Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Ako môžeme zmeniť svet k lepšiemu?

19. marca 2022
Komentáre


Ako môžeme zmeniť svet k lepšiemu?

Všetci rozumní ľudia chcú žiť v mieri, kľude, slobode a bezpečí. Prečo sa ale pozeráme, ako sa rýchlo rútime do priepasti nepriateľstva a vraždenia, ako trháme náš jediný domov, planétu Zem a odsudzujeme naše deti k utrpeniu a smrti? Prečo sa väčšina ľudí stáva obeťou nezdravých ambícií jedincov, ktorých jediným cieľom je vládnuť a ovládať? Krutý scenár spotrebiteľského formátu sa realizuje už 6000 rokov. Ako teda môžeme zastaviť vrchol neľudskosti a zmeniť náš svet k lepšiemu? V tomto článku sa dozviete nasledujúce:

• prečo je nemožné úplne odstrániť vojny a zaistiť bezpečnosť všetkých ľudí v spotrebiteľskej spoločnosti;

• čo je to Tvorivá spoločnosť, prečo je to naše jediné východisko a ako ju vytvoriť;

• čo môže pre zmenu nášho sveta spraviť každý už dnes. 

Zamyslíme sa taktiež nad najčastejšími otázkami, ktoré kladú ľudia zoznamujúci sa s projektom Tvorivá spoločnosť.

Prečo je na svete toľko zla, nenávisti a vojen?

Zlo, nenávisť a vojna sú len dôsledkom spotrebiteľského formátu vzťahov v spoločnosti, ktorý existuje už 6000 rokov. V spotrebiteľskom formáte má prednosť sebectvo, peniaze a moc. Neustále sebaobohacovanie jedných na úkor druhých, neustály boj o moc vylučujú mier a poriadok, prispievajú k chudobe, hladu, chorobám a vytvárajú spoločenské triedy a nerovnosť. Tržná špekulácia a všadeprítomná hierarchia vytláčajú ľudskosť, vzájomnú pomoc a starostlivosť. Na všetkých úrovniach existuje tvrdá konkurencia o zdroje, ktorá vedie k ich drancovaniu a vyčerpávaniu. Ľudia so sebeckým zmýšľaním sa nestarajú o budúcnosť. Ľudský život je znehodnotený a vo väčšine prípadov využívaný ako lacná pracovná sila alebo ako vojenský zdroj. K vykorisťovaniu detskej práce dochádza aj v 21. storočí. Konzumný formát, ktorému dominuje moc hŕstky ľudí nad väčšinou, vytvára podmienky, ktoré nútia ľudí prežívať za každú cenu. Tieto neľudské podmienky ovplyvňujú masy a obmedzujú ich myslenie na vlastné ego a starostlivosť o seba samého. To všetko dohromady vedie k degradácii ľudstva. Preto, aby sme zmenili svet, musíme zmeniť podmienky.

Ako môžeme zmeniť podmienky?

Aby sme zmenili podmienky, musíme zmeniť dominantný formát vzťahov v spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý. Aby sme to dosiahli, musíme na celom svete vybudovať Tvorivú spoločnosť. V Tvorivej spoločnosti bude najvyššou hodnotou Život každého Človeka, jeho bezpečie a sloboda.

Najvyššou hodnotou je život každého človeka

Ďalšie podrobnosti nájdete v článku 8 Osnov Tvorivej spoločnosti.

Odkiaľ pochádza 8 Osnov Tvorivej spoločnosti?

Dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť a účastníci medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA už 10 rokov vykonávajú rozsiahly prieskum, v ktorom ľudia zo 180 krajín sveta, rôzneho sociálneho postavenia, náboženstva a národnosti vyjadrujú svoj názor na spoločnosť, v ktorej by chceli žiť. Na základe týchto odpovedí, prianí a potrieb väčšiny ľudí, bolo vytvorených 8 Osnov Tvorivej spoločnosti.

Prečo by to malo byť v Tvorivej spoločnosti lepšie?

