Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Tu esi svarīgs! Radoša sabiedrība

2020. gada 28. decembris
Komentāri

Tu esi svarīgs! Radoša sabiedrība

Vai esam kādreiz aizdomājušies, ko nozīmē cilvēku apvienošanās? Vai esam nojautuši, kādu spēku šī parādība sevī nes? Vai mēs zinām, cik būtisks faktors tas var būt globālos visas cilvēces jautājumos, civilizācijas izdzīvošanas jautājumos? Balstoties uz pašreizējo situāciju pasaulē - mēs nezinām. Ja mēs zinātu, tad nebūtu nonākuši līdz šādai sabiedrības krīzei, līdz totālai pašiznīcībai, nebūtu karojuši un nenogalinātu viens otru, nebūtu novēluši atbildību uz citiem un nebūtu nerīkojušies.

Šodien veselas civilizācijas pastāvēšana atrodas uz kritiskās robežas. Iepriekšējās krīzes, kopā ar pasaules ekonomikas pastāvīgo pasliktināšanos, ir vairākkārt norādījušas uz civilizācijas patērēšanas attiecību formāta ievainojamību, nepilnību un drīzu galu. To pilnībā apstiprina pats strupceļa fakts, kurā mēs kā cilvēce šodien esam nonākuši.

Patērēšanas sabiedrības struktūra noved pie iedzīvotāju šķelšanās, konkurences par resursiem, rada precedentus konfliktiem un izraisa karus. Ņemot vērā sašķeltības stāvokli, kas valda visā sabiedrībā, visā cilvēcē, ikvienam ir loģiski sev uzdot jautājumu: vai mēs kā civilizācija nevēlamies, lai mums būtu nākotne? Vai mēs vēlamies saviem bērniem atstāt sašķeltības, naida, kara un slepkavību pasauli? Vai tiešām mēs neredzam, ka patērēšanas ideoloģijas pasaulei ir pienācis gals un kaut kas ir jāmaina?

Kaut kas ir jāmaina


Divi notikumu attīstības virzieni. Kuru mēs izvēlēsimies?

Pašreizējā pasaules situācija skaidri norāda uz nepieciešamību pēc nopietnām fundamentālām izmaiņām sabiedrībā, paradigmas un galvenā civilizācijas attīstības vektora maiņu. Mums priekšā ir divi notikumu attīstības ceļi:

  1. vai nu turpināt iet pa naidīguma, šķelšanās un bezdarbības ceļu, patērēšanas attiecību formāta ceļu sabiedrībā, ļaujot iestāties neatgriezeniskām sekām, kas novedīs pie mūsu civilizācijas bojāejas;;
  2. vai arī radīt jaunu drošības un labklājības pasauli priekš katra cilvēka, apvienojot visus vienā kopīgā mērķī - Radošas sabiedrības izveidē. 

Patērēšanas pasaules tuvās beigas jau ir pilnīgi acīmredzamas. Sabiedrības bezdarbības izvēle un patēriņa formāta saglabāšana ir garantēts veids, kā tuvākajā nākotnē novest visu mūsu civilizāciju līdz tās pastāvēšanas beigām. Šo neatgriezenisko seku priekšvēstnesis jau ir redzams, tomēr cilvēcei vēl ir iespēja.

Nepieciešamais risinājums un globāla izeja mūsu civilizācijai ir Radošas sabiedrības izveidošana. Tikai Radoša sabiedrība var apmierināt sociālās un ekonomiskās vajadzības, novērst jebkādu krīžu rašanos un pilnībā atrisināt visas akūtās sabiedrības problēmas.
Tikai Radoša sabiedrība spēj atrisināt visas akūtās sabiedrības problēmas


Radošas sabiedrības izveide garantē:

  • bezmaksas katra cilvēka pamatvajadzību nodrošinājumu; 
  • apstākļu radīšanu, kas pilnībā izslēgs noziedzību, jebkāda veida karus, nabadzību, badu, slimības; 
  • mieru, drošību, brīvību un vienlīdzību sabiedrībā; 
  • milzīgas perspektīvas katram individuāli un visai civilizācijai globāli sava potenciāla realizēšanā.

Kas garantē Radošas sabiedrības izveidi?


Kāds ir galvenais nosacījums veiksmīgai Radošas sabiedrības izveides īstenošanai?

