Logo Creative Society חברה יוצרת
להצטרף
תושבי איטליה בהלם. לאן נעלם הנהר הגדול במדינה? בצורת באיטליה. משבר אקלים איטליה, נהר הפו. תושבי איטליה בהלם. לאן נעלם הנהר הגדול במדינה? בצורת באיטליה. משבר אקלים תושבי איטליה בהלם. לאן נעלם הנהר הגדול במדינה? בצורת באיטליה. משבר אקלים תושבי איטליה בהלם. לאן נעלם הנהר הגדול במדינה? בצורת באיטליה. משבר אקלים

תושבי איטליה בהלם. לאן נעלם הנהר הגדול במדינה? בצורת באיטליה. משבר אקלים

איטליה, נהר הפו.

מאגר המים החשוב ביותר במדינה:

כ-46% מהאוכלוסייה הפעילה כלכלית מתגוררת באגן הנהר;

ביובלים השמאליים יש תחנות כוח מים;

תושבים מקומיים עוסקים בדיג ובגידול רכיכות;

מי נהר הפו משחקים מרעה ושדות רבים, המספקים מזון לכל אוכלוסיית צפון איטליה.

היעדר גשם במשך יותר מארבעה חודשים, הפחתה של 70% בשלג באזורים ההרריים שבהם מוצא הנהר, והופעת חום מוקדמת יותר הביאו לכך שהנהר הגיע למפלס הנמוך ביותר מזה 70 שנה: המים. המפלס ירד שלושה מטרים מתחת לאפס.

זרימת הנהר ירדה כמעט פי 6. הרדידות הקטסטרופלית של הנהר השפיעה על שני האגמים האיטלקיים הגדולים מאג'ורה וקומו. הם מלאים במים בפחות מ-20%.

חום חריג מעל 40℃ עלול להוביל למחסור במי שתייה, לחוסר השקיה, למחסור במזון, להשבתת תחנות כוח הידרואלקטריות.

איגוד היצרנים החקלאיים Coldiretti מדווח, כי יותר מ-30% מהייצור החקלאי המדיני ומחצית מגידול בעלי חיים נמצאים בסיכון. יותר מרבע מהמדינה מאוימת במדבור.

תחשוב על כמה ישתנו תנאי החיים של אנשים באזורים אלה?

האתר הרשמי של פרויקט "חברה יוצרת":

https://creativesociety.com/he

Email: [email protected]

חדשות חרום
ראה הכל →

תוכלו ללמוד יותר על שלבי הקמתה של חברה יוצרת במאמר "יסודות ושלבים להקמת חברה יוצרת"

לקרוא
עכשיו כל אחד, באמת, יכול לעשות הרבה!
העתיד תלוי בבחירה האישית של כל אחד!
להצטרף