Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Kā padarīt pasauli labāku?

2022. gada 10. aprīlis
Komentāri

Visi normāli cilvēki vēlas dzīvot mierā, harmonijā, brīvībā un drošībā. Bet kāpēc mēs redzam, kā aizvien straujāk grimstam naida un slepkavību bezdibenī, sagraujot mūsu vienīgās mājas – planētu Zemi – un nolemjot mūsu bērnus ciešanām un nāvei? Kāpēc lielākā daļa cilvēku kļūst par upuri atsevišķu cilvēku neveselīgām ambīcijām, kuru mērķis ir tikai dominēt un valdīt? Patērēšanas formāta nežēlīgais scenārijs realizējas jau 6000 gadu garumā. Kā mēs varam apturēt necilvēcības apogeju un padarīt mūsu pasauli labāku? Šajā rakstā jūs uzzināsiet:

• kāpēc patērēšanas sabiedrībā nav iespējams pilnībā likvidēt karus un nodrošināt drošību visiem;

• kas ir Radoša sabiedrība, kāpēc tā ir mūsu vienīgā izeja un kā to izveidot;

• ko ikviens var izdarīt šodien, lai izmainītu mūsu pasauli.

Kā arī apskatīsim biežāk uzdotos jautājumus, kas cilvēkiem rodas, iepazīstoties ar projektu “Radoša sabiedrība”.

Kāpēc pasaulē ir tik daudz ļaunuma, naida un karu?

Ļaunums, naids un kari ir tikai sekas patērēšanas formāta attiecībām sabiedrībā, kas pastāv jau 6000 gadus. Patērēšanas formātā priekšplānā ir egoisms, nauda un vara. Pastāvīgā dažu personu bagātināšanās uz citu cilvēku rēķina, nemitīgā cīņa par varu izslēdz mieru un kārtību, veicina nabadzību, badu un slimības, rada šķiras un nevienlīdzību. Tirgus spekulatīvās attiecības un visuresošā hierarhija izspiež cilvēcību, savstarpēju palīdzību un rūpes. Visos līmeņos notiek sīva konkurence par resursiem, kas rezultējas ar to izlaupīšanu un izsmelšanu. Cilvēkiem ar egoistisku domāšanas formātu nav rūpju par nākotni. Cilvēka dzīvība tiek devalvēta un vairumā gadījumos tiek izmantota kā lēts darbaspēks vai militārs resurss. 21. gadsimtā joprojām pastāv bērnu darba ekspluatācija. Patērēšanas formāts, kurā dominē nelielas grupas vara pār vairākumu, rada apstākļus, kas liek cilvēkiem izdzīvot par katru cenu. Šie necilvēcīgie apstākļi ietekmē masas, sašaurinot viņu domāšanu līdz viņu pašu ego un rūpēm par sevi. Tas viss kopā noved pie cilvēces degradācijas. Tāpēc, lai mainītu pasauli, ir jāmaina apstākļi.

Kā izmainīt nosacījumus?

Lai izmainītu apstākļus, ir nepieciešams izmainīt sabiedrībā dominējošo attiecību formātu no patērēšanas uz radošu. Lai to izdarītu, visā pasaulē ir jāizveido Radoša sabiedrība. Radošā sabiedrībā fundamentālā un augstākā vērtība būs katra Cilvēka Dzīvība, viņa drošība un brīvība.

Еhe highest value is the Life of every Human

Plašāku informāciju skatiet:  8 Radošas sabiedrības pamatos.

Kā radās Radošas sabiedrības 8 pamati?

Desmit gadu garumā projekta “Radoša sabiedrība” brīvprātīgie un Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” dalībnieki veica vērienīgu sabiedriskās domas aptauju, kurā savu viedokli izteica cilvēki no 180 pasaules valstīm ar dažādu sociālo statusu, reliģiju, tautību, izteica savu viedokli par sabiedrību, kurā viņi vēlētos dzīvot. 8 Radošas sabiedrības pamati tika izveidoti, balstoties uz šīm atbildēm un balstoties uz cilvēku vairākuma vēlmēm un vajadzībām.

Kāpēc Radošā sabiedrībā būs labāk?

Radošā sabiedrībā visaugstākā vērtība būs cilvēka dzīvība nevis uz papīra, bet realitātē. Ikvienam cilvēkam piedzimstot tiks nodrošinātas visas pamatvajadzības. Ikvienam būs vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, rases vai ticības. Radošas sabiedrības 8 pamati izslēdz sociālo spriedzi, nevienlīdzību, iedalīšanu klasēs, jebkāda veida aizspriedumus, tostarp reliģiskos vai rasu, naidīgumu un šķelšanos.

