Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Wspólny wróg ludzkości

26 marca 2022
Komentarze

Kochać, tworzyć, kreować... Co może być lepszego? Żyć... Cóż może być ważniejszego niż życie!

Ludzkość nie raz przeżywała trudne chwile... Tylko w ostatnim stuleciu miały miejsce dwie wojny światowe. Druga z nich podłożyła „minę lądową” pod trzecią. Tak, tak, „mina” założona w Hiroszimie i Nagasaki. „Mina lądowa", która, jeśli zostanie uruchomiona w trzeciej, może zniszczyć nas wszystkich. Kryzysy społeczne, wojny i ta „mina lądowa”, epidemie, głód — to wszystko są rzeczy, które z pewnością stanowią ogromne zagrożenie dla całej ludzkości. Ale... Istnieje o wiele poważniejsze zagrożenie, grożące całkowitą zagładą wszelkiego życia na Ziemi — klimat. Klimat jest wspólnym wrogiem ludzkości!
Dziś jesteśmy świadkami coraz bardziej zwiększającą się histeryczną agresję w polityce światowej. Światowi przywódcy, kierując się geopolitycznymi ambicjami, starają się umocnić swoją hegemonię. Widzimy, jak rozsądek schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca krótkoterminowym, trywialnym interesom własnym. Widzimy, jak cała ludzkość dusi się w różnego rodzaju kryzysach.

Większość z nich jest stworzone sztucznie. Nie są one niczym więcej, jak tylko środkiem do podtrzymania istnienia formatu konsumpcyjnego. W końcu nie da się kontynuować tych wszystkich wyścigów bez niekończącego się podnoszenia temperatury we wszystkich sferach życia społecznego. Nie ma dziś na świecie kraju, który uniknął tego zgubnego wpływu formatu konsumpcyjnego. Wszyscy są zaangażowani w tę globalną, śmiertelną grę. Ta śmiertelna trucizna przenika wszystkie sfery: politykę, ekonomię, religię, zdrowie, edukację... Lista może się ciągnąć i ciągnąć. Istnieje jednak większe zagrożenie niż wszystkie powyższe, takie, które całkowicie niweczy wszystkie ludzkie problemy relacyjne. To zagrożenie, to klimat! Dokładniej mówiąc, globalne kataklizmy klimatyczne związane z kosmiczną cyklicznością.

„Globalne zmiany klimatyczne na Ziemi, są w dużej mierze pochodną procesów astronomicznych i ich cykliczności. Ta cykliczność jest nieunikniona. Geologiczna historia naszej planety pokazuje, że Ziemia wielokrotnie już doświadczała takich faz globalnych zmian klimatycznych”. 

Z raportu na temat „Wyzwań i wpływu globalnych zmian klimatycznych na Ziemię . Skuteczne sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami”

Czy przywódcy światowi, przywódcy religijni, reszta elit i cała społeczność światowa wezmą to pod uwagę? Przecież to pytanie dotyczy absolutnie wszystkich ludzi na Ziemi! Wszyscy, w takim czy innym stopniu, jesteśmy zaangażowani w wydarzenia klimatyczne, które mają dziś miejsce na naszej wspólnej planecie! To pytanie, moim zdaniem, jest obecnie jednym z najważniejszych. A ponieważ dotyczy ono wszystkich ludzi żyjących dziś na Ziemi, odpowiedź na nie jest równie ważna.

Wydaje się, że ci, którzy stoją u steru, ponoszą większą odpowiedzialność za zapewnienie, byśmy jako ludzkość znaleźli wyjście z tego impasu. I można odnieść wrażenie, że sprawy wcale nie są proste. W rzeczywistości jest to jednak bardzo proste.Ale żeby zrozumieć tę prostotę, potrzebujemy małej zmiany paradygmatu w naszym myśleniu. Wszakże istnieje już rozwiązanie prowadzące do przetrwania całej ludzkości w panujących warunkach! To jest budowanie Twórczego Społeczeństwa!