Ilgu savas pastāvēšanas laiku cilvēce ir bijusi konfrontāciju, strīdu un sadursmju apstākļos. Taču patiesībā jebkura šķelšanās un konflikti mums ir absolūti nedabiski un nav mums raksturīgi. Patērēšanas attiecību formāts ir mainījis mūsu domāšanu, uzspiežot mums svešu un apzināti melīgu eksistences veidu sociumā ar zemiskāko necilvēcisko īpašību dominanti. Tā rezultātā no vienotas, saliedētas cilvēces ģimenes mūs ir pārvērtuši par izolētu indivīdu konglomerātu, kas bieži vien ir naidīgi noskaņoti viens pret otru, sašķelti savos mērķos, ar sašaurinātu domāšanu par pastāvīgām problēmām, pilnībā atkarīgi no ārējiem apstākļiem, ko rada patērēšanas attiecību formāts sabiedrībā. Tajā pašā laikā katrs cilvēks turpina palikt ar iekšējām nepiepildītām vēlmēm pēc labākas dzīves, labākiem apstākļiem, taisnīgas un drošas pasaules.

Kā īstenot ideju par labākas sabiedrības izveidi priekš visiem, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, kurā valda pilnīga nesaskaņa un zemiskāko īpašību dominance? Radošas sabiedrības izveides virzītājspēks un priekšnoteikums ir planētas iedzīvotāju vairākuma saliedēšanās kopīgā mērķī izveidot šādu sabiedrību. Šeit svarīgākā nozīme ir cilvēka uzmanības spēkam.

Radošas sabiedrības izveides virzītājspēks un priekšnoteikums

Katrs dzīves situācijās ir pamanījis, kad tajā vai citā darbā tiek izvirzīts skaidrs mērķis, kad tā īstenošana ir patiesa vajadzība un nepieciešamība - cik ātri tas tiek realizēts. Atšķirību var redzēt tajā gadījumā, ja nav intereses noteiktu uzdevumu veikšanā. Ar šādu pieeju, pat ja ir ārēja aktivitāte, darbs apstājas un nevirzās uz priekšu, rezultāta vai nu nav, vai arī tas ir neapmierinošs. Respektīvi, cilvēks jau pats par sevi ir apveltīts ar lielu spēku, kas tiek realizēts, ieguldot viņa uzmanību. Kā rezultātā viņa darbība ir vai nu auglīga vai arī tukša, atkarībā no ieguldītās uzmanības līmeņa paveiktajā darbā, intereses un vēlmes klātbūtnes.

Tāpat ir iespējams redzēt brīnišķīgus, dažkārt pat neticamus cieši saliedētu, cilvēku grupu darbības rezultātus. Un bieži vien vienam cilvēkam nav iespējams sasniegt šādus rezultātus. Jo kolektīvās uzmanības spēks ir daudzkārt lielāks nekā viena cilvēka uzmanības spēks. Kādi tad būs panākumi, ja apvienosies visa civilizācija? Šobrīd nepieciešamība apvienot visu cilvēci kopīgam mērķim - Radošas sabiedrības izveidei - ir vissvarīgākā lieta mūsu sabiedrībai šodien.


Cilvēku apvienošanās mehānisms. Kā tas strādā?

Informācija par to, kā darbojas apvienošanās mehānisms man kļuva zināma, pateicoties raidījumam “Radoša sabiedrība apvieno visus” ar Igora Mihailoviča Daņilova piedalīšanos, ALLATRA TV YouTube kanālā. Šajā raidījumā Igors Mihailovičs sniedz detalizētu šī mehānisma skaidrojumu.

Kā kļuva skaidrs no Igora Mihailoviča vārdiem, kad apvienojas cilvēki, kurus vada kopīgs mērķis, kad viņu darbības ir sinhronizētas, tad rodas kopīga rezonanse. Cilvēku iekšējā atsaucība, viņu kopīgā interešu saskaņa daudzkārt pavairo komandas spēku. Ar kopīgu, labi koordinētu vienotu mijiedarbību vajadzīgais rezultāts tiek sasniegts ātrāk.

Raidījumā "Radoša sabiedrība apvieno visus" tiek pieminēti zinātnieka Konstantīna Eduardoviča Ciolkovska vārdi: "Zelta laikmetā ienāks cilvēki, kas iemācīsies apvienoties. Apvienošanās arī balstās uz savu likumu: divas auras viena otru pastiprina 7 reizes, ja cilvēki ir domubiedri, vilnis ir vienāds, vērsts uz vienu mērķi. 3 cilvēki - 7 kvadrātā, tas ir, 49 reizes. Ja ir 4 cilvēki, viņi stiprina viens otru 7 reizes 3. pakāpē - 343 reizes! Tāpēc, jo vairāk cilvēku, jo vērtīgāks katrs nākamais, tas daudzkārt pavairo spēku. Kolektīvs - tas ir milzīgs spēks!

