Logo Creative Society חברה יוצרת
רעידת אדמה איומה של 7.3 בפיליפינים שינויי אקלים קיצוניים מאתגרים את האנושות כולה. רעידת אדמה איומה של 7.3 בפיליפינים רעידת אדמה איומה של 7.3 בפיליפינים רעידת אדמה איומה של 7.3 בפיליפינים

רעידת אדמה איומה של 7.3 בפיליפינים

שינויי אקלים קיצוניים מאתגרים את האנושות כולה.

27 ביולי,

הפיליפינים, האי לוזון הזדעזע ברעידת אדמה חזקה ורדודה מאוד. כתוצאה מכך, מספר בני אדם נהרגו וכ-60 נפצעו.

בכל האזור דווח על מפולות. במהלך 4 השעות הבאות נרשמו למעלה מ-220 רעידות משנה.

למרבה הצער, בחברה המודרנית התנאים הם כאלה שבעיית חיזוי ותיפול בהשלכות של תופעות אקלימיות מסוכנות, הייתה ועודנה הקשה ביותר. שינוי יתאפשר אך ורק כאשר ערך חיי האדם יעמוד במקום הראשון.

האתר הרשמי של פרויקט "חברה יוצרת":

https://creativesociety.com/he

E-mail: [email protected]

חדשות חרום
ראה הכל →

תוכלו ללמוד יותר על שלבי הקמתה של חברה יוצרת במאמר "יסודות ושלבים להקמת חברה יוצרת"

לקרוא
עכשיו כל אחד, באמת, יכול לעשות הרבה!
העתיד תלוי בבחירה האישית של כל אחד!
להצטרף