Twórcze Społeczeństwo, jest rozwiązaniem wszystkich problemów ludzkości, a przede wszystkim najważniejszego problemu, jakim jest przetrwanie w obliczu rosnącego zagrożenia klimatycznego! Jak wszystko, co genialne  (i skuteczne), jest w gruncie rzeczy bardzo proste w rozwiązaniu. A do jego realizacji potrzebne jest zaangażowanie wszystkich lub przynajmniej większości ludzi. I to w dużej mierze od tych ludzi, od których wydawać by się mogło, że nic nie zależy. Wiele zależy od Ciebie, drogi czytelniku! Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że wiele zależy od Twojego dzisiejszego wyboru ! W końcu Twój wybór, wraz z wyborem wszystkich innych ludzi, decyduje o naszej wspólnej przyszłości jako ludzkości! Przecież ludzkość to my wszyscy! Ludzkość składa się z nas wszystkich! Z każdego z nas! My i jest ludzkość!

Объединение - это вложение внимания в одну цель

Ważne jest, aby zrozumieć, że wszyscy ci, których obarczamy odpowiedzialnością za naszą przyszłość, są w zasadzie niczym więcej niż zakładnikami sytuacji. Wszyscy oni, mimo pozornej władzy i autorytetu, są jedynie figurami w globalnej grze w formacie konsumpcyjnym.Tak, wiele zależy od ich decyzji, ale ich decyzje są podyktowane nie tylko samym istnieniem formatu konsumpcyjnego, ale także wolą większości ludzi. Paradoksalnie, ale tak właśnie jest! A żeby móc podejmować bardziej adekwatne i poprawne decyzje, muszą widzieć wspólną wolę światowej społeczności, ludzi, których dziś potocznie nazywa się „zwykłymi ludźmi”. Ważne jest, aby zrozumieć, że dzisiaj nie ma „zwykłych ludzi”, są ludzie aktywni i obojętni. Ale wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi i wszyscy chcemy żyć! Wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi. I nic więcej. A nawet najpotężniejsza osoba w opinii wielu ludzi jest także tylko człowiekiem. On też jest przyciśnięty myślami, on też martwi się o swoje ludzkie relacje, dręczy go zdrowie jak każdego innego, on też pragnie spokoju, pokoju, szczęścia i zwykłych ludzkich radości… Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi, więc globalne problemy społeczeństwa muszą być rozwiązywane wspólnie przez całe społeczeństwo. Dlatego ważne jest, abyśmy zaakceptowali ten prosty aksjomat i ruszyli naprzód. W końcu dzisiaj wszyscy ludzie są odpowiedzialni za naszą wspólną przyszłość. Jeżeli my, ludzie, zdamy sobie sprawę, że to nasza decyzja decyduje o wszystkim, to wszystko się zmieni. Jeżeli my sformułujemy postulat, że chcemy żyć jako istoty ludzkie i będziemy to aktywnie komunikować całemu społeczeństwu, to w rezultacie, dzięki zjednoczonemu potencjałowi ludzkiemu, powstaną wszystkie warunki do realizacji Twórczego Społeczeństwa.

A żeby zasadniczo zmienić sytuację, trzeba zmienić sam format stosunków społecznych z konsumpcyjnego na twórczy. To format konsumpcyjny stwarza warunki dla rozwoju wszystkiego, co w społeczeństwie jest bestialskie i antyludzkie. A Twórczy format, stwarza warunki dla formacji prawdziwego Człowieka i rozwoju obiecującej przyszłości dla stworzenia zjednoczonej cywilizacji ludzkiej. Dlatego tak ważna jest dla nas zmiana konsumpcyjnego formatu naszej wspólnej aktywnej, Twórczej działalności. Zmienić minus na plus.