Patiesībā, visas cilvēces uzmanība ir visdārgākais civilizācijas resurss. Ja vairākums apvienosies un virzīs savu uzmanību vēlmē uzbūvēt jaunu un labāku pasauli, kurā valda drošība un brīvība, mums tas izdosies ļoti ātri! Mums tas vienkārši nevar nesanākt! Raugoties no šīs perspektīvas, vēl skaidrāks kļūst Radošas sabiedrības veidošanas pirmā posma, proti, cilvēku informēšanas, nozīmīgums. Jo, lai vairākums apvienotos pareizajā virzienā, tam ir nepieciešams uzzināt par šo iespēju.

Первый этап построения Созидательного общества — информирование людей

Ideja par to, ka brīvas un vienlīdzības sabiedrības izveide it kā var būt nesasniedzama, mums ir uzspiesta gadu desmitiem ar tās pašas televīzijas, literatūras un citu informācijas avotu palīdzību. Taču daudzi cilvēki pasaulē to atspēko ar savu sirsnīgo rīcību, apvienojoties kopīgā mērķī – Radošas sabiedrības izveidē. Viņi jau darbojas civilizācijai nepieciešamajā virzienā, informējot citus par iespēju izveidot šādu skaistu sabiedrību. Radošas sabiedrības izveides sākums jau notiek.

Katrs cilvēks, kurš vēlas piedalīties Radošas sabiedrības veidošanā, atradīs savu zināšanu un prasmju pielietojumu, nesot milzīgu labumu cilvēcei un ikvienam cilvēkam, un tādējādi veicinās lielisku apstākļu radīšanu savai un savu bērnu pastāvēšanai. Katra cilvēka dzīves pieredze, spējas un prasmes ir sabiedrībai nepieciešamas un vērtīgas. Ir pienācis globālo pārmaiņu laiks. Mēs esam liecinieki un līdzdalībnieki mūsu civilizācijas atdzimšanas sākumam jaunā laimes, brīvības un vienlīdzības pasaulē!

Ir pienācis globālo pārmaiņu laiks


Mēs to spēsim!

Kā lai necenstos mūs šķelt, mēs visos laikos esam tiekušies pēc vienotības, un mums nespēs traucēt to paveikt arī šodien.  Ar nepieciešamo informāciju, zināšanām un rīkiem mums tas viegli izdosies! Ja cilvēce ir vienota savā vēlmē pēc labākas pasaules sev un saviem pēcnācējiem, nekas to nespēs salauzt un tās izvēlei nekas nespēs stāties pretī. Jo to vēlas katrs! Mēs jau esam vienoti savās iekšējās tieksmēs, un mums nesagādās grūtības apvienoties to īstenošanā, lai realizētu visu cilvēku vēlmes. Ar vispārēju vienotību kopīgā mērķī - Radošas sabiedrības izveidē - mēs to spēsim! Jau ir sniegta informācija, kā novērst beigas, kā veicināt globālās pārmaiņas sabiedrībā. Viss ir atkarīgs no katra no mums!

Ikviens vēlas dzīvot Radošā sabiedrībā

Es vēršos pie tevis, dārgais lasītāj! Cilvēce bez tevis ir vājāka! Bez tavas līdzdalības nav iespējams izveidot labāku sabiedrību mūsu bērniem. Mēs varam palīdzēt mūsu bērniem tikai apvienojoties. Tajā ir mūsu spēks! Tikai kopā mēs varam uzbūvēt labāku nākotni. Radīsim mūsu tuvinieku un bērnu dēļ pasauli bez kara, pasauli bez vardarbības, lai mūsu bērnu acis neredzētu to necilvēcību, kuru mēs redzam, lai viņi iegūtu laimes, stabilitātes un patiesas brīvības sabiedrību, kuras nav mums. Mums ir vitāli svarīgi aizmirst par jebkuru šķelšanos un virzīties viens otram pretī (ja ne sevis, tad vismaz bērnu dēļ). Jo tam ir nepieciešams tikai viens solis - solis pretī vienotībai! Šeit katrs ir svarīgs!

Mūsu spēks ir vienotībā

Endrjū Smits


Raidījums ar Igora Mihailoviča Daņilova dalību "Radoša sabiedrība apvieno visus"

Atstāt komentāru