V Tvorivej spoločnosti bude najvyššou hodnotou ľudský život, a to nielen na papieri, ale v skutočnosti. Základné potreby každého človeka budú zaistené od narodenia. Všetci ľudia budú mať rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo náboženské presvedčenie. Osem Osnov Tvorivej spoločnosti odstraňuje sociálne napätie, nerovnosť, triedne rozdiely a predsudky akéhokoľvek druhu, vrátane náboženských a rasových, rovnako ako nepriateľstvo a rozdelenie.

V Tvorivej spoločnosti bude najvyššou hodnotou ľudský život, a to nie na papieri, ale v skutočnosti.

Zdravú spoločnosť môžu budovať iba vyspelí, chápaví a zodpovední ľudia. Spoločenskú stabilitu a zodpovednosť možno v praxi dosiahnuť iba v podmienkach tvorivého formátu vzťahov, kedy je ľudský život cenený nadovšetko ostatné. Ak sa zmení myslenie ľudí zo spotrebiteľského na tvorivé, zmení sa aj motivácia a prístup k plneniu povinností, rovnako ako kvalita a výsledky. Akýkoľvek výrobok alebo služba (napríklad potraviny, technológie, vzdelanie, zdravotná starostlivosť atď.) budú v Tvorivej spoločnosti vytvárané nie za účelom zarábania kapitálu a podpory podnikania, ale za účelom zlepšenia podmienok existencie všetkých ľudí, teda zaistenia bezpečnosti a zaistenia životne dôležitých potrieb. Pretože každý bude od samého začiatku finančne zaistený a v mysliach ľudí prevládne tvorivá ideológia, nikto nebude mať túžbu podvádzať, obohacovať sa, alebo ťažiť z cudzieho nešťastia, rozdeľovať a panovať. Odvádzanie kvalitnej, dobrej práce v prospech všetkých ľudí zlepší nielen ich život, ale zaistí v takej spoločnosti aj bezpečnú budúcnosť ich deťom.

Závisí niečo skutočne na nás, keď sú tu tí, ktorí rozhodujú za nás?

V spotrebiteľskej spoločnosti vládne hŕstka nad väčšinou. Táto hŕstka vydáva nariadenia, ktoré musia ľudia počúvať. Sľubujú ľuďom dobré podmienky, slobodu a bezpečie, ale bojujú iba za svoju vlastnú moc a pohodlné podmienky.

V Tvorivej spoločnosti bude existovať samospráva ľudí. Ľudia nebudú delegovať moc nad sebou samým na nikoho iného, nebudú sa zbavovať svojich práv a slobôd, prevezmú zodpovednosť sami za seba. Každý sa bude môcť aktívne podieľať na živote spoločnosti, každý bude mať rovnaké práva ako ostatní.

Samospráva ľudí

V Tvorivej spoločnosti ľudia kolektívne prijímajú rozhodnutia a menujú vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za ich vykonávanie. Nie však naopak ako v spotrebiteľskom formáte, kde sú ľudia len lacnou pracovnou silou, ktorá sa musí podriaďovať vôli niekoľkých jedincov odtrhnutých od reálneho sveta. V Tvorivej spoločnosti by vedúci pracovníci mali rovnaké práva ako každý človek. Ak výsledok činnosti vedúcich pracovníkov spoločnosť neuspokojuje, ľudia okamžite odvolávajú osobu, ktorej zverili riešenie problému. Toto všetko sa dá skutočne realizovať vďaka moderným technológiám na okamžitú komunikáciu so svetom. Volebná kontrola, úplná zodpovednosť a transparentná činnosť exekutívy vylúči akúkoľvek možnosť uzurpácie moci.

Svojho času ma zaujalo video Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých za účasti Igora Michajloviča Danilova na televíznom kanáli ALLATRA TV. Po jeho zhliadnutí som začal uvažovať o tom, ako sa človek zmení, keď sa dostane k moci. Ako som to pochopil, bez ohľadu na to, aký dobrý, láskavý a etický človek pôvodne je, keď dosiahne moc v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, ocitne sa v podmienkach, keď medzi ním a ľuďmi vzniká priepasť, ktorá spôsobuje stratu jeho ľudskosti. Myslím si, že aj keď má človek na začiatku dobré úmysly a túžbu urobiť niečo pre ľudí, v spotrebiteľskom formáte vzťahov urobí okolie vodcu všetko pre to, aby si zachovalo doterajšie prostredie manipulácie a moci nad ním.

