Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Radoša ideoloģija un nākamā paaudze

2022. gada 23. februāris
Komentāri

Vispārējās patērēšanas formāta krīzes saasināšanās un planētas klimatiskās situācijas pasliktināšanās ir piespiedusi cilvēci aizdomāties par to, kā dzīvot tālāk un kā izkļūt no strupceļa, kurā tā ir nonākusi? Kāds liktenis sagaida mūsu jaunās paaudzes? Lielākā daļa sociāli aktīvo pasaules iedzīvotāju ir nonākuši pie atziņas –lai mums visiem būtu nākotne, sabiedrībā ir nepieciešamas pārmaiņas. Ir nepieciešama pāreja no patērēšanas formāta uz jaunu formātu – Radošu sabiedrību –, kur visi rūpētos viens par otru , kur starp cilvēkiem būtu tādas attiecības, kas būtu Cilvēka vārda cienīgas, turklāt nevis uz papīra, bet darbībā. Tad cilvēcei ir iespēja izdzīvot un kļūt par vienotu civilizāciju.

Katrai sabiedrībai ir sava ideoloģija. Patērēšanas formāts, kas valda cilvēciskajā sabiedrībā jau 6 000 tūkstošus gadus, – tas ir dzīvniecisku attiecību formāts starp cilvēkiem, kur dominē vardarbība, egoisms, alkas pēc peļņas, viltus un meli. Tieši tas cilvēces vēsturē ir radījis nelaimes, karus, verdzību un sabiedrības sašķelšanu nabagos un bagātajos.

Radošais formāts — tas ir saliedētības, solidaritātes un vienotas cilvēciskās ģimenes formāts. Radoša sabiedrība – tā ir tā sabiedrība, kurā tiek novērtēta cilvēka dzīvība, kurā ikviens cilvēks jau piedzimstot ir nodrošināts ar visām pamata vajadzībām, kurā valda brīvība un vienlīdzība. Tā ir nevis sagraušanas, bet radīšanas sabiedrība. Tā ir nevis sašķelšanas, bet vienotības sabiedrība. Tā ir vienas kopīgas sabiedrības cilvilizācija, nevis savstarpēji sašķeltu cilvēku sabiedrība.

Liela loma Radošas sabiedrības izveidē ir ideoloģijai, kurai ir jābūt vērstai uz cilvēka garīgi tikumīgo īpašību popularizēšanu. Un tai ir jābūt pamata propagandai medijos: televīzijā, presē, internetā, socialajās un sabiedriskajās platformās un tamlīdzīgi. Tai ir jākļūst par sabiedrības nepieciešamību: dzīvot cilvēcīgi, dzīvot mīlestībā, cieņā, mierā un draudzībā. Tieši Cilvēkam ar lielo burtu vajag ieņemt aktīvu pozīciju Radošā sabiedrībā.

Jaunajā radošajā ideoloģijā cilvēkam ir jābūt piepildītam ar garīgi tikumiskām īpašībām: cilvēkmīlestību, cieņu pret cilvēkiem, tīru sirdsapziņu, taisnīgumu, gatavību nesavtīgi veikt darbus, vienmēr nākt palīgā, spēju draudzēties un cienīt draudzību starp visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu rases un nacionalitātes.

Pamata uzdevums – uzaudzināt Cilvēku ar lielo burtu. Tādi cilvēki ir jāaudzē, jārada apstākļi viņu audzināšanai un izglītošanai. Vajag sākt ar bērnudārziem, skolām un citām izglītības iestādēm, kurās mentori attīstīs bērnos garīgo sākumu: gara spēku, labsirdību, iemācīs atšķirt labu no ļauna, melus no apmāna. Ir svarīgi, lai jaunais cilvēks saprastu, kas ir garīgi tikumīgie pamati, kā sevi iepazīt, kā disciplinēt savu apziņu, kā iemācīties nesavtīgi dzīvot un gūt prieku, rūpējoties par citiem. 

Protams, pirmām kārtām ir jāsāk ar sevi – pašam kļūt par pozitīvu pārmaiņu piemēru. Vajag izanalizēt savu uzvedību ģimenē, darbā, sabiedrībā. Vai mēs gribētu, lai pret mums izturētos tā, kā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem? Vajag aizdomāties, vai mēs esam cienīgs piemērs saviem bērniem? Jo mēs dzīvojam un rīkojamies bērnu klātbūtnē, bet bērni kā sūklis uzsūc visas, kā mūsu pozitīvās, tā arī negatīvās īpašības. Katra progresīva cilvēka pienākums ir mainīt sevi uz labo pusi. Progresīvi cilvēki ir spējīgi mainīt sevi. Ar savu piemēru viņi ir spējīgi iekvēlināt daudzu cilvēku sirdis, bet daudzie planētas iedzīvotāji – izmainīt cilvēci.