In the Creative Society, the highest value will be human life, and not on paper, but in reality

Veselīgu sabiedrību var izveidot tikai ar nobriedušiem, saprotošiem, atbildīgiem cilvēkiem. Sociālā stabilitāte un atbildība praksē var būt tikai radošu attiecību formātā, kad cilvēka dzīvība tiek vērtēta augstāk par visu. Ja cilvēku domāšana mainās no patērēšanas uz radošu, tad mainās stimuls un pieeja pienākumu veikšanai, mainās kvalitāte un rezultāts. Jebkurš produkts vai pakalpojums (vai tā būtu pārtika, tehnoloģijas, izglītība, medicīniskā aprūpe utt.) Radošā sabiedrībā tiks veidots nevis ar mērķi, lai pelnītu kapitālu un veicinātu uzņēmējdarbību, bet gan lai uzlabotu katra cilvēka dzīves apstākļus, garantētu drošību un nodrošinātu dzīvošanas vajadzības. Tā kā jau no paša sākuma visi būs finansiāli nodrošināti un cilvēku prātos dominēs radoša ideoloģija, nevienam neradīsies vēlme krāpties, lai kļūtu bagātam, pelnīt uz svešas nelaimes, šķelt un valdīt. Darot labu un kvalitatīvu ikvienam, cilvēki ne tikai uzlabos savu dzīvi, bet arī nodrošinās drošu nākotni saviem bērniem šādā sabiedrībā.

Vai tad no mums ir kaut kas atkarīgs, ja ir tie, kas lemj mūsu vietā?

Patērēšanas sabiedrībā daži valda pār daudziem. Daži izdod dekrētus, kas tautai ir jāievēro. Viņi sola cilvēkiem labus apstākļus, brīvību un drošību, bet cīnās tikai par savu varu un komfortabliem apstākļiem.

Radošā sabiedrībā būs tautas pašpārvalde. Cilvēki nedeleģēs varu pār sevi kādam, viņiem netiks atņemtas tiesības un brīvības, viņi uzņemsies atbildību. Ikviens varēs aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē, ikvienam būs vienlīdzīgas tiesības ar visiem pārējiem.

Self-government of the people

Radošā sabiedrībā tauta kopīgi pieņem lēmumus un ieceļ atbildīgos par to īstenošanu. Bet ne otrādi kā patērēšanas formātā, kad tauta ir lēts darbaspēks, kura spiesta pakļauties dažu cilvēku gribai, kuri ir nošķirti no reālās pasaules. Radošā sabiedrībā izpildītājiem būs tādas pašas tiesības kā ikvienam cilvēkam. Ja izpildītāju darba rezultāts neapmierinās sabiedrību, tad tauta nekavējoties atsauc to, kuram uzticēja jautājuma risināšanu. To visu var reāli izdarīt, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām ar tūlītējas saziņas iespēju ar pasauli. Elektorālā kontrole, vispārēja atbildība un caurspīdīga, atklāta izpildītāju darbība izslēgs jebkādu iespēju uzurpēt varu.

Mani savulaik pārsteidza raidījums “Radoša sabiedrība apvieno visus” ar Igora Mihailoviča Daņilova piedalīšanos kanālā ALLATRA TV. Pēc noskatīšanās es aizdomājos, kā mainās cilvēks, kad viņš nonāk pie varas. Kā es saprotu, neatkarīgi no tā, cik cilvēks sākotnēji būtu labs, labestīgs, augsti tikumīgs, taču, sasniedzot varu sabiedrības patērēšanas formātā, viņš nonāk apstākļos, kuros starp viņu un tautu rodas plaisa, kā rezultātā viņš zaudē cilvēcību. Es tā domāju, ka arī tad, ja cilvēkam sākotnēji ir labi nodomi un vēlme kaut ko darīt tautas labā, tad patērēšanas attiecību formātā apkārtējie darīs visu, lai saglabātu iepriekšējo savu manipulāciju un varas vidi pār šo līderi.