Čo sa stane s človekom, keď sa udrží pri moci dlhšiu dobu, môžeme pozorovať v dejinách rôznych krajín sveta. U týchto ľudí dochádza k rovnakým procesom. Spravidla sa taký človek odtrhne od reality sveta, empatia a bolesť ľudí sa mu stanú cudzie. Jeho ďalšie činy sa úplne líšia a sú v rozpore s jeho pôvodnými predvolebnými sľubmi. Práve podmienky formátu spoločnosti je potrebné zmeniť, aby sa zmenila situácia vo svete ako celku. Preto je dôležitá Tvorivá spoločnosť, kde bude existovať samospráva ľudí spolu so zodpovednosťou, kde nikto nemá právo vykonávať moc nad iným človekom. Druhá osnova Tvorivej spoločnosti hovorí:

„Na Zemi nemôže byť nikto a nič nadradené človeku, jeho slobode a právam. Uplatňovanie ľudských práv a slobôd nesmie porušovať práva a slobody druhých.“

Čo sa stane so zlodejmi a zločincami?

Pozrime sa na túto otázku z ľudského hľadiska. Čo vedie ľudí k zločinu? Predovšetkým hlad, núdza, chudoba a utrpenie. To všetko sú problémy konzumného formátu. V Tvorivej spoločnosti však budú podmienky úplne iné. Ľudia jednoducho nebudú mať potrebu ani chuť páchať protiprávne činy. Čo by ich motivovalo k riskovaniu, keď človeku nič nechýba, má všetko, je v bezpečí a jeho práva a slobody sú dodržiavané? Keby porušil zákon, o všetko by prišiel.

Porušením pravidiel, ohrozením života a bezpečnosti čo i len jediného človeka, páchateľ ohrozuje bezpečnosť celej spoločnosti. V spoločnosti, kde má ľudský život najvyššiu hodnotu, bude trest úmerný trestnému činu. A pretože v Tvorivej spoločnosti bude existovať samospráva, každý sa bude rovnakým dielom podieľať na legislatívnych a súdnych procesoch a bude zodpovedný za spravodlivosť a transparentnosť na všetkých úrovniach. Bezpečnosť na planéte tak bude všeobecná.

Ako zmizne korupcia?

Korupcia v Tvorivej spoločnosti zmizne, a to je fakt. Presvedčil som sa o tom, keď som sa zoznámil s najnovšími technológiami modernej spoločnosti. Bol som ohromený najnovším projektom spoločnosti XP NRG – viacúčelovým komplexom Voskhod. To je skutočne technológia budúcnosti, technológia Tvorivej spoločnosti! Tento unikátny komplex má pomôcť spoločnosti čeliť spreneverám, korupcii, krádežiam, pochybným intrigám, podvodom, uzurpovaniu moci a ďalším ľudským zlozvykom pri prechode zo spotrebiteľského formátu na tvorivý. Úplný popis MPC Voskhod si môžete prečítať na stránkach XP NRG.

Viacúčelový komplex Voskhod je globálny súhrn všetkých existujúcich digitálnych dát a jednotné centrum spracovania dát pre jednotlivé krajiny i spoločenstvá krajín. Zaisťuje otvorenosť, transparentnosť a dostupnosť dát na akejkoľvek úrovni, čím plne realizuje štvrtú osnovu Tvorivej spoločnosti – transparentnosť a otvorenosť informácií pre všetkých.

Víceúčelový komplex Voskhod

Voskhod MPC odhaľuje a monitoruje všetky nelegálne schémy vývozu peňazí, identifikuje nedostatky v legislatíve aj v systéme riadenia a kontroly a pracuje s presnými údajmi o verejných a súkromných kapitáloch. Zabezpečí transparentnosť pri využívaní finančných prostriedkov na všetkých úrovniach a umožní kontrolu všetkých finančných tokov. Tým sa úplne odstráni svetový hlad, chudoba, sociálna nespravodlivosť a ďalšie problémy spotrebiteľského formátu pri prechode na formát tvorivý.

Voskhod MPC odhaľuje a monitoruje všetky nelegálne schémy.