Teraz proponuję, abyśmy wrócili do głównego tematu, głównego programu — wspólnego zagrożenia dla całej ludzkości. To jest klimat. To właśnie klimat jest zagrożeniem, które już nas niszczy. Nie ma dziś na świecie prawie żadnego kraju, który w taki czy inny sposób nie poniósłby konsekwencji działań naszego wspólnego wroga. A to dopiero początek. W najbliższej przyszłości ekspansja wroga będzie się tylko zwiększać. Dlatego tak ważne jest, aby usłyszeć to, co wszyscy czołowi naukowcy świata już otwarcie mówią: kataklizmy klimatyczne, katastrofy, anomalie i zmiany są ze sobą powiązane i działają w sposób zsynchronizowany. Są one spowodowane cyklicznością procesów zachodzących w kosmosie! To właśnie ta cykliczność, w znacznie większym stopniu niż czynnik ludzki (CO2), powoduje znaczne wahania jądra Ziemi. To właśnie niestabilność jądra Ziemi powoduje wszystkie zjawiska, które już obserwujemy na powierzchni globu. Wydarzenia, które objawiają się w różnych formach: erupcje wulkanów, tsunami, trzęsienia ziemi, powodzie, osunięcia ziemi, uskoki, anomalie i wszystko inne, czego jesteśmy świadkami na co dzień. A co powoduje niestabilność jądra Ziemi? Wpływ cykli kosmicznych na Układ Słoneczny, w tym na Ziemię.

I tu pojawia się pytanie: jak nasze zjednoczenie może wpłynąć na jądro , na cykliczność globalnych kataklizmów?

Jeśli my, jako ludzkość, zdamy sobie sprawę, że to klimat jest naszym wspólnym wrogiem, wtedy wszyscy możemy się zjednoczyć w jedna spójną jednostke — Ludzkość. A to z kolei oznacza, że cały potencjał naukowy i technologiczny ludzkości, cały ogromny zasób ekonomiczny, który dzisiaj w społeczeństwie konsumpcyjnym skierowany jest na separację i różne gry hegemoniczne, w Twórczym Społeczeństwie zostanie skierowany na ukierunkowane rozwiązanie tego wspólnego problemu. Już dziś dostępne są technologie, które mogą rozwiązać wiele problemów współczesnej ludzkości. Ale w formacie konsumpcyjnym wszystko jest w rękach małej grupy i nie ma na celu jednoczenia i tworzenia, ale dalsze dzielenie i niszczenie ludzkości. Co oznacza, że to tylko pomaga naszemu wspólnemu wrogowi, klimatowi, zniszczyć nas szybciej i na większą skalę. Ale jeśli zaczniemy zmieniać format konsumpcjonistyczny na twórczy, to — to, co nas niszczy, staje się bodźcem. W bodźcu, który jeszcze bardziej nas skonsoliduje i pozwoli nie tylko przyspieszyć rozwój całego potencjału naukowego i technologicznego, ale także dokonać ewolucyjnego skoku w kierunku zjednoczonej cywilizacji. To właśnie ewolucja może doprowadzić nas jako ludzkość do takiego etapu rozwoju, w którym wszystkie zagrożenia ze strony wroga nie będą już dla nas groźne.

Podam przykład, wielokrotnie przywoływany przez Igora Michajłowicza Daniłowa w programach z jego udziałem. Jeśli wszyscy naukowcy, cały potencjał intelektualny i techniczny ludzkości, zamiast „myśleć” o tym, jak stworzyć najnowszą broń, wszelkiego rodzaju wynalazki techniczne mające na celu nasze zniszczenie i dalsze wzmocnienie formatu konsumpcyjnego, wezmą się i skierują na tworzenie , na przeciwdziałania wspólnym problemom oraz wspólnym zagrożeniom, to w krótkim czasie rozwiążemy wszystkie nasze problemy.