Un kas notiek ar cilvēku, kad viņš ilgāk paliek pie varas, mēs varam  redzēt dažādu valstu pasaules vēsturē. Ar šādiem cilvēkiem notiek vieni un tie paši procesi. Kā likums – šis cilvēks tiek atrauts no pasaules reālijām, viņam ir sveša līdzjūtība un tautas sāpes. Viņa turpmākās darbības atšķiras un ir pretrunā ar viņa sākotnējiem priekšvēlēšanu solījumiem. Ir nepieciešams izmainīt tieši sabiedrības formāta nosacījumus, lai mainītu kopīgo situāciju pasaulē. Tāpēc arī ir svarīga Radoša sabiedrība, kurā būs tautas pašpārvalde un atbildība, kurā nevienam nav tiesību iegūt varu pār otru cilvēku.  Radošas sabiedrības otrais pamats nosaka: 

“Neviens un nekas uz Zemes nevar būt augstāks par Cilvēku, viņa brīvību un tiesībām. Cilvēka tiesību un brīvību īstenošana nedrīkst pārkāpt citu cilvēku tiesības un brīvības.”

Kur paliks zagļi un noziedznieki?

Izskatīsim šo jautājumu no cilvēciskās puses. Kas cilvēkus mudina veikt noziegumus? Pirmkārt, bads, vajadzība, nabadzība, smagi apstākļi. Viss minētais ir patērēšanas formāta problēmas. Bet Radošā sabiedrībā būs pavisam citi apstākļi. Cilvēkiem vienkārši nebūs nekādas vajadzības vai vēlmes veikt nelikumīgas darbības. Kāds ir motīvs riskēt apstākļos, kad cilvēkam neko nevajag, viņam viss ir, viņš atrodas drošībā, viņa tiesības un brīvības tiek ievērotas? Pārkāpjot likumu, viņš zaudēs visu.

Pārkāpjot noteikumus un riskējot pat ar viena cilvēka dzīvību un drošību, likumpārkāpējs nodot riskam sabiedrības drošību. Sabiedrībā, kurā cilvēka dzīvība ir visaugstākā vērtība, sods būs atbilstošs. Un tā kā Radošā sabiedrībā būs pašpārvalde, tad katrs cilvēks būs vienlīdz iesaistīts likumdošanas un tiesu procesos un būs atbildīgs par taisnīgumu un caurskatāmību visos līmeņos. Tādējādi drošība uz planētas visiem cilvēkiem būs kopīga.

Kur pazudīs korupcija?

Radošā sabiedrībā korupcija izzudīs, un tas ir fakts. Par to es pārliecinājos, kad iepazinos ar mūsdienu sabiedrības jaunākajām tehnoloģijām. Mani pārsteidza kompānijas “XP NRG” jaunākā izstrāde – daudzfunkcionālais komplekss “Voshod”. Tā patiešām ir nākotnes tehnoloģija, tā ir Radošas sabiedrības tehnoloģija! Šī unikālā izstrāde ir paredzēta, lai palīdzētu sabiedrībai pretoties valsts kases zādzībām, korupcijai, piesavināšanām, ēnu mahinācijām, krāpniecībai, varas uzurpācijai un citām cilvēku vājībām pārejā no patērēšanas formāta uz radošu. Iepazīties ar pilnu aprakstu par daudzfunkcionālo kompleksu “Voshod” var kompānijas “XP NRG” tīmekļa vietnē.

Daudzfunkcionālais komplekss “Voshod” – tas ir globālais agregāts visu esošo digitālo datu globāls kopums un vienots datu apstrādes centrs kā atsevišķām valstīm, tā arī valstu sadraudzībai. Tas nodrošina atklātību, caurspīdīgumu un datu pieejamību jebkurā līmenī, kas pilnībā īsteno Radošas sabiedrības ceturto pamatu – informācijas caurskatāmību un atklātību ikvienam.

Voskhod multipurpose complex

Daudzfunkcionālais komplekss “Voshod” identificē un uzrauga visas nelikumīgās naudas eksporta shēmas, atklāj nepilnības likumdošanā, pārvaldības un kontroles sistēmā un darbojas ar precīziem datiem par publisko un privāto kapitālu. Tas nodrošinās caurskatāmību līdzekļu izlietojumā visos līmeņos un ļaus kontrolēt visas finanšu plūsmas. Un tas ļaus pilnībā novērst badu, nabadzību, sociālo netaisnību un citas patērēšanas formāta problēmas pasaulē, pārejot uz radošu formātu.