Čo ma však obzvlášť zaujalo, bolo to, že Voskhod MPC účinne pomáha ľudstvu alebo jednotlivým krajinám v prípade mimoriadnej udalosti v prírode alebo technosfére, a to bez ohľadu na jej rozsah, a pri riešení problému masovej migrácie obyvateľstva. V súčasnej dobe je to pálčivý problém v mnohých krajinách sveta, vrátane tých najvyspelejších, v dôsledku globálnych klimatických zmien.

Myšlienka Tvorivej spoločnosti pripomína myšlienku komunizmu. V čom je rozdiel?

Komunizmus zahŕňal myšlienku úplnej rovnosti všetkých. Od Tvorivej spoločnosti sa však zásadne líši. Áno, v Tvorivej spoločnosti by boli základné potreby poskytované všetkým rovnako od narodenia. Každý by mal rovnaké práva na získanie vysokej úrovne vzdelania, lekárskej starostlivosti, kvality potravín atď. Každý by mal všetko, čo potrebuje k dobrému a pohodlnému životu. Pokiaľ však človek bude chcieť viac, bude musieť pre spoločnosť vykonať viac dobra. Dôležitým faktorom je výkonnosť človeka v spoločnosti.

Ľudia budú motivovaní k tomu, aby prevzali zodpovednosť, aktívne sa zapojili do života spoločnosti a zlepšili ju. Tvorivá forma zaisťuje priaznivé podmienky, v ktorých sa každý môže realizovať v akejkoľvek oblasti, rozvíjať svoj talent a najlepšie vlastnosti. Zároveň bude ich práca užitočná a potrebná a budú za ňu môcť dostať slušnú, spravodlivú mzdu. Život takého človeka bude spoločensky významný, plný zmyslu a hodnoty. V takom prípade sa bude spoločnosť rozvíjať a životné podmienky každého človeka sa budú zlepšovať.

Myšlienka komunizmu pôvodne obsahovala pozitívny motív návratu moci do rúk ľudu: vytvorenie samosprávy. Ale so zachovaním spotrebiteľského formátu, moc pár ľudí nad väčšinou to znemožnila. Navyše moc bola sústredená v ich rukách prostredníctvom násilia a vytvorila kult strany a vodcu. Pretože v spotrebiteľskom formáte nemá ľudský život hodnotu, výsledkom bolo, že milióny ľudí bolo zavraždených, zatiaľ čo zvyšok bol zastrašený. To je pre naše generácie trpká lekcia z minulosti. Zdravá, civilizovaná spoločnosť nebude nikdy vytvorená násilím, terorom, pošliapavaním ľudskej slobody, nerešpektovaním ľudskej voľby alebo za cenu ľudských životov.

Rovnako nie je možné vybudovať Tvorivú spoločnosť v jednej krajine a nechať okolo svet spotrebiteľského formátu s ideológiou nekonečného konzumu a sebadeštrukcie ľudstva. Len vnútorná potreba ľudí a osobná voľba každého jednotlivca žiť v takej spoločnosti umožní jej vytvorenie na celom svete. Až prevládajúca väčšina ľudí na planéte prevezme zodpovednosť, prestane bojovať, zjednotí sa a zmení dominantný formát z konzumného na tvorivý, nebude nikto schopný uzurpovať si moc, vládnuť nám a zabíjať naše deti. Len tak sa svet zmení.

Len tak sa svet zmení.

Ako to môžeme urobiť? Prostredníctvom globálnej revolúcie?

Výsledok akejkoľvek konfrontácie, revolúcie alebo vojny je vždy rovnaký – ľudské obete. Ako bolo povedané vyššie, prvou osnovou Tvorivej spoločnosti je hodnota každého ľudského života. Aby sme mohli vybudovať spoločnosť, v ktorej budú ľudské životy v praxi cenené a opatrované, treba si život každého človeka vážiť a opatrovať ho už teraz. Budovanie Tvorivej spoločnosti je možné iba vtedy, ak bude prebiehať bez bolesti a ohrozenia ľudí, to znamená bez porušovania zákonov, mierovou cestou, prostredníctvom informovania ostatných a zjednocovania na základe najlepších ľudských vlastností. Nie nadarmo sú prvými troma osnovami Tvorivej spoločnosti život, sloboda a bezpečie pre každého človeka.