I tu, oczywiście, nie sposób nie poruszyć tematu uwagi. Ale gdzie jest teraz nasza wspólna ludzka uwaga? Czy chodzi o wspólny cel, jakim jest pokonanie klimatu? Jest to temat, który Igor Michajłowicz wielokrotnie porusza w swoich audycjach, wspominając o tym, że nasza uwaga — to ogromna siła! Jego konsolidacja, ukierunkowana na jeden cel, stwarza warunki do jego osiągnięcia. Jeżeli duża ilość ludzi dowie się o Twórczym Społeczeństwie , zrozumie jego znaczenie i że jest ono dla nas jedynym wyjściem, oraz zainwestuje swoją uwagę w budowę Twórczego Społeczeństwa, to zostanie ono zbudowane w najkrótszym możliwym czasie! Wizja celu końcowego, poświęcenie uwagi temu celowi, toruje drogę do jego osiągnięcia!

Сила внимания, вложенная в правильные идеи

O sile jedności można mówić długo i jestem bardziej niż pewien, że każdy czytelnik, jeśli sięgnie pamięcią, na pewno przypomni sobie przykłady z własnego życia lub z opowieści o tym, jak jedność ludziom pomagała w życiu. Przypomnę tylko przypowieść, którą wielu ludzi najprawdopodobniej pamięta ze swojego dzieciństwa. Kiedy starzejący się ojciec zawołał swoich synów, dał im gałązkę i poprosił, aby ją złamali, co każdy z nich bez trudu uczynił. Ale kiedy złożył gałązki w wiązkę, żaden z synów nie mógł jej rozłamać. Wtedy Ojciec rzekł do nich: „Tak samo i wy, jeżeli będziecie zjednoczeni, nikt i nic nie będzie w stanie was złamać”.

Dzisiaj musimy zrozumieć, że wszyscy — wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy jedną narodowość — ludzkość, i jeden wspólny dom — planetę Ziemię. A istnienie tego domu jest zagrożone przez naszego wspólnego wroga — klimat!

Im więcej ludzi będzie otwarcie i wszędzie mówić o klimacie jako o wspólnym zagrożeniu, o Twórczym Społeczeństwie, jako o jedynym sposobie na stawienie czoła temu zagrożeniu i pokonanie wspólnego wroga, tym szybciej ta informacja dotrze do wszystkich ludzi, a to wszystko nabierze większej skali! Coraz więcej grup społecznych będzie w taki czy inny sposób nosicielami i rozpowszechniaczami tych informacji. A wszystko to przyspieszy proces budowy Twórczego Społeczeństwa. Żywym i powiedziałbym nawet, wspaniałym tego przykładem jest Międzynarodowa Konferencja Online „Globalny Kryzys. Czas na Prawdę”. 04.12.2021. Wydarzenie, które poruszyło globalną społeczność i wywołało szerokie oburzenie opinii publicznej! Jest to wydarzenie, które po raz kolejny udowodniło, że tak naprawdę wszystko jest możliwe!


I tak możemy zbudować świat, w którym każdy ma możliwość kochać, tworzyć, kreować, żyć jako Człowiek i żyć długo i szczęśliwie. Ale możemy to zrobić tylko razem!

„Wszyscy ludzie dobrej woli są w stanie wziąć czynny udział w zmienianiu obecnej sytuacji — zmienianiu ideologii społeczeństwa światowego z konsumpcyjnego na duchowo — twórczy, na utwierdzenie w społeczeństwie priorytetów wzajemnej pomocy, przyjaźni, duchowych i moralnych relacji między ludźmi nie na słowach, ale w czynach. Ludzie muszą odrzucić wszelkie granice i konwencje, muszą skonsolidować się tu i teraz. Natura nie patrzy na tytuły, gdy rozpętuje swój tysiącletni gniew, i tylko przejawienie prawdziwej wspólnoty między ludźmi, opartej na ludzkiej życzliwości, może dać ludzkości szansę przetrwania...”

Z raportu na „Temat wyzwań i wpływu globalnych zmian klimatycznych na Ziemię. Skuteczne sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami”

Autor:  Elchin Akhmedov, uczestnik Międzynarodowego Projektu „Twórcze Społeczeństwo”

Zostaw komentarz