Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Jesteś ważny! Twórcze Społeczeństwo

10 listopada 2021
Komentarze

Ты важен! Созидательное общество


Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co to znaczy zjednoczenie ludzi? Czy domyślamy się, jaką moc niesie ze sobą to wydarzenie? Czy wiemy, jak bardzo może być kluczowym czynnikiem w globalnych sprawach ogólno ludzkich, w przetrwaniu cywilizacji? Biorąc pod uwagę obecną sytuację na świecie, to nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli, nie doszlibyśmy do takiego kryzysu w społeczeństwie, do całkowitej autodestrukcji, nie walczylibyśmy i nie zabijali się nawzajem, nie przerzucali odpowiedzialności na innych, nie byli bezczynni.

Istnienie całej cywilizacji znalazło się w punkcie krytycznym. Istnienie poprzednich kryzysów, wraz z nagłym pogorszeniem się stanu gospodarki światowej, wielokrotnie wskazywało na podatność, niedoskonałość i rychły koniec cywilizacji w konsumpcyjnej formie relacji. Zostało to teraz ostatecznie potwierdzone przez sam fakt impasu, w którym my, jako ludzkość, znajdujemy się dzisiaj.

Struktura społeczeństwa konsumpcyjnego pociąga za sobą podział ludności, rywalizację o zasoby, stwarza precedensy konfliktów i wywołuje wojny. Biorąc pod uwagę stan fragmentacji, który przenika całe społeczeństwo, całą ludzkość, rozsądne jest, aby każdy zadał sobie pytanie: czy my jako cywilizacja nie chcemy mieć przyszłości? Czy chcemy pozostawić naszym dzieciom świat pełen podziałów, wrogości, wojen i bratobójstwa? Czy nie widzimy, że świat ideologii konsumpcyjnej doszedł do zakończenia i coś trzeba zmieniać?


мир потребительской идеологии подошёл к завершению и надо что-то менять


Dwie ścieżki rozwoju. Co wybierzemy?

Obecna sytuacja na świecie wskazuje bezpośrednio na potrzebę zasadniczej zmiany w społeczeństwie, zmiany paradygmatu i zmiany podstawowego wektora cywilizacji. Przed nami dwie drogi rozwoju:

  1. albo dalej podążać drogą wrogości, podziałów i bezczynności, drogą konsumpcjonizmu w społeczeństwie, pozwalając na nieodwracalne konsekwencje, które doprowadzą do zniszczenia naszej cywilizacji;
  2. lub stworzyć nowy świat bezpieczeństwa i dobrobytu dla wszystkich poprzez zjednoczenie wszystkich wokół wspólnego celu, jakim jest budowa Twórczego Społeczeństwa.

Nieuchronnie zbliżający się koniec świata konsumpcyjnego jest już całkowicie oczywisty. Wybór społeczeństwa polegający na bierności w kwestii zachowania formatu konsumcyjnego gwarantuje doprowadzenie całej naszej cywilizacji do końca istnienia w niedalekiej przyszłości. Zapowiedź tych nieodwracalnych konsekwencji już trwa, ale ludzkość wciąż ma szansę.

Koniecznym rozwiązaniem i globalnym wyjściem dla naszej cywilizacji jest budowa Twórczego Społeczeństwa. Wyłącznie Twórcze Społeczeństwo jest w stanie sprostać wymaganiom społecznym i ekonomicznym, zapobiegać wszelkim kryzysom i wreszcie rozwiązywać wszystkie palące problemy społeczne.Budowanie Twórczego Społeczeństwa zapewnia:

  • bezpłatne zaspokajanie wszystkich podstawowych potrzeb dla każdego;
  • stworzenie warunków, które całkowicie wyeliminują przestępczość, wojny wszelkiego rodzaju, ubóstwo, głód i choroby; 
  • obecność pokoju, bezpieczeństwa, wolności i równości w społeczeństwie;
  • ogromne perspektywy w realizacji potencjału każdej jednostki i cywilizacji w skali globalnej.


Что гарантирует построение Созидательного общества


Co jest głównym warunkiem udanej realizacji budowy Twórczego Społeczeństwa?

Ludzkość przez długi okres swojego istnienia znajdowała się pośród konfrontacji, sporów i starć. W rzeczywistości jednak wszelkie podziały i konflikty są dla nas zupełnie nienaturalne i niekonwencjonalne. Konsumpcyjny format relacji zmienił nasze myślenie, narzucając sposób życia w społeczeństwie, który jest dla nas obcy i świadomie fałszywy, zdominowany przez nieludzkie i podłe cechy. W konsekwencji z jednej spójnej rodziny ludzkiej przekształciliśmy się w konglomerat wyizolowanych jednostek, często wrogo do siebie nastawionych, rozproszonych w swoich celach, zawężonych do ciągłych problemów, całkowicie zależnych od warunków zewnętrznych tworzonych przez konsumpcyjny format relacji w społeczeństwie. Jednocześnie każda jednostka nadal pozostaje z wewnętrznymi niezrealizowanymi pragnieniami lepszego życia, lepszych warunków, sprawiedliwego i bezpiecznego świata.

W jaki sposób idea lepszego społeczeństwa dla wszystkich może być realizowana w obecnej sytuacji świata, w którym panuje ogólny zamęt i dominacja gorszych cech? Siłą napędową i warunkiem koniecznym do budowy Twórczego Społeczeństwa jest czynnik zjednoczenia przeważającej większości ludności świata wokół wspólnego celu, jakim jest budowa takiego społeczeństwa. Siła ludzkiej uwagi odgrywa tu kluczową rolę. 


Ключевую роль играет сила человеческого внимания


Każdy z nas zauważył w codziennym życiu, że gdy w jakiejś pracy postawi się jasny cel, a jego realizacja stanie się szczerą potrzebą i koniecznością, to wykonuje się ją znacznie szybciej. Można zauważyć różnicę, gdy nie ma żadnego zainteresowania w realizacji pewnych zadań. W tym przypadku, nawet przy obecności aktywności zewnętrznej, praca zatrzymuje się i nie posuwa się naprzód, rezultatu albo nie ma, albo niezadowalający. To znaczy, że sam człowiek jest już obdarzony znaczną mocą, która realizuje się poprzez inwestowanie jego uwagi. W konsekwencji jego działalność jest albo owocna, albo pusta, w zależności od stopnia zaangażowania jego uwagi w wykonywaną pracę, obecności zainteresowania i pragnienia.

Można też prześledzić piękne, niekiedy niewiarygodne rezultaty pracy zwartych grup ludzi. Wyniki te są często nierealne do osiągnięcia przez jedną osobę. Oznacza to, że siła uwagi kolektywnej jest wielokrotnie większa niż pojedynczej jednostki. Jaki zatem byłby sukces zjednoczenia całej cywilizacji? W rzeczywistości potrzeba zjednoczenia całej ludzkości wokół wspólnego celu, jakim jest budowa Twórczego Społeczeństwa jest najważniejszą rzeczą dla naszego dzisiejszego społeczeństwa.


Mechanizm ludzkiego zjednoczenia. Jak to działa?

O tym jak działa mechanizm jednoczenia dowiedziałem się oglądając program „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” z Igorem Danilowym na kanale YouTube ALLATRA TV. W tym programie Igor Michajłowicz szczegółowo objaśnia ten mechanizm.

Jak mówi nam Igor Michajłowicz, kiedy ludzie, kierowani wspólnym celem, spotykają się i synchronizują swoje działania, pojawia się wspólny rezonans. Wewnętrzny rezonans ludzi, ich wspólna jedność interesów, zwielokrotnia wielokrotnie siłę kolektywu. Dzięki wspólnej, spójnej interakcji szybciej osiąga się pożądany rezultat.

W programie „Twórcze społeczeństwo jednoczy wszystkich„ przywołane są słowa naukowca Konstantego Eduardowicza Ciołkowskiego: „W złoty wiek wejdą ludzie, którzy nauczą się jednoczyć. A jednoczenie się też ma swoje prawo: dwie aury wzmacniają się 7 razy, jeżeli ludzie są podobnie myślący, to fala jest taka sama, skierowana na jeden cel. 3 osoby — 7 razy podniesione do kwadratu, czyli 49 razy. Jeśli są 4 osoby, to wzmacniają się one wzajemnie o czynnik 7 do potęgi trzeciej — 343 razy! Dlatego im więcej ludzi, tym bardziej wartościowa jest każda następna osoba, to mnoży siłę wielokrotnie. Kolektyw jest wielką potęgą!”

W rzeczywistości uwaga całej ludzkości jest najcenniejszym zasobem cywilizacji. Jeśli większość zjednoczy się i skieruje swoją uwagę na pragnienie zbudowania nowego, lepszego świata bezpieczeństwa i wolności, to bardzo szybko osiągniemy sukces! Nie możemy zawieść! Z tej perspektywy jeszcze wyraźniej widać, jak ważny jest pierwszy etap budowania Twórczego Społeczeństwa, czyli informowanie ludzi. W końcu, aby większość mogła się zjednoczyć we właściwym kierunku, musi zdać sobie sprawę z tej możliwości.

 

Первый этап построения Созидательного общества — информирование людей


Idea, że zbudowanie społeczeństwa wolności i równości jest rzekomo nieosiągalne, jest nam wmawiano od dziesięcioleci za pomocą tej samej telewizji, literatury i innych źródeł informacji. Ale wielu ludzi na świecie obala ją swoimi szczerymi działaniami, jednocząc się we wspólnym celu, jakim jest budowa Twórczego Społeczeństwa. Oni już działają w niezbędnym dla cywilizacji kierunku, informując innych o możliwości stworzenia takiego pięknego społeczeństwa. Początek budowy Twórczego Społeczeństwa już ma miejsce.

Każdy, kto zechce wziąć udział w budowaniu Twórczego Społeczeństwa, znajdzie zastosowanie dla swojej wiedzy i umiejętności, przynosząc wielką korzyść ludzkości i każdemu człowiekowi, a tym samym przyczyniając się do stworzenia doskonałych warunków dla egzystencji swojej i swoich dzieci. Doświadczenie życiowe, zdolności i umiejętności każdego człowieka są niezbędne i cenne dla społeczeństwa. Nadszedł czas na globalne zmiany. Jesteśmy świadkami i uczestnikami początku odrodzenia naszej cywilizacji w nowy świat szczęścia, wolności i równości!


Наступило время глобальных перемен


Możemy to zrobić!

Bez względu na to, jak bardzo starają się nas podzielić, zawsze dążyliśmy do zjednoczenia i nie przeszkodzi nam to dzisiaj. Mając odpowiednie informacje, wiedzę i narzędzia, możemy to zrobić z łatwością! Jeśli ludzkość jest zjednoczona w swojej woli budowania lepszego świata dla siebie i swojego potomstwa, nic nie może jej złamać i nic nie może jej powstrzymać przed dokonaniem tego wyboru. To jest to, czego wszyscy chcą! Jesteśmy już zjednoczeni w naszych wewnętrznych tęsknotach i nie będzie dla nas problemem zjednoczyć się, aby je urzeczywistnić, aby zrealizować pragnienia wszystkich. Dzięki powszechnej jedności w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest budowa Twórczego Społeczeństwa, możemy tego dokonać! Zostały już podane informacje o tym, jak zapobiec końcowi, jak przyczynić się do globalnych zmian w społeczeństwie. To wszystko zależy od każdego z nas!


Каждый хочет жить в Созидательном обществе


Apeluję do Ciebie, drogi czytelniku! Bez ciebie ludzkość jest słabsza! Bez Twojego udziału tworzenie lepszego społeczeństwa dla naszych dzieci jest niemożliwe. Możemy pomóc naszym dzieciom tylko poprzez zjednoczenie się. To jest nasza siła! Tylko razem możemy zbudować lepszą przyszłość. Uczyńmy świat bez wojny i bez przemocy dla dobra naszych bliskich i naszych dzieci, aby oczy naszych dzieci nie widziały nieludzkości, którą my widzimy, aby miały społeczeństwo szczęścia, stabilności i prawdziwej wolności, której my nie mamy. Ważne jest, abyśmy zapomnieli o wszelkich podziałach i poszli ku sobie (jeśli nie dla siebie, to przynajmniej dla dobra naszych dzieci). W końcu wymaga to tylko jednego kroku — kroku w kierunku jedności! Każdy jest tu ważny!


Наша сила в объединении

Andrew Smith


Program z Igorem Michajłowiczem Daniłowem Twórcze społeczeństwo jednoczy wszystkich [Napisy - PL]

Zostaw komentarz