Budovanie Tvorivej spoločnosti

„Ľudstvo už nepotrebuje revolúcie, ale evolúciu.“ (I.M. Danilov, video Tvorivá spoločnosť)

Je dôležité tvoriť, nie ničiť. Vytváraním niečoho nového a lepšieho spoločnosť postupne nahradí to zlé a staré. Až väčšina obyvateľov planéty podporí Tvorivú spoločnosť a bude sa aktívne podieľať na jej budovaní, postúpime do druhej fázy. Viac sa dočítate v článku Osnovy a etapy budovania Tvorivej spoločnosti. Najprv by sme však mali ľudí informovať a zjednotiť sa.

Ako by sme sa mali zjednotiť?

Igor Michajlovič vo videu Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých popísal, čo ľuďom uľahčí zjednotenie. Vysvetlil, že zjednotenie je založené na jednej myšlienke. Nezjednocujeme sa pomocou svojich peňaženiek, chladničiek alebo rodín. Nejde o finančnú investíciu a nikto by nemal o nič prísť. Usilujeme sa o jeden cieľ a zjednocujeme sa okolo jednej myšlienky. Naším cieľom je Tvorivá spoločnosť. Každý koná na svojom mieste, ako najlepšie vie, využíva svoje osobné zručnosti, schopnosti, talent, skúsenosti a možnosti. Každý človek je jedinečný a môže svojím dielom prispieť k vybudovaniu Tvorivej spoločnosti. Jeden cieľ nás spája mentálne, intelektuálne aj duchovne. Spoločnosť sa tak synchronizuje a rýchlejšie smeruje k cieľu. Sila zjednotenia je obrovská. Možnosti každého z nás sa mnohonásobne zvyšujú keď sme spolu.

Sila zjednotenia je obrovská

Na planéte žije 8 miliárd ľudí. Ako môžeme všetkých informovať?

Vďaka technologickému pokroku, internetu a dostupnosti prístrojov medzi sebou ľudia komunikujú veľmi rýchlo. Správy sa medzi ľuďmi šíria rýchlosťou blesku. V súčasných podmienkach sú možnosti každého človeka informovať ostatných neobmedzené, pričom informácie o Tvorivej spoločnosti sú viac ako aktuálne. Viac ako nikdy predtým majú ľudia potrebu nastoliť svetový mier, odstrániť vojny a násilie, zaistiť bezpečnosť a dôstojnú budúcnosť pre svoje deti.

V záplave spotrebiteľských správ sú informácie o tom, ako zmeniť svet a vybudovať Tvorivú spoločnosť skvelou alternatívu pre ľudí, ktorí túžia po zmene. Takých ľudí je zatiaľ väčšina. Deň za dňom mnohí vidia trpké dôsledky svojej vlastnej nečinnosti, ľahostajnosti, presúvania zodpovednosti a zhubného delegovania svojich práv, právomocí, hlasov a práva voľby. Je však úplne reálne to zmeniť. Projekt Tvorivá spoločnosť sa týka všetkých.

Takže teraz už iba stačí informovať zvyšok ľudí?  

Áno. Ak každý, kto už tieto informácie pozná, ich odovzdá ďalším ľuďom, známym aj neznámym, postúpime rýchlejšie do druhej fázy projektu Tvorivá spoločnosť. Informovanie je veľmi jednoduché. Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Zo zvyku, ktorý nám vnútil spotrebiteľský formát, však niekedy venujeme veľa času šíreniu negatívnych informácií namiesto pozitívnych. Nech sme kdekoľvek a s kýmkoľvek, môžeme ostatným ľuďom povedať o možnosti žiť v lepšom svete a o tom, že veľmi záleží na každom z nás.

Šanca žiť v lepšom svetě a veľmi záleží na každom z nás.

Náš svet môžeme zmeniť iba spoločne. Ak sa spojíme, prevezmeme zodpovednosť, prestaneme mlčať, začneme konať a otvorene hovoriť pravdu po celom svete, dokážeme to. Všetci rozumní ľudia stoja za slobodu, rovnosť a ľudskosť. Taká je naša budúcnosť, ak ju všetci spoločne chceme. Záleží na každom z nás, ako rýchlo sa ľudstvo dozvie o Tvorivej spoločnosti. Voľba je na každom z nás!

Andrew Smith

Pridať komentár