Voskhod MPC detects and monitors any illegal schemes

Taču mani īpaši pārsteidza tas, ka daudzfunkcionālais komplekss “Voshod” var efektīvi palīdzēt cilvēcei vai atsevišķai valstij dabas vai tehnoloģisku avāriju gadījumā neatkarīgi no to mēroga, kā arī risinot iedzīvotāju masu migrācijas problēmas. Globālo klimata pārmaiņu dēļ daudzās pasaules valstīs, tostarp attīstītajās valstīs, šobrīd šī problēma ir aktuālāka nekā jebkad agrāk.

Radošas sabiedrības ideja atgādina komunisma ideju. Kāda ir atšķirība?

Komunismā pastāvēja ideja par visu cilvēku absolūtu novienādošanu. Bet tas būtiski atšķiras no Radošas sabiedrības. Jā, Radošā sabiedrībā nepieciešamās pamatvajadzības tiks nodrošinātas visiem vienādi jau no piedzimšanas. Ikvienam būs vienādas tiesības saņemt augsta līmeņa izglītību, veselības aprūpi, pārtikas kvalitāti un tamlīdzīgi. Ikvienam būs viss nepieciešamais, lai dzīvotu labklājībā un komfortā. Bet, ja cilvēks gribēs kaut ko vairāk, tad vajadzēs nest sabiedrībai lielāku ieguldījumu. Svarīgs faktors ir cilvēka lietderības koeficients sabiedrībā.

Cilvēki būs motivēti uzņemties atbildību, aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un darīt to labāku. Radošais formāts rada labvēlīgus apstākļus, kur ikviens var realizēt sevi jebkurā virzienā, attīstīt savus talantus un labākās īpašības un tajā pašā laikā būt noderīgs, vajadzīgs un par to saņemt pienācīgu un godīgu atalgojumu. Šāda cilvēka dzīve būs sociāli nozīmīga, piepildīta ar jēgu un labumu. Pie tam sabiedrība evolucionēs un katra cilvēka dzīves apstākļi uzlabosies.

Sākotnēji komunisma idejas pamatā bija pozitīvs motīvs – atgriezt varu tautas rokās, lai radītu pašpārvaldi. Bet, saglabājot patērēšanas formātu, dažu cilvēku vara pār vairākumu neļāva tam notikt. Turklāt tā vardarbīgā veidā koncentrēja varu savās rokās, radīja partijas un līdera kultu. Tā kā patērēšanas formātā cilvēka dzīvība netiek novērtēta, rezultātā tika nogalināti miljoniem cilvēku, pārējie tika iebiedēti. Šī ir rūgta pagātnes mācība mūsu paaudzēm. Veselīga civilizēta sabiedrība nekad netiks veidota ar vardarbību, teroru, cilvēka brīvības pārkāpumiem, nevērību pret viņa izvēli, uz cilvēku dzīvību rēķina.

Tāpat nav iespējams izveidot Radošu sabiedrību vienā valstī, atstājot tai apkārt patērēšanas formāta pasauli ar nebeidzama patēriņa ideoloģiju un cilvēces pašiznīcināšanos. Tikai cilvēku iekšējā nepieciešamība, katra cilvēka personīgā izvēle dzīvot šādā sabiedrībā ļaus izveidot šo sabiedrību visā pasaulē. Kad lielākā daļa cilvēku uz planētas uzņemsies atbildību, beigs naidoties, apvienosies un mainīs dominējošo formātu no patērēšanas uz radošu, tikai tad neviens nespēs uzurpēt varu, pavēlēt mums un nogalināt mūsu bērnus. Tikai tā pasaule mainīsies.

The only way for the world to change

Kā to izdarīt? Globālā revolūcija?

Jebkuras konfrontācijas, revolūcijas vai kara rezultāts vienmēr ir viens un tas pats – cilvēciskie upuri. Kā minēts iepriekš, Radošas sabiedrības pirmais pamats ir katra Cilvēka Dzīvības vērtība. Lai izveidotu sabiedrību, kurā cilvēku dzīvības tiks novērtētas un aizsargātas praksē, ir jāvērtē un jāaizsargā ikviena dzīvība jau tagad. Radošu sabiedrību var izveidot tikai cilvēkiem nesāpīgā un drošā veidā, un tas nozīmē nepārkāpjot likumu, miermīlīgi, informējot citus un apvienojoties, pamatojoties uz labākajām cilvēciskajām īpašībām. Ne velti pirmie trīs Radošas sabiedrības pamati ir dzīvība, brīvība un drošība katram cilvēkam.

