Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Katastrofální sucho a mělčení řek po celém světě. Klimatická krize Extrémní klimatické změny jsou výzvou pro celé lidstvo. Již nyní téměř ve všech zemích světa mizí největší vodní tepny a rekordní sucha vedou k narušení obvyklých základů života a masivní devastaci území. Katastrofální sucho a mělčení řek po celém světě. Klimatická krize Katastrofální sucho a mělčení řek po celém světě. Klimatická krize Katastrofální sucho a mělčení řek po celém světě. Klimatická krize

Katastrofální sucho a mělčení řek po celém světě. Klimatická krize

Extrémní klimatické změny jsou výzvou pro celé lidstvo. Již nyní téměř ve všech zemích světa mizí největší vodní tepny a rekordní sucha vedou k narušení obvyklých základů života a masivní devastaci území.

NĚMECKO - řeka Rýn nyní zažívá rekordní mělčení.

POLSKO - nedostatek srážek a velké sucho vedly ke kritickému mělčení řeky San. Nyní ji lze na některých místech přejít po souši a na jiných zůstali jen malé louže na dně.

ITÁLIE - mělčení nejdelší vodní tepny v zemi, řeky Pád.

USA - Jezero Mead na řece Colorado se zmenšilo na historické minimum. Podle výsledků výzkumu amerických vědců se hladina vody v největších světových řekách za posledních 50 let výrazně snížila. Po celém světě mizí tisíce řek a nádrží.

Podmínky v moderní společnosti jsou bohužel takové, že problém předpovídání a odstraňování následků nebezpečných klimatických jevů byl a stále zůstává nejobtížnější. Změny jsou možné jen v případě, kdy hodnota života člověka stojí na prvním místě.

„GLOBÁLNÍ KRIZE. JSME LIDÉ. CHCEME ŽÍT“ | Mezinárodní online fórum | 07.05.2022

https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live


Mimořádné zprávy
View all →

O etapách vybudování Tvořivé společnosti se můžete více dozvědět v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“

Číst
Nyní může každý udělat skutečně mnoho!
Budoucnost závisí na osobní volbě každého!
PŘIPOJIT SE