Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Bodka alebo trojbodka

20. januára 2022
Komentáre

Niekedy sa celý život človeka zúži do jedného bodu. Všetko, čo bolo predtým, je ako príprava alebo dozrievanie na tento okamih. Pričom je jedno, aká je minulosť: negatívna, pozitívna alebo zmiešaná. Hlavne, že je to minulosť, v skutočnosti už neexistuje, ale práve ona priviedla človeka do tohto bodu. A ďalšie závisí od voľby samotného človeka. Buď bod zostane bodom, pričom sa predĺži v čase, alebo sa bod zmení v trojbodku, vedúcu do nekonečna... 

A to isté fraktálne platí aj pre celé ľudstvo... 

Keby som mal tvorivú odvahu Exupéryho, pokúsil by som sa opísať to, čo sa dnes deje vo svete, kresbou, ktorá by zobrazovala ľudstvo ako zúrivý dav, ktorý sa rýchlo približuje k okraju útesu. Nad útesom by som šípkou označil konzumný formát, do ktorého priepasti sa snažíme padnúť. Na tomto obrázku nás do priepasti ženú klimatické, ekonomické a sociálne krízy. Ale bohužiaľ…, nemám na to dostatočný talent, takže to nenakreslím, ale budem ešte trochu pokračovať v popise.

Každý si myslí, že sa ho to netýka. Každý sa zameriava len na osobný blahobyt, niekedy dokonca na úkor blahobytu iných. Dav je v skutočnosti nielen neusporiadaný, ale aj plný hádok a sporov... Všetko, čo sa deje, sa dá opísať tromi slovami: samovražda (suicídium), genocída, ekocída. Môžete to zoradiť v ľubovoľnom poradí. Ako sa hovorí, súčet sa nezmení, keď sa sčítance premiestnia. A súčtom v tomto prípade je záhuba celého ľudstva. Áno, presne tak. Záhuba všetkých a každého, všetkých ľudí a všetkého živého. Úplné zničenie života na planéte.

Tu prichádza istý Rubikon. Ak ho čitateľ prekročí a bude nasledovať spolu so mnou, dozvie sa viac a možno to zmení jeho život, život jeho rodiny a priateľov a v dôsledku toho aj život celého ľudstva. Ak však tento článok od seba odvrhne so slovami: „Len strašíte svojimi hororovými príbehmi! Všetko sú to hlúposti!” a podobnými výkrikmi a rozhorčeniami, potom má na to právo.

A tak spolu so smelým a všímavým čitateľom pokračujeme ďalej, aby sme sa po prekonaní labyrintov trikov spotrebiteľského formátu dostali k jasnosti a jednoduchosti Tvorivej spoločnosti. V prvom rade si položme jednoduchú otázku. Prečo samovražda? Pretože naša nečinnosť, nezáujem, apatia a amébovitosť, naša ľahostajnosť a prenášanie zodpovednosti za svoj život na iných – to všetko sa vo vytvorených podmienkach rovná samovražde. Prečo genocída? Pretože za daných podmienok naďalej klamať ľuďom, zatajovať im úplné informácie, snažiť sa k ľuďom až do poslednej chvíle správať spotrebiteľsky, sa rovná genocíde. Prečo ekocída? Pretože prvé dve „-cídy” nás vedú k úplnej ekocíde, pri ktorej sa naša predsa len ešte živá planéta môže zmeniť na mŕtvu púšť typu Marsu.

Čo teda máme? Mierne povedané, sme v úplnej pasci. A to všetko na pozadí rastúcej ničivej aktivity klimatického monštra – spoločného nepriateľa ľudstva. Nepriateľa, ktorý nám už vyhlásil vojnu, ktorý každým dňom silnie a chystá sa nás všetkých zlikvidovať.

V tomto všetkom je málo dobrého. A to, čo vidíme dnes, je len začiatok. Ďalej bude problémov, nešťastí a katastrof ešte viac. To je potrebné pochopiť, aby sme mohli správne konať. Nie je to žiadne táranie ani proroctvo, ale jednoducho veda a zdravý rozum, to, o čom už otvorene hovorí mnoho ľudí na celom svete. Napríklad 4. decembra 2021 boli na medzinárodnej online konferencii širokej verejnosti oznámené šokujúce fakty, odhaľujúce skutočný a objemný obraz procesov, prebiehajúcich vo svete. Súhrnne, situácia je žalostná. Je však jedno „ale”, ktoré by mohlo celý obraz radikálne zmeniť – a to je Tvorivá spoločnosť.

Tvorivá spoločnosť znamená zmenu vektora rozvoja z deštruktívneho, spotrebiteľského „voči všetkému a všetkým” na tvorivý, kde sa globálne spoločenstvo stáva jednotným organizmom a zodpovednosť za životy ľudí nesie každý. Spoločnosť rozhoduje a určuje tvorivé priority, pretože život každého človeka je cenný. Nie slovami alebo na papieri, ale v skutočnosti – v činoch. Chápete všetku silu a potenciál takejto spoločnosti, monolitickú súdržnosť a moc takéhoto zväzku ľudí?

