Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
7. května 2022
/
17:00 SELČ
/
Přímý přenos
/
100 jazyků simultánního překladu
/
180 zemí

MEZINÁRODNÍ ONLINE FÓRUM GLOBÁLNÍ KRIZE
JSME LIDÉ. CHCEME ŽÍT

Mezinárodní online fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“ je rozsáhlá a bezprecedentní událost organizovaná díky nezávislému sjednocení milionů lidí ze 180 zemí na platformě Tvořivá společnost. Vysílání bude probíhat na desítkách tisíc sociálních a mediálních kanálů po celém světě. Událost je iniciována a realizována na dobrovolnické bázi vlastním přičiněním a díky osobním prostředkům lidí.
Oficiální trailer
VIDEO FÓRA
Poslední válka lidstva začala
Je to nevyhlášená válka
Poprvé v historii čelí celé lidstvo společnému vnějšímu nepříteli. Tímto nepřítelem je klima. Tváří v tvář celoplanetárnímu nebezpečí je nutné sjednotit všechny lidi ve jménu budoucnosti lidstva. Protože jsme lidé a chceme žít.
icon

Cíl fóra

pravdivě a objektivně informovat lidstvo o rostoucím nebezpečí klimatických a ekologických katastrof
zobrazit skutečný rozsah mnohočetných krizí spotřebitelského formátu společnosti
zvážit praktická řešení východiska ze všech krizí prostřednictvím vybudování Tvořivé společnosti
KLÍČOVÁ TÉMATA FÓRA:
Klima. Společný nepřítel celého lidstva
Rekordní tempo růstu klimatických kataklyzmat. Proč o rozsahu hrozeb mlčí světová média?
Moderní kolaborantství. Kdo hraje na straně společného nepřítele lidstva?
Skutečná příčina globální změny klimatu. Kdo a proč před lidmi skrývá pravdu?
Vliv astronomických procesů na klima a jejich cykličnost
Klimatické katastrofy očima očitých svědků
Běženci. Proč se to týká každého?
Eskalace násilí ve společnosti
Otroctví a obchodování s lidmi
Kritičnost ekologické situace v podmínkách narůstajících kataklyzmat. Hrozba zkázy planety
Hrozba hladu a nedostatku pitné vody na planetě
Úvěrové otroctví. Problémy a řešení
Jaký dopad má změna klimatu a zhoršující se ekologické podmínky na lidské zdraví?
K jakým ekologickým důsledkům vedla bezohledná spotřebitelská činnost člověka?
Nepřipravenost záchranných služeb na globální kataklyzmata
Proč ve spotřebitelském formátu společnosti není možné používat inovativní technologie pro dobro všech lidí?
Nutnost urychlené mobilizace a sjednocení všech sil lidstva
Praktické řešení všech krizí díky vybudování Tvořivé společnosti
Pokud jsi specialista v jedné z výše uvedených otázek, nebo se v praxi setkáváš se zvěrstvem spotřebitelského formátu, lidským otroctvím, problémy běženců, nebo ses stal očitým svědkem klimatických katastrof, kontaktuj nás.
KDO, KDYŽ NE TY, ŘEKNE PRAVDU!
Společně můžeme informovat lidstvo o skutečných problémech, abychom zastavili blížící se katastrofu. Nyní je čas cennější než kdy jindy. Musíme jednat dnes, právě teď, abychom všichni měli zítřek.
Obracíme se k tobě! Pokud jsi člověk, pokud jsi hrdina a jsi ochoten jednat ve jménu života celého lidstva, informuj všechny. Každého, koho můžeš. Protože na každém z nás závisí přežití nás všech a naší planety. Buď v řadách hrdinů – těch, kteří jsou nyní v první linii! Toto je naše společná věc! Zveme všechny čestné a nelhostejné lidi, aby se do přípravy fóra zapojili už dnes.
7. května 2022 – Mezinárodní fórum „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít". Online vysílání na tisících kanálech se simultánním překladem do 100 jazyků.
S tebou pravda zazní v nové síle!
Pokud jsi skutečný hrdina, pak jsi s námi!
Chcete-li se zúčastnit mezinárodního fóra a jeho přípravy, pište na adresu
[email protected]
Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále „Tvořivá Společnost“ a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění