Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa
Cyklickosť. Máme ešte čas? 🌍 Celý svet je znepokojený globálnou zmenou klímy a anomálnym nárastom prírodných katastrof. Oficiálne zdroje vytrvalo uvádzajú antropogénny faktor, pričom sa na zníženie emisií CO2 vyčleňujú obrovské sumy peňazí. Cyklickosť. Máme ešte čas? Cyklickosť. Máme ešte čas? Cyklickosť. Máme ešte čas?

Cyklickosť. Máme ešte čas?

🌍 Celý svet je znepokojený globálnou zmenou klímy a anomálnym nárastom prírodných katastrof. Oficiálne zdroje vytrvalo uvádzajú antropogénny faktor, pričom sa na zníženie emisií CO2 vyčleňujú obrovské sumy peňazí.

❗ Môžeme však skutočne ovplyvniť zmenu klímy?

Na medzinárodnej online konferencii „Globálna kríza. Čas Pravdy“ boli predložené presvedčivé dôkazy o tom, že hlavnou príčinou je 12 000-ročný cyklus spôsobený galaktickými interakciami. Tento cyklus bol popísaný rôznymi výskumníkmi v mnohých vedeckých prácach a knihách. Zozbierané údaje dokazujú, že na našej planéte s rovnakou periodicitou a takmer súčasne prebiehali:


✔️ katastrofálne sopečné erupcie

✔️ Prepady teplôt v atmosfére o 10 až 15 stupňov

✔️ zmena hladiny svetového mora o 20-50 metrov

✔️ veľkoplošné zaľadnenia

✔️ magnetické exkurzy

Pozrime sa na fakty úprimne: toto všetko sa teraz deje aj s nami! Žijeme v období ďalšieho cyklu, ktorý je skutočnou príčinou zmeny klímy.

Teraz je dôležité, aby sa táto pravda dostala ku všetkým ľuďom. Kým je ešte čas, je potrebné spojiť vedcov z rôznych oblastí vedy, aby preskúmali všetky fakty a našli riešenia. Len v mierovej Tvorivej spoločnosti a s pomocou najnovších technológií, ktoré slúžia v prospech ľudstva, budeme môcť prežiť všetky skúšky a obnoviť našu planétu!


🌍 Priatelia, zapojte sa do informovania zdieľaním odkazu na medzinárodnú online konferenciu „Globálna kríza. Čas Pravdy“. Vysielanie bolo simultánne prekladané do 100 jazykov a organizovali ho ľudia zo 180 krajín!

E-mail: [email protected]


Vedecko-populárne video
Pozrieť všetko →

Viac sa o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti môžete dozvedieť v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“

Čítajte
Teraz môže každý urobiť naozaj mnohé!
Budúcnosť závisí od osobnej voľby každého!
Pridať sa