inne ważne pytania zostaną poruszone na konferencji „Globalny kryzys. Czas na prawdę”.

W konferencji wezmą udział osoby publiczne, badacze, naukowcy i eksperci z różnych dziedzin, którzy podzielą się swoimi poglądami na temat przyczyn pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i środowiskowego.

Staramy się zwrócić uwagę ludzkości na prawdziwe problemy, abyśmy wspólnie mogli powstrzymać nadciągającą katastrofę. Żadne granice, żadne mury nie powstrzymają zmian klimatycznych, nie da się uratować ludzi. Tylko budowa Twórczego Społeczeństwa może powstrzymać katastrofę na skalę planetarną. Twórcze Społeczeństwo jest naszą jedyną szansą na przetrwanie. Każdy musi usłyszeć sygnał alarmowy o zbliżającym się zagrożeniu dla ludzkości. Każdy musi zobaczyć niepodważalne fakty i dowody na zbliżające się nieszczęścia. Nadszedł czas na Prawdę.

Na tej konferencji czekamy na każdego człowieka, któremu zależy na własnym losie, na losie swoich dzieci, swoich bliskich i na losie całej ludzkości! Spotykamy się, aby rozmawiać o ważnych sprawach. W dzisiejszych czasach nie ma nic ważniejszego niż informacje o tym, jak nasza ludzkość może przetrwać, jak uratować naszą planetę. Nie wolno nam bać się brudu, musimy go ujawniać.

Prawda oczyszcza. Prawda jednoczy! Prawda daje życiu szansę! Dołącz 4 grudnia do konferencji online „GLOBALNY KRYZYS. CZAS NA PRAWDĘ”. Od wszystkich zależy teraz, jak szybko ludzie poznają Prawdę i zjednoczą się. Przyszłość ludzkości jest w Twoich rękach!

Zostaw komentarz