Logo Creative Society خلاق
جامعه
به ما بپیوندید
آتش همه چیز را نابود می کند: اسپانیا، پرتغال، بریتانیا بسیاری از مردم هنوز از خطر گرمای غیرعادی آگاه نیستند: خطر گرمازدگی، تصادفات و استرس. آتش همه چیز را نابود می کند: اسپانیا، پرتغال، بریتانیا آتش همه چیز را نابود می کند: اسپانیا، پرتغال، بریتانیا آتش همه چیز را نابود می کند: اسپانیا، پرتغال، بریتانیا

آتش همه چیز را نابود می کند: اسپانیا، پرتغال، بریتانیا

بسیاری از مردم هنوز از خطر گرمای غیرعادی آگاه نیستند: خطر گرمازدگی، تصادفات و استرس.

اواسط ژوئیه.

ازبکستان، بیش از 4000 نفر در سراسر کشور به دلیل موج گرمای غیرعادی در بیمارستان بستری شده اند. فوریت های پزشکی در چهار روز بیش از 130 هزار تماس دریافت کردند.

اخیرا بیش از هزار نفر بر اثر موج گرما در چندین کشور اروپایی جان خود را از دست داده اند. و هر روز بر تعداد قربانیان افزوده می شود. از ابتدای تابستان، موج دوم گرمای غیرعادی اروپا را فرا گرفته است. رکوردهای دما یکی پس از دیگری ثبت می شوند.

الت در خیابان ها ذوب شد و خطوط راه آهن بیش از حد گرم شد. پروازها در برخی از فرودگاه ها لغو شد زیرا دمای بالا به باند فرودگاه آسیب رساند. بیمارستان ها مملو از تلفات ناشی از تأثیرات ناشی از موج گرما بود.

الwe-are-people-we-want-to-livehttps://creativesociety.com/ru/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live

کنترل اقلیم
مشاهده همه →
حالا هر شخص واقعا می تواند کارهای زیادی انجام دهد!
اینده بستگی به انتخاب شخصی هر فرد دارد!
به ما بپیوندید