Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Obyvatelé Itálie jsou ŠOKOVÁNI. Kam se poděla největší řeka země? Sucho v Itálii. Klimatická krize ITÁLIE, řeka Pád Obyvatelé Itálie jsou ŠOKOVÁNI. Kam se poděla největší řeka země? Sucho v Itálii. Klimatická krize Obyvatelé Itálie jsou ŠOKOVÁNI. Kam se poděla největší řeka země? Sucho v Itálii. Klimatická krize Obyvatelé Itálie jsou ŠOKOVÁNI. Kam se poděla největší řeka země? Sucho v Itálii. Klimatická krize

Obyvatelé Itálie jsou ŠOKOVÁNI. Kam se poděla největší řeka země? Sucho v Itálii. Klimatická krize

ITÁLIE, řeka Pád

Nejdůležitější vodní tepna v zemi:

V povodí žije přibližně 46% ekonomicky aktivního obyvatelstva;

Na levostranných přítocích jsou vodní elektrárny;

místní obyvatelé se zabývají rybolovem a chovem měkkýšů;

Vody řeky Pád zavlažují četné pastviny a pole a poskytují potravu všem obyvatelům severní Itálie.

Více než čtyřměsíční absence deště, 70% snížení sněhových srážek v horských oblastech, kde řeka pramení, a brzký nástup vln veder způsobily, že hladina řeky dosáhla nejnižší úrovně za posledních 70 let. Hladina vody klesla o tři metry pod nulovou hranici. Průtok řeky se snížil téměř šestinásobně. Katastrofální úbytek vody v řece postihl také dvě největší italská jezera Maggiore a Como. Jsou naplněny vodou z méně než 20 %.

Anomální vlna veder přesahující 40 ℃ by mohla vést k nedostatku pitné vody, nedostatku potravin a zastavení vodních elektráren, což velmi výrazně změní životní podmínky lidí v těchto regionech.

Asociace zemědělských výrobců Coldiretti uvádí, že je ohroženo více než 30% národní zemědělské produkce a polovina živočišné výroby. Více než čtvrtině země hrozí dezertifikace.

Zamyslete se nad tím, jak moc se změní životní podmínky lidí v těchto regionech?

„GLOBÁLNÍ KRIZE. JSME LIDÉ. CHCEME ŽÍT“ | Mezinárodní online fórum | 07.05.2022

https://creativesociety.com/cs/global-crisis-we-are-people-we-want-to-live

Oficiální stránky projektu „Tvořivá společnost“

https://creativesociety.com/cs


Mimořádné zprávy
View all →

O etapách vybudování Tvořivé společnosti se můžete více dozvědět v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“

Číst
Nyní může každý udělat skutečně mnoho!
Budoucnost závisí na osobní volbě každého!
PŘIPOJIT SE