Každý deň zomierajú tisíce a tisíce ľudí na celom svete, ale v dnešnej spoločnosti sú tieto životy len číslami v štatistikách a správach. Na vine je existencia spotrebiteľského formátu a každý z nás sa na tom podieľa. Tento formát nás zabíja a robí nás neľudskými. Desivý nie je ani nepriateľ, ničiaci dnes planétu, ale predovšetkým naša neľudskosť, nejednotnosť a rozdelenie. Ale ak budeme jednou ľudskou rodinou, tak nás tento nepriateľ nevydesí. „Ak budú všetky národy Zeme zjednotené, budú môcť roztancovať hory“, tak hovorí východná múdrosť, ktorá sa zachovala v pamäti ľudí. Citát z relácie

Dnes je veľmi dôležité pochopiť a uvedomiť si, že bez ohľadu na spoločenské postavenie každý človek tým, že podporuje život v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, vlastne kope hrob sebe a celému ľudstvu. Niektorí viac, iní menej, ale robíme to všetci spoločne. Každý deň vo svete zomierajú ľudia od hladu, vo vojnových konfliktoch a pri klimatických katastrofách. Ale včera boli ešte živí, so svojimi radosťami, snami a nádejami na lepšie. Ale už nie sú. Bodka. Už viac neuvidia úsvit, pri západe slnka neobjímu svojich milovaných a príbuzných, nepotešia sa z oblohy, mora, dažďa... Všetko sa pre nich skončilo a už sa nedá nič zmeniť.

Už dnes však môžeme vytvoriť podmienky pre to, aby sme zajtra žili v inom svete – tvorivom, dobrom a priateľskom, v ktorom bude mať každý k dispozícii všetko, čo potrebuje pre dôstojný život.

Čitateľ sa môže pýtať: Ako môžem ja za to, že napríklad včera v Amerike kvôli tornádu zomreli ľudia? Veď žijem v Austrálii, som obyčajný farmár, milý, dobrý človek, nikomu neubližujem, včas platím dane, dodržiavam zákony a vôbec nechápem, čím som sa previnil.

Podstata je v tom, že dnes na celom svete, v absolútne všetkých krajinách, vo väčšej či menšej miere dochádza k vážnej kríze, umocňovanej rastúcim hnevom prírody. Už teraz zachvacuje celú Zem, celé ľudstvo. A je nemožné si to nevšimnúť, bez ohľadu na to, kto sme. Pritom sa odvraciame od týchto krutých skutočností a celého hrozivo desivého obrazu, riadiac sa rôznymi argumentmi, ktoré nám znejú vo vedomí. V tomto momente sa stávame tichými spolupáchateľmi globálneho protiľudského zločinu. Áno, pasívnymi, ale predsa len spolupáchateľmi. Pretože tým, že sa uzavrieme a od problému odídeme, ho neriešime, nehľadáme východisko, ale zaujímame pštrosiu pozíciu a snažíme sa skryť. Zmizne však problém preto, že sa skryjeme? Nie! Kamkoľvek pobežíme, zemeguľa je guľatá a problémy nás dobehnú.

Prečo je teda Tvorivá spoločnosť taká dôležitá a prečo je jediným modelom spoločnosti, ktorý dáva šancu na prežitie celého ľudstva? Ak chcete získať úplné odpovede na tieto a podobné otázky, najsprávnejšie a najefektívnejšie je pozrieť si relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Sledovanie týchto relácií poskytne komplexné a ucelené chápanie. A aj tu môže vzniknúť ďalší Rubikon: koľko relácií, koľko hodín? kedy mám pozerať? nemám čas...

Ale toto všetko je už otázkou priorít. Ak ide o prežitie celého ľudstva, vašich príbuzných a blízkych, tak sa čas dá nájsť, ak by ste chceli: v metre, v aute, v slúchadlách na prechádzke so psom... Nezáleží na tom, kde. Kto chce, hľadá možnosti, a kto nechce, hľadá výhovorky. Veď na futbal, seriály, pivo s priateľmi a tak ďalej sa čas nájde, tak prečo si ho nenájsť na to, čo dokáže z bodky urobiť pokračovanie.

Ak ty, vážený čitateľ, nebudeš aktívny a zostaneš ľahostajný, tak to bude koniec, bodka. Ak však prekonáš svoju lenivosť, neochotu, apatiu, príval protestných agresívnych myšlienok v hlave a zoznámiš sa s projektom Tvorivá spoločnosť, máš ty i celé ľudstvo reálnu možnosť zmeniť bodku na trojbodku... Citát z relácie „Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých”

A teraz mi dovoľte vrátiť sa k odpovedi na otázku: Čo presne môže urobiť každý, aby zmenil svet? Ľudstvo má len jedno správne riešenie všetkých problémov – Tvorivú spoločnosť. Každý zdravo mysliaci, adekvátny a rozumný človek sa o tom môže presvedčiť sám, ak si pozorne preštuduje všetky informácie o projekte. A preto je dnes najsprávnejším krokom v pravý čas začať informovať o Tvorivej spoločnosti všetkých, ktorých môžeme. Toto je najúčinnejšie riešenie na zmenu sveta, pre záchranu ľudstva. Práve fáza informovania je najdôležitejšia a najťažšia. Všetko ďalšie bude oveľa jednoduchšie, pretože sa zapojí celý ľudský potenciál, a to je obrovská sila! Aby sme sa dostali zo slepej uličky a mohli sa vyvíjať, je potrebné vedieť, kam ísť. Preto je také mimoriadne dôležité informovať ľudí o projekte dnes, aby sme zajtra žili v Tvorivej spoločnosti.


„Ak si budeme pamätať, že sme ľudia, môžeme veľmi veľa zmeniť.  
A skutočne je všetko v našich rukách. Je pravda, že dokážeme veľmi veľa. 
Ale dokážeme to len spoločne.”
 
I.M. Danilov v relácii „Klimatické hrozby. Varianty prežitia.”


Účastník projektu Tvorivá spoločnosť 

Pridať komentár