Building the Creative Society

“Cilvēcei vairs nav vajadzīgas revolūcijas – cilvēcei ir vajadzīga evolūcija.” (I. M. Daņilovs, raidījums “Radoša sabiedrība”)

Ir svarīgi celt, nevis graut. Uzceļot ko jaunu un labāku, sabiedrība pakāpeniski nomainīs slikto un veco. Kad lielākā daļa planētas iedzīvotāju atbalstīs Radošu sabiedrību un aktīvi piedalīsies tās veidošanā, tad mēs pāriesim uz otro etapu. Detalizētāk – rakstā “Radošas sabiedrības izveides etapi un pamati”. Bet iesākumam ir jāinformē cilvēki un jāapvienojas.

Kādā veidā mums jāapvienojas?

Raidījumā “Radoša sabiedrība apvieno visus” Igors Mihailovičs izstāstīja, kā cilvēkiem vieglāk apvienoties. Viņš paskaidroja, ka apvienošanās notiek, pamatojoties uz vienu ideju. Mēs apvienojamies ne ar maciņiem, ne ar ledusskapjiem, ne ar ģimenēm. Tas nav finansiāls ieguldījums, nevienam nekas nav jāpatērē. Mūsu mērķis ir Radoša sabiedrība. Katrs rīkojas savā vietā, kā vien spēj, izmantojot personīgās iemaņas, prasmes, talantus, savu pieredzi un spējas. Katrs cilvēks ir unikāls un var sniegt  savu unikālo ieguldījumu Radošas sabiedrības izveidē. Mūs visus mentāli, ar prātu un garīgi vieno viens mērķis. Tādā veidā sabiedrība tiek sinhronizēta un ātrāk virzās uz mērķi. Apvienošanās spēks ir milzīgs. Katra spējas vairākkārt palielinās, kad esam kopā.

The power of unification is tremendous

Uz planētas ir 8 miljardi cilvēku. Kā painfomēt visus?

Pateicoties tehniskajam progresam, internetam un gadžetu pieejamībai, cilvēki ļoti ātri sazinās viens ar otru. Ziņas starp cilvēkiem izplatās zibens ātrumā. Mūsdienu apstākļos katra cilvēka iespējas informēt ir bezgalīgas, un informācija par Radošu sabiedrību ir vairāk nekā aktuāla. Vairāk nekā jebkad agrāk cilvēkiem ir nobriedusi nepieciešamība radīt mieru visā pasaulē, likvidēt karus, vardarbību, nodrošināt drošību un normālu nākotni saviem bērniem.

Patērēšanas ziņu pārbagātībā informācija par to, kā mainīt pasauli, kā izveidot Radošu sabiedrību, ir lieliska alternatīva cilvēkiem, kas alkst pārmaiņas. Un tādi ir lielākā daļa. Dienu no dienas daudzi cilvēki redz savas bezdarbības un vienaldzības rūgtās sekas, atbildības pārlikšanu, savu tiesību un pilnvaru, savas balss un izvēles tiesību postošo deleģēšanu. Taču to ir reāli mainīt. Projekts “Radoša sabiedrība” skar ikvienu.

Tātad, tagad man vienkārši ir jāinformē pārējie?

Jā. Ja katrs, kas jau zina, pastāstīs citiem, pazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem, mēs atrāk pāriesim uz Radošas sabiedrības otro etapu. Informēt ir ļoti vienkārši. Komunikācija ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Taču dažreiz patērēšanas formāta uzspiestā ieraduma dēļ mēs pavadām daudz laika, izplatot negatīvu, nevis pozitīvu informāciju. Lai kur un ar ko mēs būtu, mēs varam stāstīt cilvēkiem par iespēju dzīvot labākā pasaulē un par to, ka daudz kas ir atkarīgs no katra no mums.

The chance to live in a better world and a lot depends on each of us.

Tikai kopā mēs izmainīsim mūsu pasauli. Ja apvienosimies, ja uzņemsimies atbildību, ja pārstāsim klusēt, sāksim rīkoties un atklāti stāstīt patiesību visai pasaulei, tad mēs to spēsim. Visi normāli, saprātīgi cilvēki ir par brīvību, par vienlīdzību, par cilvēcību. Tā ir mūsu nākotne, ja mēs visi kopā to vēlēsimies. No katra no mums ir atkarīgs, cik ātri cilvēce uzzinās par Radošu sabiedrību. Izvēle ir atkarīga no katra no mums!

Endrjū Smits

Atstāt komentāru