Kā saka, pasaulē nav svešu bērnu, visi ir savējie! Bērni ir mūsu kopīgā nākotne. Taču kāda nākotne mūs sagaida, ja mēs tagad neko neuzsāksim un turpināsim dzīvot tādā pūžņojošā sabiedrībā? Kauns, ka līdz pat šim brīdim ir tik daudz bērnu bez ģimenēm. Un bērni-bezpajumtnieki ir viena no šausmīgākajām sociālajām mūsdienu problēmām. Jo bērnība bez vecāku mīlestības sakropļo bērnu dvēseles. Galvenais bērnu-bezpajumtnieku rašanās iemesls un viņu skaita pieaugums ir patērēšanas sabiedrības formāts, tā agresija, cietsirdība, rupjība un melīgums. Tieši patērēšanas formāta apstākļi rada dzīves kvalitātes pasliktināšanos, egoistiskas attiecības cilvēku starpā, ģimenes krīzes, tikumīgo vērtību sagraušanu. Un šī cilvēku kopīgā degradācija pirmām kārtām atsaucas uz bērniem. Pievēršana alkoholam un narkotikām, nepilngadīgo iesaistīšana prostitūcijā, tas viss ir novērojams pat visaugstāk attīstītajās valstīs.

Sabiedrības patērēšanas formātā ir radīta spriedze starp dažādām paaudzēm, tā kā šāds formāts ir balstīts uz egoistisku pasaules uztveri. Pat ģimenēs, vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās, pastāv savstarpējās sapratnes problēmas. Bieži vien attīstītajās valstīs izglītības sistēmas mācību programma ir pārsātināta, un tas atspoguļojas bērnu veselībā un uzvedībā. Bērni netiek audzināti. Arvien biežāk presē parādās ziņas par jaunās paaudzes izaicinošām izdarībām, agresīvu, vardarbīgu uzvedību, kas ir pretrunā ar elementārām cilvēka morāles normām. Pieaug vecāku vardarbības gadījumu skaits pret bērniem. Iedomājieties vien, pasaulē katru dienu 80% mazu bērnu izjūt emocionālu un fizisku vardarbību no saviem vecākiem! Vai šāda dzīvnieciska agresija ir pieļaujama normālā civilizētā sabiedrībā? Tajā visā ir novērojams cilvēcisko attiecību garīgi tikumiskā pamata pārkāpums.

Patērēšanas sabiedrības formātā pat diezgan adekvāti vecāki iegulda milzu pūles, lai pasargātu savus bērnus no vardarbības, agresijas, necilvēcības propagandas, kas medijos ir izreklamēta dažādos veidos. Liela loma veselīgas paaudzes saglabāšanā ir piešķirta psihologiem un pedagogiem, jo viņu pienākums ir palīdzēt atbrīvoties no dvēseles ciešanām “nomaldījušiem” vecākiem un bērniem.  Bet vai to var izdarīt vienatnē vai atsevišķās grupās, kad no visām pusēm nāk savā cietsirdībā pūzņojošā patērēšanas formāta negatīva informācijas plūsma? Nē. Tikai kopā mēs varam izmainīt formātu.

Radošas sabiedrības pamata uzdevums ir vienotas cilvēciskās sabiedrības izveide, kas balstās uz mīlestību, draudzību un savstarpējo cieņu. Šajā jaunajā sabiedrībā vecāki un bērni izmainīs savas savstarpējās attiecības. Vecākiem būs daudz brīva laika, lai attīstītu savu bērnu personību un audzinātu veselu un stipru paaudzi. Savukārt bērniem būs iespēja izaugt par īsteni brīvām personībām, pilnvērtīgi attīstīt savu garīgi tikumīgo potenciālu, kļūt par tiem, kas rada pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un apkārtējā pasaulē.

Lai šī nākotne ātrāk iestātos, vajag aktīvi rīkoties jau tagad, kamēr ir tādas iespējas un izredzes. Šajā posmā ir ļoti svarīgi informēt ikvienu par Radošās sabiedrības reālajām perspektīvām un iespējām. Bez tā nebūs kopīga darba, savstarpējas palīdzības un cilvēces cienīgas nākotnes.

Cilvēki no visas pasaules jau apvienojas. Pievērsiet uzmanību tam, cik aktīvi piedalījās dažādu nacionalitāšu cilvēki konferencē “Globālā krīze. Patiesības laiks”, kādi aktuāli jautājumi tika aplūkoti un kā visi kopā meklē atrisinājumu. Konference tika tulkota vairāk nekā 100 valodās. Tā ir unikāla apvienošanās pieredze. Vēl nekad iepriekš cilvēce nebija tā mijiedarbojusies. Ir pienācis Patiesības laiks! Tas viss runā par to, ka kopā mēs veidojam veselumu, spēku un kopīgu egregoru, tiecoties pretim mūsu gaišajai nākotnei. Jo vairāk pasaulē būs tādu sociāli aktīvu cilvēku, jo lielāka būs rezonanse, kas vērsta uz jauna formāta – Radošas sabiedrības – izveidi. Nākotne ir atkarīga no katra no mums!

Nadežda Orlova

Atstāt komentāru