Logo Creative Society חברה יוצרת
להצטרף
סכנת חיים! אוסטרליה מתחת למים! יולי 2022 ביולי 2022 סכנת חיים! אוסטרליה מתחת למים! יולי 2022 סכנת חיים! אוסטרליה מתחת למים! יולי 2022 סכנת חיים! אוסטרליה מתחת למים! יולי 2022

סכנת חיים! אוסטרליה מתחת למים! יולי 2022

ביולי 2022

ניו סאות' ויילס, אוסטרליה

גשמים עזים ממשיכים לפגוע בחוף המזרחי של אוסטרליה. בשל השיטפון העוצמתי, נאלצו עשרות אלפי אנשים לעזוב את בתיהם.

באזורים רבים בניו סאות' ויילס, כמות המשקעים הגיעה למחצית מכמות המשקעים השנתית הממוצעת בסידני. עקב הצפת הנהרות נחסמו גשרים רבים ושיבשו את קישורי התחבורה.

עדי ראייה מדברים על מהירות האסון המתקרב - רק שאגת היסודות הזהירה אותם. מערכות החיזוי שוב הוכיחו את כישלונן.

חייב להיות שירות הצלה עולמי מאוחד, מענה מהיר מאוד, שיאפשר תיאום מוכשר של מומחים והשקה מיידית של הציוד הדרוש להצלת מיליארדי חיים!

כולל שלך!

האתר הרשמי של פרויקט "חברה יוצרת":

https://creativesociety.com/he

Email: [email protected]

חדשות חרום
ראה הכל →

תוכלו ללמוד יותר על שלבי הקמתה של חברה יוצרת במאמר "יסודות ושלבים להקמת חברה יוצרת"

לקרוא
עכשיו כל אחד, באמת, יכול לעשות הרבה!
העתיד תלוי בבחירה האישית של כל אחד!
להצטרף